Tkanki roślinne - miękisz = parenchyma

Parenchyma = miękisz
To komórki żywe, silnie zwakuolizowane. 
Komórki te posiadają mało wyspecjalizowany protoplast, cienkie ściany, najczęściej są to ściany pierwotne. Jeśli pojawiają się ściany wtórne, to zawsze z jamkami prostymi, np. w miękiszu sklerenchymatycznym (odróżnienie od sklerenchymy parenchymatycznej, ona ma inne jamki). Zawsze występują w miękiszu substancje zapasowe. 

Parenchyma to komórki otaczające inne tkanki. W ciele rośliny jest podstawą, w której zanurzone są inne komórki. Komórki merystematyczne i reproduktywne (różnicują się z nich spory) mają charakter parenchymy. Komórki miękiszu posiadają zdolność do podziałów, mogą odróżnicowywać, a to jest ważne dla procesu regeneracji.
Mają różne kształty: cylindryczne, kafelkowate, czasem gwiazdkowate (np. w miękiszu powietrznym). 
Miękisz to tkanka pierwotna w sensie orto- i filogenetycznym. 
Zachodzą tu procesy fizjologiczne, takie jak: oddychanie, fotosynteza, asymilacja,
gromadzenie substancji zapasowych, wydalanie.

Komórki miękiszu sklerenchymatycznego występują w tych samych miejscach, co sklerenchyma parenchymatyczna, ale jej komórki są puste.
Jeśli komórki miękiszu są wyspecjalizowane, wówczas do słowa „miękisz” dodajemy: „wyścielający”, „wydzielniczy”, itd. w zależności od jego funkcji.


red. Izabela Kołodziejczyk

Komentarze

Możesz również przeczytać: