Przejdź do głównej zawartości

GFP - białko zielonej fluorescencji


GFP (ang. green fluorescent protein)
 • Białko małe: 238 aminokwasów, 26,9 kDa
 • Naturalnie występujące
 • Wyizolowane z meduzy Aequeorea wictoria, występującej na zachodnich wybrzeżach Ameryki Północnej (1962 O. Shimomure, dalsze prace Chalfie)
 • Wykorzystywane jako znacznik, ponieważ może wiązać się z innymi niewidocznymi białkami (pierwsze testy na C. elegans)
 • Tzw. cząsteczka reporterowa. Znakowanie przez GFP umożliwia obserwacje umiejscowienia, przeniesienia i działania znakowanych białek
 • Narzędzie inżynierii genetycznej i biologii molekularnej
 • Dołączone do innego białka, stworzeniu fuzji, pozwala śledzić losy badanej cząsteczki w komórce dzięki świeceniu, któe pozwala na lokalizację podczas obserwacji mikroskopowych
 • GFP emituje zielone, a pochłania niebieskie światło i UV
 • Świeci pod wpływem UV
 • Śledzenie jego obecności nie wymaga enzymów, wzbudzanie świecenia zachodzi spontanicznie.
 • W oparciu o strukturę GFP, stworzono liczne warianty  kolorystyczne:  żółto (ang. yellow, YFP), czerwono (ang. red, RFP), niebiesko (ang. blue, BFP), cyjanowo (ang. cyan, CFP) przy zmianie długości fali emitowanego światła. W wyniku przeprowadzenia mutacji oraz modyfikacji strukturalnych udało się otrzymać białka o lepszej wydajności tzn. silniejszej fluorescencji. W ten sposób powstały: białko wzmocnionej zielonej fluorescencji EGFP (ang. enhanced green fluorescent protein) i analogiczne: EYFP, EBFP oraz ECFP. Dzięki takim modyfikacjom możliwe jest znakowanie różnych elementów jednocześnie
 • Co ważne białka fluorescencyjne zachowują neutralność w stosunku do komórki, a więc są nietoksyczne
 • W 2008 roku przyznano Nagrodę Nobla chemikom: Martinowi ChalfiemuOsamu Shimomurze i Rogerowi Tsienowi, za odkrycie i badania nad GFP


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Spermatogeneza + Schemat przebiegu spermatogenezy

Spermatogeneza Definicja procesu Spermatogeneza jest procesem przebiegającym w gonadach osobnika męskiego. Ma on na celu wytworzenie męskich komórek rozrodczych – plemników . Przebieg spermatogenezy ryc. 1. Schemat przebiegu spermatogenezy Podstawą do rozpoczęcia spermatogenezy są pierwotne komórki płciowe zwane też  komórkami prapłciowymi (gonocyty) .  Zawartość materiału genetycznego w tych komórkach to 2n. W stadium płodowym komórki te dzielą się mitotycznie, zwiększając swoją liczbę. Część degeneruje, cześć przechodzi do spoczynku (stadium prespermatogonialne). Ok. 3 miesiąca życia z komórek prapłciowych tworzą się spermatogonia , z których powstają natomiast  spermatocyty I rzędu  – największe komórki ( 3-4 rok życia ). Te ostatnie to komórki z ilością materiału genetycznego 2n, powstałe również w wyniku podziałów mitotycznych. Wydarzenia te są etapem nazywanym  spermatogoniogenezą . Po niej następuje kolejny,  spermatocytogeneza . Rozpoczyna się

Rozmnażanie storczyków - keiki

Storczyki wytwarzają nasiona, jednak ich wysiew i otrzymywanie dorosłej rośliny jest czasochłonne i nie zawsze skuteczne. 

Aparaty szparkowe

Aparat szparkowy to niezwykle ważny element funkcjonalny rośliny. 

Bluszcz - roślina w kulturze, sztuce, religii

Bluszcz pospolity ( Hedera helix L . ) jest gatunkiem zwanym wiecznie zielonym pnączem. Hedera helix L. należy do rodziny araliowatych ( Araliaceae ) i jest jedynym jej przedstawicielem w polskiej florze. Stanowi on również jedyne polskie pnącze o liściach zimotrwałych. Siedliska posiada on w lasach całej Polski. Podlega on jednak ochronie prawnej, mimo że jest gatunkiem inwazyjnym. Występuje on w całej Europie i Azji Mniejszej.

Ajoloty, czyli „węże z łapkami”

Co wyjdzie ze skrzyżowania węża, kreta i dżdżownicy? Komisja etyczna ds. nauki tym się nie zainteresuje, bo coś takiego już istnieje w naturze. W Meksyku żyją 4 endemiczne gatunki gadów z rodziny Bipedidae, przypominające węże z krecimi łapkami.