Przejdź do głównej zawartości

Strukturalne wady rozwoju ośrodkowego układu nerwowego


STRUKTURALNE WADY ROZWOJU OUN:
 • fakomatozy – choroby dziedziczne (dominujące autosomalnie).
  Objawami sąznamiona łojowe, guzki, zmiany w OUN (stwardnienie guzowate – znamię Pingle'a, padaczka bardzo oporna na leczenie, upośledzenie umysłowe, we włóknach, w istocie białej, na obwodzie), plamy na skórze koloru capuccino, nowotwory istoty białej, pasmach słuchowych i wzrokowych, nerwiakowłókniakowatość – 2 typy:
  1typ: guzki = nerwiakowłókniaki w istocie białej
  i na obwodzie, nowotwory w tęczówce, różny stopień śłepoty
  2 typ: nowotwory w nerwie słuchowym, głuchota, nowotwory  nerwów czaszkowych
  Leczenie wyłącznie objawowe.
 • wady cewy nerwowej  = dysrafie – przyczynami są dysfunkcje w zamykaniu cewy nerwowej, w tworzeniu rynienki, rozszczep czaszki, wady rdzeniowe, takie jak: przepukliny rdzeniowe, jamistość rdzenia, wady mózgu: przepuklina mózgowa, bezmózgowie.
  Są to choroby bardzo upośledzające, śmiertelne.
  Przyczyny molekularne: niedobór kwasu foliowego, predyspozycje genetyczne, cukrzyca matki

 • wady rdzenia kręgowego

 1. przepukliny:- oponowa – w przepuklinie znajduje się opona twarda i pajęczaObjawy: bezobjawowo lub zaburzenia czucia, niedowłady kończyn dolnych- oponowo-rdzeniowa – w przepuklinie znajdują się opony i rdzeń kręgowyObjawy: niedowłady, zaburzenia czucia poniżej miejsca przepukliny, brak czucia zwieraczy. Objawy zależą od tego, co jest wciągnięte do przepukliny.Leczenie: chirurgiczne, najlepiej w 1 dobie po urodzeniu
 2. jamistość rdzenia – jamy w rdzeniu, zmiany strukturalne w budowie rdzenia, czego następstwem są wady rozwojowe, upośledzenie nerwów twarzy, zaburzenia czucia, niedowłady kończyn
 3. rozdwojenie rdzenia – podział rdzenia na 2 symetryczne części oddzielone blaszką łącznotkankową lub kostną, najczęściej na dole rdzeniaObjawy: brak
 4. rozszczep czaszki i kanału kręgowego – zawsze śmiertelne już w płodzie, czaszka zamiast sklepienia ma tylko komórki glejowe z naczyniami krwionośnymi.Objawy: zmiany w narządach

 • wady mózgu:

 1. przepukliny – defekty kostne na powierzchni czaszki:- oponowa – w przepuklinie znajdują się opony- mózgowa – w przepuklinie znajdują się niezróżnicowane elementy układu nerwowegoObjawy: zaburzenia funkcji OUN, upośledzenie rozwoju, padaczka
 2. bezmózgowie – zawsze śmiertelne, anomalie w budowie czaszki
 3. wady linii środkowej – wady dwustronnej symetrii mózgu i kory mózgowej- przodomózgowie jednokomorowe – brak bruzdy środkowej, zły rozwój kory, fuzja jej struktur, brak spoidła wielkiego i półkul, 1 komora zamiast 2 komór bocznych, nieprawidłowa budowa hipokampa. W zależności od rozwoju choroby zaburzenia:               - lekkie – silny niedorozwój umysłowy, śmierć po paru dniach, cyklopia, anomalie twarzoczaszki                - ciężkie – brak funkcjonowania kory mózgowej, poronienie lub śmierć zaraz po urodzeniu
 4. brak układu spoidłowego – oraz brak ciała modzelowatego, tzn. brak połączenia między półkulami mózgowymiObjawy: brak

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Spermatogeneza + Schemat przebiegu spermatogenezy

Spermatogeneza Definicja procesu Spermatogeneza jest procesem przebiegającym w gonadach osobnika męskiego. Ma on na celu wytworzenie męskich komórek rozrodczych – plemników . Przebieg spermatogenezy ryc. 1. Schemat przebiegu spermatogenezy Podstawą do rozpoczęcia spermatogenezy są pierwotne komórki płciowe zwane też  komórkami prapłciowymi (gonocyty) .  Zawartość materiału genetycznego w tych komórkach to 2n. W stadium płodowym komórki te dzielą się mitotycznie, zwiększając swoją liczbę. Część degeneruje, cześć przechodzi do spoczynku (stadium prespermatogonialne). Ok. 3 miesiąca życia z komórek prapłciowych tworzą się spermatogonia , z których powstają natomiast  spermatocyty I rzędu  – największe komórki ( 3-4 rok życia ). Te ostatnie to komórki z ilością materiału genetycznego 2n, powstałe również w wyniku podziałów mitotycznych. Wydarzenia te są etapem nazywanym  spermatogoniogenezą . Po niej następuje kolejny,  spermatocytogeneza . Rozpoczyna się

Rozmnażanie storczyków - keiki

Storczyki wytwarzają nasiona, jednak ich wysiew i otrzymywanie dorosłej rośliny jest czasochłonne i nie zawsze skuteczne. 

Aparaty szparkowe

Aparat szparkowy to niezwykle ważny element funkcjonalny rośliny. 

Bluszcz - roślina w kulturze, sztuce, religii

Bluszcz pospolity ( Hedera helix L . ) jest gatunkiem zwanym wiecznie zielonym pnączem. Hedera helix L. należy do rodziny araliowatych ( Araliaceae ) i jest jedynym jej przedstawicielem w polskiej florze. Stanowi on również jedyne polskie pnącze o liściach zimotrwałych. Siedliska posiada on w lasach całej Polski. Podlega on jednak ochronie prawnej, mimo że jest gatunkiem inwazyjnym. Występuje on w całej Europie i Azji Mniejszej.

Ajoloty, czyli „węże z łapkami”

Co wyjdzie ze skrzyżowania węża, kreta i dżdżownicy? Komisja etyczna ds. nauki tym się nie zainteresuje, bo coś takiego już istnieje w naturze. W Meksyku żyją 4 endemiczne gatunki gadów z rodziny Bipedidae, przypominające węże z krecimi łapkami.