Przejdź do głównej zawartości

Złamać kod emocji

Uczucia to najbardziej osobista i indywidualna rzecz, jakiej doświadcza człowiek. Jak na razie ich poznawaniem zajmuje się głównie psychologia, choć jej metody są często dalekie od naukowego obiektywizmu. Część badań koncentruje się jednak na bezpośrednim badaniu aktywności mózgu. Według obecnej wiedzy, mózg ma standardowe wzory aktywności dla określonych emocji, bez względu na sytuację czy zmysły zaangażowane w ich odbieranie. Najnowsza publikacja na ten temat ukazała się w Nature Neuroscience.
Jej autorzy uzyskali wgląd jak w naszym mózgu przejawiają się uczucia. Ich ustalenia podważają wcześniejsze i powszechnie uznawane poglądy, że emocje są prostymi aktywacjami określonych regionów w mózgu, oddzielnych obszarów odpowiedzialnych za doznania pozytywne i negatywne.

Udało się zaobserwować unikalne wzory aktywności neuronalnej w obszarze kory okołooczodołowej. Ten region od dawna był opisany jako związany z przetwarzaniem emocji. Według współautora badań, profesora Adama Andersona, jeżeli ludzie odczuwają podobną przyjemność z picia dobrego wina czy oglądania zachodu słońca, to właśnie z powodu uniwersalnych wzorów aktywności w korze okołooczodołowej.

Badanie polegało na prezentowaniu uczestnikom serii obrazów i smaków w czasie funkcjonalnego neuoobrazowania. Następnie porównano deklarowane przez uczestników doświadczenia emocjonalne z aktywnością ich mózgów.

Analizy wykazały, że wartościowość emocji* była reprezentowana zarówno jako wzory aktywności w specyficznych dla zmysłów regionach mózgu związanych z widzeniem i smakiem, jak i wzory niezależne od zmysłów w regionie okołoczodołowym (OFC). Według autorów sugeruje to, że za powstawanie naszych subiektywnych doznań zmysłowych wcale nie są odpowiedzialne wyspecjalizowane „centra emocji”, lecz ważną rolę odgrywają obszary percepcji zmysłowych.

Wizualizacja skanów mózgu (Chikazoe i inni, 2014)

Wygląda na to, że nasz mózg generuje specjalne wzory dla całego spektrum wartościowości emocji czyli na linii zadowolenia-niezadowolenia, dobrych-złych uczuć. Według Andersona może to być określone jako „nerwowy miernik wartościowości”, pobudzenie ugrupowań neuronów w jednym kierunku wyzwoli odczucia pozytywne, pobudzenie w inny sposób da uczucia negatywne.

Drugą badaną kwestią był wypływ źródła bodźca. Jeżeli badana osoba podobnie opisała swoje odczucia, to niezależnie od tego, czy bodziec pochodził z oka czy języka wywoływał podobny wzór aktywności w korze OFC. Według autorów badania ta obserwacja wskazuje, że mózg ma „kod emocji” wspólny dla wszystkich doświadczeń zadowolenia/niezadowolenia. Co więcej, obserwowane wzory aktywności mózgu odpowiednio dla emocji negatywnych i pozytywnych były stosunkowo podobne pomiędzy badanymi ludźmi.

Jak podsumował odkrycia profesor Anderson, nie jest ważne jak bardzo osobiste wydają się nasze odczucia, mózg i tak ma standardowy kod emocjonalnego języka.


*wartościowość/walencja/znak emocji – w psychologii cecha emocji, określająca ich pozytywny(przyjemny) lub negatywny (nieprzyjemny) charakter

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO Z KOLEJNYMI ARTYKUŁAMI? 
Seweryn Frasiński

źródła:

cornell.edu
Chikazoe J., Lee D.H., Kriegeskorte N., Anderson A.K. Population coding of affect across stimuli, modalities and individuals. Nature Neuroscience, 2014; DOI: 10.1038/nn.3749

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Spermatogeneza + Schemat przebiegu spermatogenezy

Spermatogeneza Definicja procesu Spermatogeneza jest procesem przebiegającym w gonadach osobnika męskiego. Ma on na celu wytworzenie męskich komórek rozrodczych – plemników . Przebieg spermatogenezy ryc. 1. Schemat przebiegu spermatogenezy Podstawą do rozpoczęcia spermatogenezy są pierwotne komórki płciowe zwane też  komórkami prapłciowymi (gonocyty) .  Zawartość materiału genetycznego w tych komórkach to 2n. W stadium płodowym komórki te dzielą się mitotycznie, zwiększając swoją liczbę. Część degeneruje, cześć przechodzi do spoczynku (stadium prespermatogonialne). Ok. 3 miesiąca życia z komórek prapłciowych tworzą się spermatogonia , z których powstają natomiast  spermatocyty I rzędu  – największe komórki ( 3-4 rok życia ). Te ostatnie to komórki z ilością materiału genetycznego 2n, powstałe również w wyniku podziałów mitotycznych. Wydarzenia te są etapem nazywanym  spermatogoniogenezą . Po niej następuje kolejny,  spermatocytogeneza . Rozpoczyna się

Rozmnażanie storczyków - keiki

Storczyki wytwarzają nasiona, jednak ich wysiew i otrzymywanie dorosłej rośliny jest czasochłonne i nie zawsze skuteczne. 

Aparaty szparkowe

Aparat szparkowy to niezwykle ważny element funkcjonalny rośliny. 

Bluszcz - roślina w kulturze, sztuce, religii

Bluszcz pospolity ( Hedera helix L . ) jest gatunkiem zwanym wiecznie zielonym pnączem. Hedera helix L. należy do rodziny araliowatych ( Araliaceae ) i jest jedynym jej przedstawicielem w polskiej florze. Stanowi on również jedyne polskie pnącze o liściach zimotrwałych. Siedliska posiada on w lasach całej Polski. Podlega on jednak ochronie prawnej, mimo że jest gatunkiem inwazyjnym. Występuje on w całej Europie i Azji Mniejszej.

Ajoloty, czyli „węże z łapkami”

Co wyjdzie ze skrzyżowania węża, kreta i dżdżownicy? Komisja etyczna ds. nauki tym się nie zainteresuje, bo coś takiego już istnieje w naturze. W Meksyku żyją 4 endemiczne gatunki gadów z rodziny Bipedidae, przypominające węże z krecimi łapkami.