Historia inżynierii genetycznej w pigułceHistoria:
1950- Chargaff – zdefiniowanie relacji między 4 nukleotydani w DNA
1951 – Mc Clintoch – ruchome elementy genetyczne
1952- Kershey, chale – geny zawierają DNA
1953 – Franklin, Crick, Watson – struktura DNA
1955 – Sanger – struktura aminokwasowi białka (insulina)
1956 – Kornberg – synteza DNA in vitro
1957 – Ingram – struktura aminokasowa hemoglobiny
1961 – Nirenberg – zasady kodu genetycznego
Jacob, Monod – koncepcje genomu, regulacje ekspresji genu
1968 – Arber, Smith – odkrycie enzymów restrykcyjnych
1970 – Baltimore, Temin – odkrycie odwrotnej transkryptazy, początek IG
1971 - oracowanie technik izolowania, wycinania, ‘wklejania’ i kopiowania DNA
1975 – Southern – analiza DNA metodą hybrydyzacji
1976 – Jaenisch – pierwsza transgeniczna mysz
1977 – Sharp, Roberts – nieciągła struktura genów, egzony
Sanger, Gilbert – metody sekwencjonowania DNA
1985 – Mulis – opracowanie metody PCR
1986 – Altman, Cech – katalityczne własności RNA
1988 – początek programu sekwencjonowania genomu człowieka
1996 – pełna sekwencja I genomu Eucaryota (drożdże)
1997 – Prusiner – badania nad prionami
1999 – sekwencja pierwszego genomu ludzkiego
2000 – pełna sekwencja Drosophila, A. thaliana
2004 – rozszyfrowanie genomu człowieka Collins, Center
2006 – opis mechanizmu wyciszenia genów siRNA (Fire, Mello)
2008 – odkrycie i zbadanie GFP – M. Chelfie, R. Tsien, O. Shimomura
2009 – mechanizm kopiowania chromosomów w kolejnych podziałach komórki, telomery, telomeraza – Blachburn, Szostak, Greiner

Komentarze

Popularne posty z tego bloga