Wektor wahadłowy

Wektor wahadłowy = wektor bifunkcjonalny to rodzaj wektora genetycznego o specyficznych właściwościach. Mianowicie, wektor ten ma zdolność utrzymywania się i replikowania w dwóch różnych typach komórek. Najczęściej stosuje się przeniesienie takiego wektora z komórki prokariotycznej do komórki eukariotycznej, ale również na odwrót
Przykładem wektora bifunkcjonalnego jest plazmid pTEX,
o zdolności do namnażania jednakowoż komórkach bakteryjnych, jak i w komórkach pierwotniaków (Trypanosoma sp. i Leishmania sp.).
Mianem wektora bifunkcjonalnego określa się również wektory, które mogą ulegać powielaniu w różnych gatunkach bakterii. Mowa tu m.in. o plazmidzie pBI, który utrzymuje się tak samo dobrze w bakteriach Agrobacterium tumefaciens jaki i Escherichia coli. Wektor może przetrwać i ulegać powielaniu w różnego rodzaju komórkach-gospodarzach jeśli w wektorze tym istnieją dwa miejsca zapoczątkowania replikacji (miejsca ori), potrzebna polimerazom DNA z obu rodzajów komórek-gospodarzy, by mogły one odnaleźć specyficzne dla siebie sekwencje i rozpocząć proces replikacji. 

Komentarze

Popularne posty z tego bloga