Przejdź do głównej zawartości

Tapetum

TAPETUM

jest najbardziej wewnętrzną, somatyczną tkanką każdego woreczka pyłkowego (mikrosporangium) w pylniku roślin nasiennych, która otacza w formie kapsuły męskie mejocyty i powstające z nich mikrospory rozwijające się w ziarna pyłku. Tapetum wyściela komorę (Lukullus) wypełnioną odżywczym płynem.

Możemy wyróżnić 2 główne typy tapetum: ameboidalne i sekrecyjne.

Tapetum ameboidalne - Jest to warstwa wyściełająca, której ściany komórkowe zaczynają się hydrolizować na krótko przed I profazą mejotyczną w tkance sporogennej. Hydroliza ta trwa do II telofazy. Odsłonięte protoplasty przybierają formę amebokształtną z wyrostkami wnikającymi między mejocyty. Po fuzji protoplastów tworzy się peryplazmodium otaczające mejotyczne i pomejotyczne komórki. Kiedy pylnik zaczyna zasychać przed otwarciem się kwiatu, peryplazmodium przeważnie zanika. Tapetum ameboidalne najczęściej spotykane jest w pylnikach roślin jednoliściennych.


Tapetum wydzielnicze (sekrecyjne) - jest zbudowane z komórek zachowujących swoje ściany, indywidualność i miejsce występowania przez cały czas rozwoju. Ulega ono szybkiej degeneracji dopiero w czasie dojrzewania pyłku.

Jądra komórkowe tapetum dzielą się mitotycznie, równolegle do podziałów mejocytów. Liczba tych podziałów może być zależna od gatunków i wynosić od 1 do 4. Po podziale materiału genetycznego nie zawsze jednak następuje cytokineza i komórki mogą stać się dwu- lub wielojądrowe, często też dochodzi do fuzji części tych jąder. U niektórych gatunków po replikacji DNA chromosomy rozdzielają się na chromatydy, jednak nie następuje podział otoczki jądrowej. Mitoza zostaje zastępowana przez endomitozę, która powtarzając się zwiększa poliploidalność jądra nawet do 16n. Niekiedy w czasie anafazy chromosomy łączą się z powrotem

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Spermatogeneza + Schemat przebiegu spermatogenezy

Spermatogeneza Definicja procesu Spermatogeneza jest procesem przebiegającym w gonadach osobnika męskiego. Ma on na celu wytworzenie męskich komórek rozrodczych – plemników . Przebieg spermatogenezy ryc. 1. Schemat przebiegu spermatogenezy Podstawą do rozpoczęcia spermatogenezy są pierwotne komórki płciowe zwane też  komórkami prapłciowymi (gonocyty) .  Zawartość materiału genetycznego w tych komórkach to 2n. W stadium płodowym komórki te dzielą się mitotycznie, zwiększając swoją liczbę. Część degeneruje, cześć przechodzi do spoczynku (stadium prespermatogonialne). Ok. 3 miesiąca życia z komórek prapłciowych tworzą się spermatogonia , z których powstają natomiast  spermatocyty I rzędu  – największe komórki ( 3-4 rok życia ). Te ostatnie to komórki z ilością materiału genetycznego 2n, powstałe również w wyniku podziałów mitotycznych. Wydarzenia te są etapem nazywanym  spermatogoniogenezą . Po niej następuje kolejny,  spermatocytogeneza . Rozpoczyna się

Rozmnażanie storczyków - keiki

Storczyki wytwarzają nasiona, jednak ich wysiew i otrzymywanie dorosłej rośliny jest czasochłonne i nie zawsze skuteczne. 

Aparaty szparkowe

Aparat szparkowy to niezwykle ważny element funkcjonalny rośliny. 

Bluszcz - roślina w kulturze, sztuce, religii

Bluszcz pospolity ( Hedera helix L . ) jest gatunkiem zwanym wiecznie zielonym pnączem. Hedera helix L. należy do rodziny araliowatych ( Araliaceae ) i jest jedynym jej przedstawicielem w polskiej florze. Stanowi on również jedyne polskie pnącze o liściach zimotrwałych. Siedliska posiada on w lasach całej Polski. Podlega on jednak ochronie prawnej, mimo że jest gatunkiem inwazyjnym. Występuje on w całej Europie i Azji Mniejszej.

Ajoloty, czyli „węże z łapkami”

Co wyjdzie ze skrzyżowania węża, kreta i dżdżownicy? Komisja etyczna ds. nauki tym się nie zainteresuje, bo coś takiego już istnieje w naturze. W Meksyku żyją 4 endemiczne gatunki gadów z rodziny Bipedidae, przypominające węże z krecimi łapkami.