Układ krwionośny, budowa - informacje podstawowe

Układ krwionośny:
 • ściana serca jest trójwarstwowa:
  - wsierdzie wyściela wewnętrzną powierzchnię jam i jest cienkim nabłonkiem leżącym na łącznotkankowej błonie, do której wnikają zakończenia nerwowe i naczynia włosowate
  - śródsierdzie to warstwa środkowa, tworzy mięsień sercowy. W obu przedsionkach grubość śródsierdzia to 2 – 3 mm. W PK ma 5 mm, LK 15 mm.

  - nasierdzie jest łącznotkankowe i stanowi najbardziej zewnętrzną warstwą
 • jama serca z zewnątrz otoczona jest osierdziem – cienkim łącznotkankowym workiem
 • zastawki:
  - między PP a PK jest zastawka przedsionkowo-komorowa prawa = trójdzielna
  - między LP a LK zastawka przedsionkowo-komorowa lewa = dwudzielna = mitralna
  - zastawki półksiężycowe na granicy komór a tętnic z nich wychodzących
 • Serce ma własny system naczyniowy: tętnice wieńcowe i żyły serca
  • żyły:
   - do PP uchodzi żyła główna górna i żyła główna dolna
   - do PL żyły płucne
  • tętnice:
   - z KP wychodzi pień płucny
   - z KL aorta
 • Rytm serca:
  - samoistne, rytmiczne skurcze dzięki koordynującemu czynności układowi przewodzącemu
  - układ przewodzący zbudowany jest ze zmodyfikowanych włókien mięśniowych = włokien Purkinjego. Mają one zdolność do tworzenia i przewodzenia impulsów skurczowych, które rozprzestrzeniają się po mięśniu sercowym. Układ przewodzący jest zatem rozrusznikiem serca.
  - podstawowy rytm serca może być modyfikowany przez wyspecjalizowane ośrodki nerwowe. Ośrodek przyspieszający pracę serca znajduje się w piersiowym odcinku rdzenia kręgowego, ośrodek zwalniający pracę serca w rdzeniu przedłużonym.
  - na rytm serca mają wpływ związki chemiczne, m.in. hormony, np. adrenalina; leki, np. digitalina lub kofeina.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga