Przejdź do głównej zawartości

Światełko w tunelu dla badań nad życiem po śmierci

Nowy etap przechodzą badania dotyczące tzw. życia po śmierci. Być może istnieje naukowe wyjaśnienie dla doświadczeń osób, którym udało się uciec z objęć śmierci. Doświadczenia te to np. widzenie jasnego źródła światła w tunelu, najczęściej opisywane przez osoby po przebytym zawale serca.


W badaniach opublikowanych w the Proceedings of the National Academy of Sciences podano, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, iż mózg utrzymuje pracę do 30 sekund po tym jak ustaje przepływ krwi. 
Naukowcy z University of Michigan przeprowadzili swoje badania na 9 szczurach laboratoryjnych, które zostały znieczulone i poddane indukowanemu zatrzymaniu krążenia w ramach eksperymentu. W pierwszych 30 sekundach po zatrzymaniu pracy serca, wszystkie zwierzęta wykazały wzrost aktywności mózgu. Został on zapisany przy użyciu elektroencefalogramów (EEG). Taki wynik wskazywał na duże wzbudzenie stanów psychicznych. „Byliśmy zdumieni tak wysokimi poziomami aktywności” oświadczył główny autor prac, George Mashour, profesor anestezjologii i neurochirurgii na University of Michigan. Jak się okazało, w stanach określanych jako bliskie śmierci, mózg nie zakańcza swojej pracy tak szybko. Znanych jest wiele elektrycznych zapisów świadomości przekraczających poziom odnajdywany podczas stanu czuwania. Takie wyniki badań sugerują, że mózg jest zdolny do poprawnie zorganizowanej aktywności elektrycznej w czasie wczesnych stadiów śmierci klinicznej. Podobne wyniki w odniesieniu do aktywności mózgu były opisane u szczurów, które uległy uduszeniu. Rezultaty takich eksperymentów ukazują, że redukcja tlenu lub zarówno tlenu, jak i glukozy, w czasie zatrzymania akcji serca może stymulować aktywność mózgu. Zjawiska te są jednak charakterystyczne dla stanów świadomego przetwarzania. Główny autor prac Jimo Borjigin, podkreśliła, że uzyskane dane dostarczyły także pierwszych naukowych ram dla doświadczania w czasie bliskim śmierci.

Około 20% osób, które przeżyły zatrzymanie akcji serca mówi o wizjach w czasie trwania zjawiska nazywanego przez lekarzy śmiercią kliniczną. Borjigin ma nadzieję, że najnowsze badania jej zespołu będą stanowić podstawę dla przyszłych eksperymentów dotyczących ludzkich doświadczeń psychicznych zachodzących w mózgu umierającego, w tym widzenie światła w czasie zatrzymania akcji serca. Nauka przez długi czas uważała mózg za nieaktywny w czasie tego okresu, a sami naukowcy zadawali pytanie jak wiele badań będzie trzeba wykonać na szczurach by faktycznie ujawnić prawdę o ludzkim mózgu. Pojawił się jednak kolejny problem: czy wolno naukowcom zakładać, że zwierzęce doświadczenia są świadome? Większość filozofów i naukowców jest nadal przekonanych iż terminy odnoszące się do ludzi nie dotyczą innych gatunków, co podkreślił w swojej wypowiedzi David McGonigle, wykładowca na Cardiff University. Ostatnie badania sugerują jednak, że zwierzęta mogą faktycznie posiadać pewien typ autobiograficznych wspomnień, które posiada przede wszystkim gatunek ludzki. Jest to typ wspomnień, które pozwalają nam umiejscowić nas samych w czasie i miejscu. Niestety wydaje się mało prawdopodobne, że doświadczenia z pogranicza śmierci będą bardzo podobne u różnych gatunków.

Anders Sandberg, pracownik naukowcy z Oxford University opisał badanie przeprowadzone przez zespół Borjigin jako proste i dobrze przeprowadzone, ale według niego należy być ostrożnym w interpretacji wyników. EEG dostarcza bowiem informacji o aktywności mózgu, ale wydruk nie jest dostatecznie skonkretyzowany. Można przyrównać je do hałasu dobiegającego z ulicy, który niesie informacje nt. Tego co dzieje się w mieście. Jest to z pewnością zawiera konkretne informacje, ale nie można ich wskazać, gdyż stanowi średnią z wielu indywidualnych interakcji.
Anders Sandberg stwierdził także, że niewątpliwie niektórzy ludzie rozmyślnie twierdzą, że takie wyniki badań są uzupełniającym dowodem na istnienie życia po śmierci. W opinii badacza jest to stwierdzenie podwójnie naiwne. Według niego doznania odczuwane podczas umierania są w same w sobie doświadczeniami. Jeśli ktoś uważa inaczej, tzn. twierdzi, że życie po śmierci istnieje, powinien wziąć pod uwagę również niewątpliwie wiele istnień pośmiertnych należących do myszy laboratoryjnych.

red. Izabela Kołodziejczyk


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Spermatogeneza + Schemat przebiegu spermatogenezy

Spermatogeneza Definicja procesu Spermatogeneza jest procesem przebiegającym w gonadach osobnika męskiego. Ma on na celu wytworzenie męskich komórek rozrodczych – plemników . Przebieg spermatogenezy ryc. 1. Schemat przebiegu spermatogenezy Podstawą do rozpoczęcia spermatogenezy są pierwotne komórki płciowe zwane też  komórkami prapłciowymi (gonocyty) .  Zawartość materiału genetycznego w tych komórkach to 2n. W stadium płodowym komórki te dzielą się mitotycznie, zwiększając swoją liczbę. Część degeneruje, cześć przechodzi do spoczynku (stadium prespermatogonialne). Ok. 3 miesiąca życia z komórek prapłciowych tworzą się spermatogonia , z których powstają natomiast  spermatocyty I rzędu  – największe komórki ( 3-4 rok życia ). Te ostatnie to komórki z ilością materiału genetycznego 2n, powstałe również w wyniku podziałów mitotycznych. Wydarzenia te są etapem nazywanym  spermatogoniogenezą . Po niej następuje kolejny,  spermatocytogeneza . Rozpoczyna się

Rozmnażanie storczyków - keiki

Storczyki wytwarzają nasiona, jednak ich wysiew i otrzymywanie dorosłej rośliny jest czasochłonne i nie zawsze skuteczne. 

Aparaty szparkowe

Aparat szparkowy to niezwykle ważny element funkcjonalny rośliny. 

Bluszcz - roślina w kulturze, sztuce, religii

Bluszcz pospolity ( Hedera helix L . ) jest gatunkiem zwanym wiecznie zielonym pnączem. Hedera helix L. należy do rodziny araliowatych ( Araliaceae ) i jest jedynym jej przedstawicielem w polskiej florze. Stanowi on również jedyne polskie pnącze o liściach zimotrwałych. Siedliska posiada on w lasach całej Polski. Podlega on jednak ochronie prawnej, mimo że jest gatunkiem inwazyjnym. Występuje on w całej Europie i Azji Mniejszej.

Ajoloty, czyli „węże z łapkami”

Co wyjdzie ze skrzyżowania węża, kreta i dżdżownicy? Komisja etyczna ds. nauki tym się nie zainteresuje, bo coś takiego już istnieje w naturze. W Meksyku żyją 4 endemiczne gatunki gadów z rodziny Bipedidae, przypominające węże z krecimi łapkami.