Przejdź do głównej zawartości

Historia inżynierii genetycznej w pigułceHistoria:
1950- Chargaff – zdefiniowanie relacji między 4 nukleotydani w DNA
1951 – Mc Clintoch – ruchome elementy genetyczne
1952- Kershey, chale – geny zawierają DNA
1953 – Franklin, Crick, Watson – struktura DNA
1955 – Sanger – struktura aminokwasowi białka (insulina)
1956 – Kornberg – synteza DNA in vitro
1957 – Ingram – struktura aminokasowa hemoglobiny
1961 – Nirenberg – zasady kodu genetycznego
Jacob, Monod – koncepcje genomu, regulacje ekspresji genu
1968 – Arber, Smith – odkrycie enzymów restrykcyjnych
1970 – Baltimore, Temin – odkrycie odwrotnej transkryptazy, początek IG
1971 - oracowanie technik izolowania, wycinania, ‘wklejania’ i kopiowania DNA
1975 – Southern – analiza DNA metodą hybrydyzacji
1976 – Jaenisch – pierwsza transgeniczna mysz
1977 – Sharp, Roberts – nieciągła struktura genów, egzony
Sanger, Gilbert – metody sekwencjonowania DNA
1985 – Mulis – opracowanie metody PCR
1986 – Altman, Cech – katalityczne własności RNA
1988 – początek programu sekwencjonowania genomu człowieka
1996 – pełna sekwencja I genomu Eucaryota (drożdże)
1997 – Prusiner – badania nad prionami
1999 – sekwencja pierwszego genomu ludzkiego
2000 – pełna sekwencja Drosophila, A. thaliana
2004 – rozszyfrowanie genomu człowieka Collins, Center
2006 – opis mechanizmu wyciszenia genów siRNA (Fire, Mello)
2008 – odkrycie i zbadanie GFP – M. Chelfie, R. Tsien, O. Shimomura
2009 – mechanizm kopiowania chromosomów w kolejnych podziałach komórki, telomery, telomeraza – Blachburn, Szostak, Greiner

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Spermatogeneza + Schemat przebiegu spermatogenezy

Spermatogeneza Definicja procesu Spermatogeneza jest procesem przebiegającym w gonadach osobnika męskiego. Ma on na celu wytworzenie męskich komórek rozrodczych – plemników . Przebieg spermatogenezy ryc. 1. Schemat przebiegu spermatogenezy Podstawą do rozpoczęcia spermatogenezy są pierwotne komórki płciowe zwane też  komórkami prapłciowymi (gonocyty) .  Zawartość materiału genetycznego w tych komórkach to 2n. W stadium płodowym komórki te dzielą się mitotycznie, zwiększając swoją liczbę. Część degeneruje, cześć przechodzi do spoczynku (stadium prespermatogonialne). Ok. 3 miesiąca życia z komórek prapłciowych tworzą się spermatogonia , z których powstają natomiast  spermatocyty I rzędu  – największe komórki ( 3-4 rok życia ). Te ostatnie to komórki z ilością materiału genetycznego 2n, powstałe również w wyniku podziałów mitotycznych. Wydarzenia te są etapem nazywanym  spermatogoniogenezą . Po niej następuje kolejny,  spermatocytogeneza . Rozpoczyna się

Rozmnażanie storczyków - keiki

Storczyki wytwarzają nasiona, jednak ich wysiew i otrzymywanie dorosłej rośliny jest czasochłonne i nie zawsze skuteczne. 

Aparaty szparkowe

Aparat szparkowy to niezwykle ważny element funkcjonalny rośliny. 

Bluszcz - roślina w kulturze, sztuce, religii

Bluszcz pospolity ( Hedera helix L . ) jest gatunkiem zwanym wiecznie zielonym pnączem. Hedera helix L. należy do rodziny araliowatych ( Araliaceae ) i jest jedynym jej przedstawicielem w polskiej florze. Stanowi on również jedyne polskie pnącze o liściach zimotrwałych. Siedliska posiada on w lasach całej Polski. Podlega on jednak ochronie prawnej, mimo że jest gatunkiem inwazyjnym. Występuje on w całej Europie i Azji Mniejszej.

Ajoloty, czyli „węże z łapkami”

Co wyjdzie ze skrzyżowania węża, kreta i dżdżownicy? Komisja etyczna ds. nauki tym się nie zainteresuje, bo coś takiego już istnieje w naturze. W Meksyku żyją 4 endemiczne gatunki gadów z rodziny Bipedidae, przypominające węże z krecimi łapkami.