Przejdź do głównej zawartości

Zły sen podczas pełni? Jednak to fakt potwierdzony naukowo

Wielu ludzi skarży się na bezsenność podczas pełni księżyca. Naukowcy z University of Basel (Szwajcaria) donoszą o znalezieniu dowodów, ze cykle księżycowe i ludzkie zachowanie podczas snu są ze sobą powiązane. Badane zjawisko jest ważnym elementem folkloru, jednak jak dotąd nie udało się tak jednoznacznie wykazać wpływu księżyca na ludzką psychikę i fizjologię. Wyniki opublikowano w "Current Biology". Zespół badawczy kierowany przez prof. Christiana Cajochena z Psychiatric Hospital of the University of Basel analizował sen ponad 30 ochotników w dwóch grupach wiekowych. W laboratorium monitorowano aktywność EEG mózgu podczas fazy snu wolnofalowego (NREM), sama strukturę snu (także za pomocą EEG) oraz poziom hormonów - melatoniny i koryzolu. Badanie ujawniło, że nawet dziś, mimo komfortu nowoczesnego życia ludzie wciąż są podatni na geofizyczne rytmy księżycowe. 

Dane pokazują, że zarówno subiektywna jak i obiektywna percepcja jakości snu zmienia się wraz z fazami cyklu. W okolicy pełni, aktywność mózgu związana ze snem głębokim (fale delta podczas fazy NREM) spada o 30%. Samo zaśnięcie zajmuje ludziom średnio 5 minut dłużej, a całkowita długość snu zmniejszona jest o 20 minut. Wolontariusze odczuwali subiektywne pogorszenie jakości snu podczas nowiu, co potwierdziły badania hormonów:  zauważono zmniejszenie poziomu melatoniny, hormonu regulującego sen i jego cykle. Kierownik badania uznaje dane za pierwsze wiarygodne dowody na  modulację struktury snu u ludzi zgodną z rytmem księżycowym.Według autorów badania, ludzki rytm około-księżycowy może być reliktem z dawnych epok, kiedy był odpowiedzialny za synchronizację ludzkich zachowań. Nauka dobrze opisała wpływ cykli księżycowych na koordynację zachowań rozrodczych u zwierząt, szczególnie wśród żyjących w morzach. Nasza percepcja rytmu może być współcześnie zaburzona przez wytwory cywilizacji, takie jak choćby elektryczne oświetlenie. Wykorzystanie kontrolowanego środowiska w laboratorium i stosowanie się do rygorystycznego protokołu badania może sprawić, ze zapomniana władza księżyca nad naszym ciałem stanie się ponownie zauważalna i mierzalna. 

Wpływ tlących się w nas reliktów przeszłości może mieć też poważniejący wpływ na zdrowie. Przeprowadzono kilka badań statystycznych próbujących znaleźć powiązanie pomiędzy fazami cyklu księżycowego a występowaniem zawałów i innych schorzeń kardiologicznych, jednak ze sprzecznymi oraz niejasnymi rezultatami (1). Dywagowano nad hipotetycznym wpływem mikrograwitacji księżycowej na układ krwionośny . Po potwierdzeniu istnienia rytmów lunarnych w organizmie człowieka badania będą mogły zostać skierowane na właściwe tory.

red. Seweryn Frasiński

Źródła:
www.unibas.ch
Evidence that the Lunar Cycle Influences Human Sleep. doi: 10.1016/j.cub.2013.06.029 
(1) The influence of seasons and lunar cycle on hospital outcomes following ascending aortic dissection repair. doi: 10.1093/icvts/ivt299

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Spermatogeneza + Schemat przebiegu spermatogenezy

Spermatogeneza Definicja procesu Spermatogeneza jest procesem przebiegającym w gonadach osobnika męskiego. Ma on na celu wytworzenie męskich komórek rozrodczych – plemników . Przebieg spermatogenezy ryc. 1. Schemat przebiegu spermatogenezy Podstawą do rozpoczęcia spermatogenezy są pierwotne komórki płciowe zwane też  komórkami prapłciowymi (gonocyty) .  Zawartość materiału genetycznego w tych komórkach to 2n. W stadium płodowym komórki te dzielą się mitotycznie, zwiększając swoją liczbę. Część degeneruje, cześć przechodzi do spoczynku (stadium prespermatogonialne). Ok. 3 miesiąca życia z komórek prapłciowych tworzą się spermatogonia , z których powstają natomiast  spermatocyty I rzędu  – największe komórki ( 3-4 rok życia ). Te ostatnie to komórki z ilością materiału genetycznego 2n, powstałe również w wyniku podziałów mitotycznych. Wydarzenia te są etapem nazywanym  spermatogoniogenezą . Po niej następuje kolejny,  spermatocytogeneza . Rozpoczyna się

Rozmnażanie storczyków - keiki

Storczyki wytwarzają nasiona, jednak ich wysiew i otrzymywanie dorosłej rośliny jest czasochłonne i nie zawsze skuteczne. 

Aparaty szparkowe

Aparat szparkowy to niezwykle ważny element funkcjonalny rośliny. 

Bluszcz - roślina w kulturze, sztuce, religii

Bluszcz pospolity ( Hedera helix L . ) jest gatunkiem zwanym wiecznie zielonym pnączem. Hedera helix L. należy do rodziny araliowatych ( Araliaceae ) i jest jedynym jej przedstawicielem w polskiej florze. Stanowi on również jedyne polskie pnącze o liściach zimotrwałych. Siedliska posiada on w lasach całej Polski. Podlega on jednak ochronie prawnej, mimo że jest gatunkiem inwazyjnym. Występuje on w całej Europie i Azji Mniejszej.

Ajoloty, czyli „węże z łapkami”

Co wyjdzie ze skrzyżowania węża, kreta i dżdżownicy? Komisja etyczna ds. nauki tym się nie zainteresuje, bo coś takiego już istnieje w naturze. W Meksyku żyją 4 endemiczne gatunki gadów z rodziny Bipedidae, przypominające węże z krecimi łapkami.