Przejdź do głównej zawartości

Fitopatogeny: mykoplazmy

Fitopatogeny: mykoplazmy

Roślinne mykoplazmy to FITOPLAZMY
Fitoplazmy charakteryzują się różnokształtnością:
 • Kulisty
 • Owalny
 • Nieregularny rurkowaty
 • Nitkowaty

Budowa fitoplazmy:
 • Nie mają ściany komórkowej,
 • Są otoczone 3-warstwową błoną,
 • W cytoplazmie występują: rybosomy, mitochondria, DNA,
 • Rozmnażanie przez podział lub pączkowanie,
 • Nie można ich hodować na podłożach sztucznych,
 • Nie spełniają postulatów Kocha.
Spośród fitoplazm wyróżniamy SPIROPLAZMY, które mają różna budowę i kształt:
 • Spiralny
 • Rozgałęziony
 • Formy kuliste 300um
 • Formy spiralne i nitkowate: 100-200um, długość 3-5um
Spiroplazmy rozmnażają się przez podział i można je hodować na podłożach sztucznych.
Fitoplazmy wywołują 600 chorób, najczęściej występujące choroby:
 • Zamieranie gruszy
 • Żółtaczka winorośli
 • Choroba X brzoskwini
 • Proliferacja jabłoni
 • Karłowatość morwy
Fitoplazmy-objawy:
 1. Są typowymi pasożytami wewnątrzkomórkowymi
 2. Najczęściej wywołują żółtaczkę, objawy:
 • Żółknięcie liści
 • Ciemnienie
 • Czerwienienie
 1. Porażają roślinę systemicznie
Dalsze objawy:
 • Zahamowanie wzrostu
 • Drobnienie liści
 • Proliferacja i tworzenie czarcich mioteł
 • Zielenienie korony kwiatowej
 • Przekształcanie organów kwiatowych w drobne listki (fyllodia)
 • Sterylność kwiatów
 • Spadek plonowania
 • Zamieranie rośliny
 • Nekroza i zamieranie korzeni
Fitoplazmy są przenoszone przez:

 • Owady wektorowe (skoczki, miodówki)
 • Człowieka (procesy pielęgnacyjne i wegetatywne rozmnażanie rośliny)

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Spermatogeneza + Schemat przebiegu spermatogenezy

Spermatogeneza Definicja procesu Spermatogeneza jest procesem przebiegającym w gonadach osobnika męskiego. Ma on na celu wytworzenie męskich komórek rozrodczych – plemników . Przebieg spermatogenezy ryc. 1. Schemat przebiegu spermatogenezy Podstawą do rozpoczęcia spermatogenezy są pierwotne komórki płciowe zwane też  komórkami prapłciowymi (gonocyty) .  Zawartość materiału genetycznego w tych komórkach to 2n. W stadium płodowym komórki te dzielą się mitotycznie, zwiększając swoją liczbę. Część degeneruje, cześć przechodzi do spoczynku (stadium prespermatogonialne). Ok. 3 miesiąca życia z komórek prapłciowych tworzą się spermatogonia , z których powstają natomiast  spermatocyty I rzędu  – największe komórki ( 3-4 rok życia ). Te ostatnie to komórki z ilością materiału genetycznego 2n, powstałe również w wyniku podziałów mitotycznych. Wydarzenia te są etapem nazywanym  spermatogoniogenezą . Po niej następuje kolejny,  spermatocytogeneza . Rozpoczyna się

Rozmnażanie storczyków - keiki

Storczyki wytwarzają nasiona, jednak ich wysiew i otrzymywanie dorosłej rośliny jest czasochłonne i nie zawsze skuteczne. 

Aparaty szparkowe

Aparat szparkowy to niezwykle ważny element funkcjonalny rośliny. 

Bluszcz - roślina w kulturze, sztuce, religii

Bluszcz pospolity ( Hedera helix L . ) jest gatunkiem zwanym wiecznie zielonym pnączem. Hedera helix L. należy do rodziny araliowatych ( Araliaceae ) i jest jedynym jej przedstawicielem w polskiej florze. Stanowi on również jedyne polskie pnącze o liściach zimotrwałych. Siedliska posiada on w lasach całej Polski. Podlega on jednak ochronie prawnej, mimo że jest gatunkiem inwazyjnym. Występuje on w całej Europie i Azji Mniejszej.

Ajoloty, czyli „węże z łapkami”

Co wyjdzie ze skrzyżowania węża, kreta i dżdżownicy? Komisja etyczna ds. nauki tym się nie zainteresuje, bo coś takiego już istnieje w naturze. W Meksyku żyją 4 endemiczne gatunki gadów z rodziny Bipedidae, przypominające węże z krecimi łapkami.