Przejdź do głównej zawartości

Układ krwionośny, budowa - informacje podstawowe

Układ krwionośny:
 • ściana serca jest trójwarstwowa:
  - wsierdzie wyściela wewnętrzną powierzchnię jam i jest cienkim nabłonkiem leżącym na łącznotkankowej błonie, do której wnikają zakończenia nerwowe i naczynia włosowate
  - śródsierdzie to warstwa środkowa, tworzy mięsień sercowy. W obu przedsionkach grubość śródsierdzia to 2 – 3 mm. W PK ma 5 mm, LK 15 mm.

  - nasierdzie jest łącznotkankowe i stanowi najbardziej zewnętrzną warstwą
 • jama serca z zewnątrz otoczona jest osierdziem – cienkim łącznotkankowym workiem
 • zastawki:
  - między PP a PK jest zastawka przedsionkowo-komorowa prawa = trójdzielna
  - między LP a LK zastawka przedsionkowo-komorowa lewa = dwudzielna = mitralna
  - zastawki półksiężycowe na granicy komór a tętnic z nich wychodzących
 • Serce ma własny system naczyniowy: tętnice wieńcowe i żyły serca
  • żyły:
   - do PP uchodzi żyła główna górna i żyła główna dolna
   - do PL żyły płucne
  • tętnice:
   - z KP wychodzi pień płucny
   - z KL aorta
 • Rytm serca:
  - samoistne, rytmiczne skurcze dzięki koordynującemu czynności układowi przewodzącemu
  - układ przewodzący zbudowany jest ze zmodyfikowanych włókien mięśniowych = włokien Purkinjego. Mają one zdolność do tworzenia i przewodzenia impulsów skurczowych, które rozprzestrzeniają się po mięśniu sercowym. Układ przewodzący jest zatem rozrusznikiem serca.
  - podstawowy rytm serca może być modyfikowany przez wyspecjalizowane ośrodki nerwowe. Ośrodek przyspieszający pracę serca znajduje się w piersiowym odcinku rdzenia kręgowego, ośrodek zwalniający pracę serca w rdzeniu przedłużonym.
  - na rytm serca mają wpływ związki chemiczne, m.in. hormony, np. adrenalina; leki, np. digitalina lub kofeina.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Spermatogeneza + Schemat przebiegu spermatogenezy

Spermatogeneza Definicja procesu Spermatogeneza jest procesem przebiegającym w gonadach osobnika męskiego. Ma on na celu wytworzenie męskich komórek rozrodczych – plemników . Przebieg spermatogenezy ryc. 1. Schemat przebiegu spermatogenezy Podstawą do rozpoczęcia spermatogenezy są pierwotne komórki płciowe zwane też  komórkami prapłciowymi (gonocyty) .  Zawartość materiału genetycznego w tych komórkach to 2n. W stadium płodowym komórki te dzielą się mitotycznie, zwiększając swoją liczbę. Część degeneruje, cześć przechodzi do spoczynku (stadium prespermatogonialne). Ok. 3 miesiąca życia z komórek prapłciowych tworzą się spermatogonia , z których powstają natomiast  spermatocyty I rzędu  – największe komórki ( 3-4 rok życia ). Te ostatnie to komórki z ilością materiału genetycznego 2n, powstałe również w wyniku podziałów mitotycznych. Wydarzenia te są etapem nazywanym  spermatogoniogenezą . Po niej następuje kolejny,  spermatocytogeneza . Rozpoczyna się

Rozmnażanie storczyków - keiki

Storczyki wytwarzają nasiona, jednak ich wysiew i otrzymywanie dorosłej rośliny jest czasochłonne i nie zawsze skuteczne. 

Aparaty szparkowe

Aparat szparkowy to niezwykle ważny element funkcjonalny rośliny. 

Bluszcz - roślina w kulturze, sztuce, religii

Bluszcz pospolity ( Hedera helix L . ) jest gatunkiem zwanym wiecznie zielonym pnączem. Hedera helix L. należy do rodziny araliowatych ( Araliaceae ) i jest jedynym jej przedstawicielem w polskiej florze. Stanowi on również jedyne polskie pnącze o liściach zimotrwałych. Siedliska posiada on w lasach całej Polski. Podlega on jednak ochronie prawnej, mimo że jest gatunkiem inwazyjnym. Występuje on w całej Europie i Azji Mniejszej.

Ajoloty, czyli „węże z łapkami”

Co wyjdzie ze skrzyżowania węża, kreta i dżdżownicy? Komisja etyczna ds. nauki tym się nie zainteresuje, bo coś takiego już istnieje w naturze. W Meksyku żyją 4 endemiczne gatunki gadów z rodziny Bipedidae, przypominające węże z krecimi łapkami.