OUN: układ rychowy (piramidowy, pozapiramidowy), układ limbiczny, krąg emocjonalny Papeza, krąg limbiczno-śródmózgowy + schematy


UKŁAD RUCHOWY
 • ukł piramidowy – ruchy dowolne, aksony biegną z I-rzęd k ruch
 • ukł pozapiramidowy – związany z j podstawy i z móżdżkiem

UKŁAD POZAPIRAMIDOWY

Zaliczamy tu:
 • prążkowie - najważn
 • gałka blada – cz boczna i przyśrodkowa
 • j niskowzgórzowe
 • ist czarna – cz zbita i środkowa, największe j śródmózgowia

ch Parkinsona – powód zaburzenia poł z rys, degeneracja kom prążkowia
na rys widać pętle neuronalne warunkujące prawidłowy przebieg ruchu


UKŁ PIRAMIDOWY
UKŁ LIMBICZNY = rąbkowy, brzeżny
kontrola procesów emocjonalnych. Uczenie się, zapamiętywanie, anatomiczne podłoże działania planowego.
Elementy:
 • struktury korowe (f: reakcje ruch, obronne, złożone zachowania, planowanie. Uszkodz: apatia, zahamow ruchu i werbaliz)
 • k śródwęchowa – k nowa
 • k oczodołowo-czołowa – k nowa
 • zakręt obręczy – k nowa
 • formacja hipokampa – k stara (f: nauka, zapamiętyw, filtracja, wzmacnianie lub wygaszanie info)
 • strukt podkorowe
 • c migałowate (nie kontroluje ruchu. F: kontrola agresji, nadawanie emocji zachowaniom, zachow awersyjne)
 • przegroda przezroczysta (związana z hipokampem i k obręczy. F: reakcje lękowe)
 • cz j wzgórza (F: proc pamięci. Uszkodz: amnezja Corsacova, niedobór wit A, niedożywienie np. u alkoholików, fałszywe wspomnienia, luki w pamięci)
 • cz j podwzgórza (poł z ukł limb mają wyjścia do rdzenia i pnia m)
 • j śródmózgowia

KRĄG EMOCJONALNY PAPEZA:

papez twierdził, że tak powstają emocje. W ich powstawanie jest zaangażowane więcej struktur:
KRĄG LIMBICZNO-ŚRÓDMÓZGOWY

Komentarze

Popularne posty z tego bloga