Przejdź do głównej zawartości

TOPLESS obnażone?

Naukowcy z Van Research Institute (VARI) ujawnili obecność ważnego mechanizmu molekularnego roślin, który cechuje się znaczącym podobieństwem do mechanizmów sygnalingu występującego u ludzi. Mechanizmy te są ściśle powiązane z wczesnym rozwojem embrionalnym oraz z chorobami takimi, jak nowotwory. Wyniki badań zostały opublikowane w Science Advances.


U roślin, podobnie jak u ludzi, istnieją skomplikowane molekularne sieci regulujące kluczowe biologiczne funkcje takie, jak rozwój czy odpowiedzi na stres. System ten może być połączony z centralnym miejscem zarządzającym, który powinien kontrolować czy wszystkie funkcje w roślinie są prawidłowe. Jednakże zdarza się iż zachodzi nieprawidłowe „włączanie” i „wyłączanie” genów, co prowadzi do zapoczątkowania pewnych chorób.

Obecnie, naukowcy z VARI rozwikłali tajemnicę, w jaki sposób ważne roślinne białko, o nazwie TOPLESS, oddziałuje z innymi molekułami odpowiedzialnymi za dezaktywację genów. Odkrycie to dostarcza informacji dla utworzenia ogólnego modelu, który dotyczyć może wszystkich gatunków, a opisywać wspomniany typ tzw. sygnalingu wyciszania. Te ścieżki sygnałowe powiązane są z licznymi funkcjami życiowymi komórek ludzkich, a oparte na transkryptach genu kodującego białko TOPLESS, których strukturę właśnie ujawnił zespół z VARI. 

Okazuje się, że odkrycie to, stanowi fundamentalną wskazówkę odnośnie określenia działania białka TOPLESS. Doktor Karsen Melcher, współautor opisywanych badań, twierdzi, że dzięki ich wynikom możliwe jest zrozumienie roli TOPLESS jako represora i korepresora genów, co ma ogromne znaczenie w systemie wyciszania genów u roślin. Ma to swoje odniesienie do ścieżek sygnałowych występujących w komórkach ludzkich, w które zaangażowane są białka najtrudniejsze do zbadania. 

Przy użyciu techniki krystalografii rentgenowskiej, zespół badawczy określił strukturę trójwymiarową białka TOPLESS, działającego zarówno samodzielnie, jak i współpracując z innymi cząsteczkami odpowiedzialnymi za hamowanie ekspresji genów. Substancje te pochodziły z różnych ścieżek sygnalnych roślin, a powiązane były w ten sam sposób z białkiem TOPLESS.

„Struktury te pozwolą na podjęcie dalszych badań nad ludzkimi odpowiednikami TOPLESS i znacząco poszerzą wiedzę na ten temat oraz odnośnie wpływu na występowanie części chorób”, podkreślił doktor Eric Xu, współautor badań. 

Publikacja na ten temat jest trzecią spośród trzech dotyczących określenia kluczowych składników procesów molekularnych. Chociaż nowe badania dostarczają możliwości odkrycia powiązań występujących w sygnalingu zachodzącym w ludzkich komórkach. W publikacjach opisano także dokładnie w jaki sposób komponenty roślinnego komórkowego systemu „zarządzania” sygnałami wpływa na regulację odpowiedzi na wielorakie bodźce stresowe, m.in. wahania temperatury, czy suszę.


Opracowanie: Iza Kołodziejczyk

Źródło: 
http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.1500107

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Spermatogeneza + Schemat przebiegu spermatogenezy

Spermatogeneza Definicja procesu Spermatogeneza jest procesem przebiegającym w gonadach osobnika męskiego. Ma on na celu wytworzenie męskich komórek rozrodczych – plemników . Przebieg spermatogenezy ryc. 1. Schemat przebiegu spermatogenezy Podstawą do rozpoczęcia spermatogenezy są pierwotne komórki płciowe zwane też  komórkami prapłciowymi (gonocyty) .  Zawartość materiału genetycznego w tych komórkach to 2n. W stadium płodowym komórki te dzielą się mitotycznie, zwiększając swoją liczbę. Część degeneruje, cześć przechodzi do spoczynku (stadium prespermatogonialne). Ok. 3 miesiąca życia z komórek prapłciowych tworzą się spermatogonia , z których powstają natomiast  spermatocyty I rzędu  – największe komórki ( 3-4 rok życia ). Te ostatnie to komórki z ilością materiału genetycznego 2n, powstałe również w wyniku podziałów mitotycznych. Wydarzenia te są etapem nazywanym  spermatogoniogenezą . Po niej następuje kolejny,  spermatocytogeneza . Rozpoczyna się

Rozmnażanie storczyków - keiki

Storczyki wytwarzają nasiona, jednak ich wysiew i otrzymywanie dorosłej rośliny jest czasochłonne i nie zawsze skuteczne. 

Aparaty szparkowe

Aparat szparkowy to niezwykle ważny element funkcjonalny rośliny. 

Bluszcz - roślina w kulturze, sztuce, religii

Bluszcz pospolity ( Hedera helix L . ) jest gatunkiem zwanym wiecznie zielonym pnączem. Hedera helix L. należy do rodziny araliowatych ( Araliaceae ) i jest jedynym jej przedstawicielem w polskiej florze. Stanowi on również jedyne polskie pnącze o liściach zimotrwałych. Siedliska posiada on w lasach całej Polski. Podlega on jednak ochronie prawnej, mimo że jest gatunkiem inwazyjnym. Występuje on w całej Europie i Azji Mniejszej.

Ajoloty, czyli „węże z łapkami”

Co wyjdzie ze skrzyżowania węża, kreta i dżdżownicy? Komisja etyczna ds. nauki tym się nie zainteresuje, bo coś takiego już istnieje w naturze. W Meksyku żyją 4 endemiczne gatunki gadów z rodziny Bipedidae, przypominające węże z krecimi łapkami.