Przejdź do głównej zawartości

OUN: układ rychowy (piramidowy, pozapiramidowy), układ limbiczny, krąg emocjonalny Papeza, krąg limbiczno-śródmózgowy + schematy


UKŁAD RUCHOWY
 • ukł piramidowy – ruchy dowolne, aksony biegną z I-rzęd k ruch
 • ukł pozapiramidowy – związany z j podstawy i z móżdżkiem

UKŁAD POZAPIRAMIDOWY

Zaliczamy tu:
 • prążkowie - najważn
 • gałka blada – cz boczna i przyśrodkowa
 • j niskowzgórzowe
 • ist czarna – cz zbita i środkowa, największe j śródmózgowia

ch Parkinsona – powód zaburzenia poł z rys, degeneracja kom prążkowia
na rys widać pętle neuronalne warunkujące prawidłowy przebieg ruchu


UKŁ PIRAMIDOWY
UKŁ LIMBICZNY = rąbkowy, brzeżny
kontrola procesów emocjonalnych. Uczenie się, zapamiętywanie, anatomiczne podłoże działania planowego.
Elementy:
 • struktury korowe (f: reakcje ruch, obronne, złożone zachowania, planowanie. Uszkodz: apatia, zahamow ruchu i werbaliz)
 • k śródwęchowa – k nowa
 • k oczodołowo-czołowa – k nowa
 • zakręt obręczy – k nowa
 • formacja hipokampa – k stara (f: nauka, zapamiętyw, filtracja, wzmacnianie lub wygaszanie info)
 • strukt podkorowe
 • c migałowate (nie kontroluje ruchu. F: kontrola agresji, nadawanie emocji zachowaniom, zachow awersyjne)
 • przegroda przezroczysta (związana z hipokampem i k obręczy. F: reakcje lękowe)
 • cz j wzgórza (F: proc pamięci. Uszkodz: amnezja Corsacova, niedobór wit A, niedożywienie np. u alkoholików, fałszywe wspomnienia, luki w pamięci)
 • cz j podwzgórza (poł z ukł limb mają wyjścia do rdzenia i pnia m)
 • j śródmózgowia

KRĄG EMOCJONALNY PAPEZA:

papez twierdził, że tak powstają emocje. W ich powstawanie jest zaangażowane więcej struktur:
KRĄG LIMBICZNO-ŚRÓDMÓZGOWY

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Spermatogeneza + Schemat przebiegu spermatogenezy

Spermatogeneza Definicja procesu Spermatogeneza jest procesem przebiegającym w gonadach osobnika męskiego. Ma on na celu wytworzenie męskich komórek rozrodczych – plemników . Przebieg spermatogenezy ryc. 1. Schemat przebiegu spermatogenezy Podstawą do rozpoczęcia spermatogenezy są pierwotne komórki płciowe zwane też  komórkami prapłciowymi (gonocyty) .  Zawartość materiału genetycznego w tych komórkach to 2n. W stadium płodowym komórki te dzielą się mitotycznie, zwiększając swoją liczbę. Część degeneruje, cześć przechodzi do spoczynku (stadium prespermatogonialne). Ok. 3 miesiąca życia z komórek prapłciowych tworzą się spermatogonia , z których powstają natomiast  spermatocyty I rzędu  – największe komórki ( 3-4 rok życia ). Te ostatnie to komórki z ilością materiału genetycznego 2n, powstałe również w wyniku podziałów mitotycznych. Wydarzenia te są etapem nazywanym  spermatogoniogenezą . Po niej następuje kolejny,  spermatocytogeneza . Rozpoczyna się

Rozmnażanie storczyków - keiki

Storczyki wytwarzają nasiona, jednak ich wysiew i otrzymywanie dorosłej rośliny jest czasochłonne i nie zawsze skuteczne. 

Aparaty szparkowe

Aparat szparkowy to niezwykle ważny element funkcjonalny rośliny. 

Bluszcz - roślina w kulturze, sztuce, religii

Bluszcz pospolity ( Hedera helix L . ) jest gatunkiem zwanym wiecznie zielonym pnączem. Hedera helix L. należy do rodziny araliowatych ( Araliaceae ) i jest jedynym jej przedstawicielem w polskiej florze. Stanowi on również jedyne polskie pnącze o liściach zimotrwałych. Siedliska posiada on w lasach całej Polski. Podlega on jednak ochronie prawnej, mimo że jest gatunkiem inwazyjnym. Występuje on w całej Europie i Azji Mniejszej.

Ajoloty, czyli „węże z łapkami”

Co wyjdzie ze skrzyżowania węża, kreta i dżdżownicy? Komisja etyczna ds. nauki tym się nie zainteresuje, bo coś takiego już istnieje w naturze. W Meksyku żyją 4 endemiczne gatunki gadów z rodziny Bipedidae, przypominające węże z krecimi łapkami.