Przejdź do głównej zawartości

Wektor wahadłowy

Wektor wahadłowy = wektor bifunkcjonalny to rodzaj wektora genetycznego o specyficznych właściwościach. Mianowicie, wektor ten ma zdolność utrzymywania się i replikowania w dwóch różnych typach komórek. Najczęściej stosuje się przeniesienie takiego wektora z komórki prokariotycznej do komórki eukariotycznej, ale również na odwrót
Przykładem wektora bifunkcjonalnego jest plazmid pTEX,
o zdolności do namnażania jednakowoż komórkach bakteryjnych, jak i w komórkach pierwotniaków (Trypanosoma sp. i Leishmania sp.).
Mianem wektora bifunkcjonalnego określa się również wektory, które mogą ulegać powielaniu w różnych gatunkach bakterii. Mowa tu m.in. o plazmidzie pBI, który utrzymuje się tak samo dobrze w bakteriach Agrobacterium tumefaciens jaki i Escherichia coli. Wektor może przetrwać i ulegać powielaniu w różnego rodzaju komórkach-gospodarzach jeśli w wektorze tym istnieją dwa miejsca zapoczątkowania replikacji (miejsca ori), potrzebna polimerazom DNA z obu rodzajów komórek-gospodarzy, by mogły one odnaleźć specyficzne dla siebie sekwencje i rozpocząć proces replikacji. 

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Spermatogeneza + Schemat przebiegu spermatogenezy

Spermatogeneza Definicja procesu Spermatogeneza jest procesem przebiegającym w gonadach osobnika męskiego. Ma on na celu wytworzenie męskich komórek rozrodczych – plemników . Przebieg spermatogenezy ryc. 1. Schemat przebiegu spermatogenezy Podstawą do rozpoczęcia spermatogenezy są pierwotne komórki płciowe zwane też  komórkami prapłciowymi (gonocyty) .  Zawartość materiału genetycznego w tych komórkach to 2n. W stadium płodowym komórki te dzielą się mitotycznie, zwiększając swoją liczbę. Część degeneruje, cześć przechodzi do spoczynku (stadium prespermatogonialne). Ok. 3 miesiąca życia z komórek prapłciowych tworzą się spermatogonia , z których powstają natomiast  spermatocyty I rzędu  – największe komórki ( 3-4 rok życia ). Te ostatnie to komórki z ilością materiału genetycznego 2n, powstałe również w wyniku podziałów mitotycznych. Wydarzenia te są etapem nazywanym  spermatogoniogenezą . Po niej następuje kolejny,  spermatocytogeneza . Rozpoczyna się

Rozmnażanie storczyków - keiki

Storczyki wytwarzają nasiona, jednak ich wysiew i otrzymywanie dorosłej rośliny jest czasochłonne i nie zawsze skuteczne. 

Aparaty szparkowe

Aparat szparkowy to niezwykle ważny element funkcjonalny rośliny. 

Bluszcz - roślina w kulturze, sztuce, religii

Bluszcz pospolity ( Hedera helix L . ) jest gatunkiem zwanym wiecznie zielonym pnączem. Hedera helix L. należy do rodziny araliowatych ( Araliaceae ) i jest jedynym jej przedstawicielem w polskiej florze. Stanowi on również jedyne polskie pnącze o liściach zimotrwałych. Siedliska posiada on w lasach całej Polski. Podlega on jednak ochronie prawnej, mimo że jest gatunkiem inwazyjnym. Występuje on w całej Europie i Azji Mniejszej.

Ajoloty, czyli „węże z łapkami”

Co wyjdzie ze skrzyżowania węża, kreta i dżdżownicy? Komisja etyczna ds. nauki tym się nie zainteresuje, bo coś takiego już istnieje w naturze. W Meksyku żyją 4 endemiczne gatunki gadów z rodziny Bipedidae, przypominające węże z krecimi łapkami.