Choroby roślin - wprowadzenie

Choroby roślin:
  • 80 tys – choroby grzybowe
  • 700 – wirusowe
  • 200 – bakteryjne
  • 75 - mykoplazmatyczne
  • W Polsce odnotowano 200 chorób – jabłoni; 120 – pomidorów; 80 – pszenicy.
Nie istnieje powszechny system identyfikacji patogenów roślin. Opracowano pewną ilość testów biochemicznych, jednak nie istnieją tzw. zakresy referencyjne, odpowiadające gatunkowi, odmianie, wpływowi warunków środowiska i czynników fizykochemicznych, obszarowi występowania. 

O chorobie rośliny mówi się także w ujęciu przechowywania: psucie się nasion, owoców, cebul, bulw. Jest to spowodowane faktem, że bardzo często choroba zaczyna się już na polu, a ujawnia dopiero po zbiorze. Zidentyfikowanie czynnika lub zespołu czynników wywołujących określoną chorobę jest podstawą eliminacji. 

Czynniki warunkujące proces chorobowy roślin:
  • Roślina czyli gospodarz = żywiciel
  • Patogen, a więc organizm chorobotwórczy
  • Środowisko 
  • Czas oddziaływania

Komentarze

Popularne posty z tego bloga