Przejdź do głównej zawartości

Stres cz.2

Stres
W bardziej „ludzkim” rozumieniu stres to ciągłe odpieranie przeciwności losu, nieprzychylności osób jakie nas otaczają, borykanie się z codziennymi problemami, radzenie sobie w pracy czy szkole z trudnościami. Jedni mniej, drudzy bardziej, ale stale poddani jesteśmy działaniu różnego rodzaju stresorów. Tego typu czynniki, które wywołują reakcję stresową dzieli się na fizyczne i psychiczne. Jest
to podział wg drogi jaką dociera informacja o stresie do organizmu. Sam stres dzielimy na 7 kategorii:
- krótkotrwały (określany jako pozytywny, eustres. Jest ilością stresu niezbędną do utrzymania organizmu w zdrowiu. Jest odczuwany jako dobre samopoczucie, właściwy stan psychiczny, jak i również fizyczny)
- przewlekły (tzw. negatywny, dystres. Długotrwały, odczuwany jako dyskomfort. Jest napięciem, które zakłóca równowagę psychiczną i fizyczną. Może doprowadzić do chorób psycho-somatycznych)
- biologiczny (występuje w sytuacjach zagrożenia zdrowia, lub życia. Dochodzi do uwolnienia dużych ilości adrenaliny. Zachodzi pełna mobilizacja mięśni ciała)
- psychiczny (pojawia się w sytuacjach wywołujących zachwianie spokoju i równowagi psychicznej. Wynika z przymusu zmiany zachowania przez dostosowanie się do zaistniałej sytuacji lub przeciwstawienia się jej)
- emocjonalny (dochodzi do zderzenia procesów nadmiernego pobudzania i hamowania, zaburzeń między nimi, a nawet przeciążenia układu nerwowego za sprawą zbyt silnych bodźców. Jest trudny do opanowania, nie ma tu możliwości na zaspokojenie potrzeb, co w konsekwencji prowadzi do frustracji)
- moralny (tzw. psycho-społeczny. Związany jest z życiem w społeczeństwie i oceną zachowań wg zasad etycznych)
- zawodowy (zależy od wykonywanego zawodu, zwłaszcza w przypadku bycia odpowiedzialnym za drugą osobę)

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Spermatogeneza + Schemat przebiegu spermatogenezy

Spermatogeneza Definicja procesu Spermatogeneza jest procesem przebiegającym w gonadach osobnika męskiego. Ma on na celu wytworzenie męskich komórek rozrodczych – plemników . Przebieg spermatogenezy ryc. 1. Schemat przebiegu spermatogenezy Podstawą do rozpoczęcia spermatogenezy są pierwotne komórki płciowe zwane też  komórkami prapłciowymi (gonocyty) .  Zawartość materiału genetycznego w tych komórkach to 2n. W stadium płodowym komórki te dzielą się mitotycznie, zwiększając swoją liczbę. Część degeneruje, cześć przechodzi do spoczynku (stadium prespermatogonialne). Ok. 3 miesiąca życia z komórek prapłciowych tworzą się spermatogonia , z których powstają natomiast  spermatocyty I rzędu  – największe komórki ( 3-4 rok życia ). Te ostatnie to komórki z ilością materiału genetycznego 2n, powstałe również w wyniku podziałów mitotycznych. Wydarzenia te są etapem nazywanym  spermatogoniogenezą . Po niej następuje kolejny,  spermatocytogeneza . Rozpoczyna się

Rozmnażanie storczyków - keiki

Storczyki wytwarzają nasiona, jednak ich wysiew i otrzymywanie dorosłej rośliny jest czasochłonne i nie zawsze skuteczne. 

Aparaty szparkowe

Aparat szparkowy to niezwykle ważny element funkcjonalny rośliny. 

Bluszcz - roślina w kulturze, sztuce, religii

Bluszcz pospolity ( Hedera helix L . ) jest gatunkiem zwanym wiecznie zielonym pnączem. Hedera helix L. należy do rodziny araliowatych ( Araliaceae ) i jest jedynym jej przedstawicielem w polskiej florze. Stanowi on również jedyne polskie pnącze o liściach zimotrwałych. Siedliska posiada on w lasach całej Polski. Podlega on jednak ochronie prawnej, mimo że jest gatunkiem inwazyjnym. Występuje on w całej Europie i Azji Mniejszej.

Ajoloty, czyli „węże z łapkami”

Co wyjdzie ze skrzyżowania węża, kreta i dżdżownicy? Komisja etyczna ds. nauki tym się nie zainteresuje, bo coś takiego już istnieje w naturze. W Meksyku żyją 4 endemiczne gatunki gadów z rodziny Bipedidae, przypominające węże z krecimi łapkami.