Przejdź do głównej zawartości

GMO 2011- 2013

Światowy areał upraw biotechnologicznych wzrósł o 6% w latach 2011-2012. Ciężko jednak przewidzieć jak będą wyglądały losy tych upraw w kolejnych latach. Pod koniec roku 2011 Europejskie uprawy GMO stanowiły jedynie 0,075%. A jak będzie w tym roku, czy utrzymywać będzie się tendencja spadkowa?


Genetycznie zmodyfikowane kukurydza, soja, rzepak i bawełna zostały zasadzone na 170,3 milionach hektarów w roku 2011. Dane te podał the International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications (ISAAA). W 2012 roku powierzchnia upraw wzrosła tylko o 6% (10.3 milionów ha) w porównaniu do 2011 roku, co stanowi mały progres w porównaniu do wzrostu dwucyfrowego sprzed 3 lat. Niektóre kraje przodują w światowej produkcji upraw GM. Do czołówki producentów należą m.in. Brazylia, Argentyna i Kanada. USA natomiast osiągnęło wskaźnik wzrostu +0,7 %, co stanowi 10 razy wyższy wynik niż osiągany przez całą Europę.


Europa pozostaje niewielkim udziałowcem na tle wzrostu produkcji GM na rynku światowym mimo, że kraje EU powiększyły ilość hektarów np. kukurydzy Bt do 129.071 ha, tj. więcej o 14.000 ha. Hiszpania pozostaje wiodącym krajem UE jeśli chodzi o ilość areałów przeznaczonych pod uprawę GMO. Mowa tu o 116.306 ha w roku 2012.
Jeśli chodzi o użytkowanie upraw GM w ujęciu światowym, doszło do znaczącego wzrostu wskaźnika produkcji roślin takich jak: bawełna, kukurydza, soja i rzepak.Jednak przyjęcie tego typu upraw przez opinię publiczną charakteryzowało się znaczną stagnacją, jeśli nie dezaprobatą. Dzieje się tak głównie z uwagi na wrogie nastawienie, niejednokrotnie bezpodstawne. Wobec zaistniałej sytuacji stanowisko w tej sprawie przedstawił szef ISAAA Clive James, który stwierdził, że istnieje główny i nieprzeparty argument, który podmurowuje zaufanie i pewność rolników co do biotechnologii: biotechnologiczne uprawy przynoszą znaczące i trwałe społeczno-ekonomiczne i środowiskowe korzyści. Jednak znaczna część osób niezaangażowana w produkcję spożywczą postuluje przeciwko takiej działalności. W Polsce przerwano całkowicie uprawę kukurydzy GM i jej podobnych. 

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Spermatogeneza + Schemat przebiegu spermatogenezy

Spermatogeneza Definicja procesu Spermatogeneza jest procesem przebiegającym w gonadach osobnika męskiego. Ma on na celu wytworzenie męskich komórek rozrodczych – plemników . Przebieg spermatogenezy ryc. 1. Schemat przebiegu spermatogenezy Podstawą do rozpoczęcia spermatogenezy są pierwotne komórki płciowe zwane też  komórkami prapłciowymi (gonocyty) .  Zawartość materiału genetycznego w tych komórkach to 2n. W stadium płodowym komórki te dzielą się mitotycznie, zwiększając swoją liczbę. Część degeneruje, cześć przechodzi do spoczynku (stadium prespermatogonialne). Ok. 3 miesiąca życia z komórek prapłciowych tworzą się spermatogonia , z których powstają natomiast  spermatocyty I rzędu  – największe komórki ( 3-4 rok życia ). Te ostatnie to komórki z ilością materiału genetycznego 2n, powstałe również w wyniku podziałów mitotycznych. Wydarzenia te są etapem nazywanym  spermatogoniogenezą . Po niej następuje kolejny,  spermatocytogeneza . Rozpoczyna się

Rozmnażanie storczyków - keiki

Storczyki wytwarzają nasiona, jednak ich wysiew i otrzymywanie dorosłej rośliny jest czasochłonne i nie zawsze skuteczne. 

Aparaty szparkowe

Aparat szparkowy to niezwykle ważny element funkcjonalny rośliny. 

Bluszcz - roślina w kulturze, sztuce, religii

Bluszcz pospolity ( Hedera helix L . ) jest gatunkiem zwanym wiecznie zielonym pnączem. Hedera helix L. należy do rodziny araliowatych ( Araliaceae ) i jest jedynym jej przedstawicielem w polskiej florze. Stanowi on również jedyne polskie pnącze o liściach zimotrwałych. Siedliska posiada on w lasach całej Polski. Podlega on jednak ochronie prawnej, mimo że jest gatunkiem inwazyjnym. Występuje on w całej Europie i Azji Mniejszej.

Ajoloty, czyli „węże z łapkami”

Co wyjdzie ze skrzyżowania węża, kreta i dżdżownicy? Komisja etyczna ds. nauki tym się nie zainteresuje, bo coś takiego już istnieje w naturze. W Meksyku żyją 4 endemiczne gatunki gadów z rodziny Bipedidae, przypominające węże z krecimi łapkami.