Budowa ośrodkowego układu nerwowego - notatki


NERWY CZASZKOWE:
 1. węchowy
 2. wzrokowy
 3. okoruchowy
 4. bloczkowy
 5. trójdzielny
 6. odwodzący
 7. twarzowy
 8. przedsionkowo-ślimakowy
 9. językowo-gardłowy
 10. błędny
 11. dodatkowy
 12. podjęzykowy
  Podział wg funkcjonalności:
 • n. czuciowe: 1, 2, 3 – przewodzą info do OUN
 • n. ruchowe: 3, 4, 6, 12 – unerwiają struktury obwodowe
 • n. mieszane: 5, 7, 9, 10, 11 – aferentne i eferentne
5 – podstawowy n. czuciowy głowy
7 – mimika twarzy, unerw. smakowe
10 – główny n. przywspółczulny, gardło, krtań
11 – mięśnie szyi


MÓŻDŻEK
kontrola postawy ciała, koordynacja ruch. Zbud. z robaka i 2 półkul móżdżkowych. W środku półkul: jądra zębate, czopowate, kulkowate. Kora z 3 warstw:
 • zewn. drabinowa
 • Purkiniego (integracja, analiza impulsów z obwodu, n. wielobiegunowe, rozgałęzione dendryty w warstwie drobinowej, aksony biegną do jąder móżdżku)
 • wewn. ziarnista – na granicy z istotą białą
Regulowany przez ośrodki korowe, szlaki domóżdżkowe z jąder oliwki, z ukł. siatkowatego, z ucha wewn. Strukt. eferentne to twór siatkowaty i j. przedsionkowe, impulsy biegnące do rdzenia mają wpływ na napięcie mięśniowe. Info biegnie do jądra czerwiennego, do wzgórza, do kory przedruchowej i ruchowej.


MIĘDZYMÓZGOWIE
 • wzgórze – cz największa
 • podwzgórze

WZGÓRZE
f czuciowa i integracji różnego czucia, info z analizatorów czucia (bez węchu) biegnie przez wzgórze do kory mózgowej, nieswoista projekcja z móżdżku i tw siatkowatego (czynność ruchowa). Zawiera ciało kolankowe przyśrodkowe (droga słuchowa) i c kolank boczne (droga wzrok)

PODWZGÓRZE
po str bocznej międzymózgowia. Przednia granica to skrzyżowanie wzrokowe. F to kontrola homeostazy org, regulacja ukł autonomicznego, temp (utraty ciepła), gosp wodnej, pobierania pokarmu (ośr głodu i sytości), ukł dokrewnego.


JĄDRA PODSTAWY
w ist białej, podkorowo. Regulacja ruchu, pozapiramidowy ukł kontroli ruchu (bez j migdałowatego):
 • j ogoniaste
 • skorupa
 • gałka blada
 • c migdałowate
 • przedmóżdże
Łączą się w zgrupowania:
 • prążkowie: j ogoniaste, skorupa
 • j soczewkowate: skorupa, gałka blada
 • c prążkowiowe: j soczewkowate, j ogoniaste

KORA MÓZGOWA
 • 5 płatów:
 • czołowy – wyższa czynność nerw, ruch
 • ciemieniowy – czucie
 • skroniowe – emocje, pamięć, nauka, słuch
 • potyliczny – wzrok
 • bruzda boczna = Syrgiusza między p czołowym a ciemieniowym.
 • C modzelowate = spoidło wielkie pod zakrętem obręczy
 • zakręt przyhipokampalny
 • ukł limbiczny
 • 6 warstw k m (neocortex):
 • drobinowa - wł
 • zewn ziarnista – małe komórki, przyjmują info nieswoiste, ruch
 • zewn piramidowa –
 • wewn ziarnista - czucie podstawowe, aksony ze wzgórza
 • wewn piramidowa – duże kom, główna eferentna percepcja kory nowej, n olbrzymie Betza, aksony tworzą szlaki piramid, biegną do motoneuronów, j czaszkowych i rdzenia kręg
 • komórek różnokształtnych – połączenia między obszarami korowymi
Pola czuciowe Brodmana
1, 2, 3 – I-rzędowa kora czuciowa, homunculus czuciwy
5, 7 – płacik ciemieniowy, asocjacyjna dodatkowa k czuciowa
40 – asocjacyjna dodatk k czuciowa z ośrodkiem czuciwym mowy (pole Wernickego)
17 – I-rzędowa k wzrokowa
18, 19 – dodatk k wzrokowa
22, 42 – I-rzędowa słuch
43 – dodatk k słuch, k smakowa
4 – I-rzędowa k ruch
6 – k przedruchowa
9, 10, 11, 12 – k asocjacyjna, okolice wyższej czynności nerw, pole ruchowe mowy (p Wernickego)
red. Izabela Kołodziejczyk

Komentarze

Popularne posty z tego bloga