Przejdź do głównej zawartości

Choroby roślin - wprowadzenie

Choroby roślin:
  • 80 tys – choroby grzybowe
  • 700 – wirusowe
  • 200 – bakteryjne
  • 75 - mykoplazmatyczne
  • W Polsce odnotowano 200 chorób – jabłoni; 120 – pomidorów; 80 – pszenicy.
Nie istnieje powszechny system identyfikacji patogenów roślin. Opracowano pewną ilość testów biochemicznych, jednak nie istnieją tzw. zakresy referencyjne, odpowiadające gatunkowi, odmianie, wpływowi warunków środowiska i czynników fizykochemicznych, obszarowi występowania. 

O chorobie rośliny mówi się także w ujęciu przechowywania: psucie się nasion, owoców, cebul, bulw. Jest to spowodowane faktem, że bardzo często choroba zaczyna się już na polu, a ujawnia dopiero po zbiorze. Zidentyfikowanie czynnika lub zespołu czynników wywołujących określoną chorobę jest podstawą eliminacji. 

Czynniki warunkujące proces chorobowy roślin:
  • Roślina czyli gospodarz = żywiciel
  • Patogen, a więc organizm chorobotwórczy
  • Środowisko 
  • Czas oddziaływania

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Spermatogeneza + Schemat przebiegu spermatogenezy

Spermatogeneza Definicja procesu Spermatogeneza jest procesem przebiegającym w gonadach osobnika męskiego. Ma on na celu wytworzenie męskich komórek rozrodczych – plemników . Przebieg spermatogenezy ryc. 1. Schemat przebiegu spermatogenezy Podstawą do rozpoczęcia spermatogenezy są pierwotne komórki płciowe zwane też  komórkami prapłciowymi (gonocyty) .  Zawartość materiału genetycznego w tych komórkach to 2n. W stadium płodowym komórki te dzielą się mitotycznie, zwiększając swoją liczbę. Część degeneruje, cześć przechodzi do spoczynku (stadium prespermatogonialne). Ok. 3 miesiąca życia z komórek prapłciowych tworzą się spermatogonia , z których powstają natomiast  spermatocyty I rzędu  – największe komórki ( 3-4 rok życia ). Te ostatnie to komórki z ilością materiału genetycznego 2n, powstałe również w wyniku podziałów mitotycznych. Wydarzenia te są etapem nazywanym  spermatogoniogenezą . Po niej następuje kolejny,  spermatocytogeneza . Rozpoczyna się

Rozmnażanie storczyków - keiki

Storczyki wytwarzają nasiona, jednak ich wysiew i otrzymywanie dorosłej rośliny jest czasochłonne i nie zawsze skuteczne. 

Aparaty szparkowe

Aparat szparkowy to niezwykle ważny element funkcjonalny rośliny. 

Bluszcz - roślina w kulturze, sztuce, religii

Bluszcz pospolity ( Hedera helix L . ) jest gatunkiem zwanym wiecznie zielonym pnączem. Hedera helix L. należy do rodziny araliowatych ( Araliaceae ) i jest jedynym jej przedstawicielem w polskiej florze. Stanowi on również jedyne polskie pnącze o liściach zimotrwałych. Siedliska posiada on w lasach całej Polski. Podlega on jednak ochronie prawnej, mimo że jest gatunkiem inwazyjnym. Występuje on w całej Europie i Azji Mniejszej.

Ajoloty, czyli „węże z łapkami”

Co wyjdzie ze skrzyżowania węża, kreta i dżdżownicy? Komisja etyczna ds. nauki tym się nie zainteresuje, bo coś takiego już istnieje w naturze. W Meksyku żyją 4 endemiczne gatunki gadów z rodziny Bipedidae, przypominające węże z krecimi łapkami.