Przejdź do głównej zawartości

Inkluzje komórkowe

wtręty
Inkluzje komórkowe
Inkluzje (wtręty) komórkowe w komórkach zwierzęcych to struktury cytoplazmatyczne, jądrowe, otoczone błoną, które zawierają produkty aktywności metabolicznej komórek.
Mogą to być cząsteczki barwnikowe lub konglomeraty zbudowane z różnych związków chemicznych.


Inkluzje to materiały zapasowe komórek zwierzęcych, np.: krople tłuszczu, glikogen w formie ziaren. Pozbawione są błoniastej otoczki
 • Lipofuscyna – brązowa- żółty barwnik widoczny w preparatach histologicznych H+E.
Gromadzi się z wiekiem w komórkach nie dzielących się: nerwowych i mięśniowych.
Jest to konglomerat tłuszczów, metali, związków organicznych, które gromadzą się w komórkach jako wynik utleniania mitochondrialnego i lizosomalnego. Gromadzą je komórki fagocytujące (makrofagi)
Gromadzenie lipofuscyny może być wskaźnikiem stresu komórkowego
 • Hemosyderyna – kompleksy białka z Fe, obecna w komórkach zawierających niestrawioną hemoglobinę.
Występuje w :
- śledzionie, gdzie zachodzi fagocytoza erytrocytów
- wątrobie
- nerkach
- szpiku kostnym
 • Glikogen – polimer glukozy, uwidoczniony w preparatach histologicznych barwionymi metodami histochemicznymi (PAS) lub w barwieniu metylenowym. 
Występuje w wątrobie, komórkach mięśniowych. Ziarnistości o śr 25-85nm.
 • Krople lipidowe- charakter odżywczy, dostarczają energii, mogą być gromadzone przez długi czas (ADIPOCYTY*) lub krótko,( komórki absorpcyjne jelit).
*Adipocyty - komórki tłuszczowe, wykorzystywane w czasie głodu.

Inkluzje krystaliczne
Ciałka Cajala – sferyczne inkluzje w liczbie od 0 do 10 w jądrach komórkowych komórek proliferujących , jak kom nowotworowe czy kom silnie aktywne metabolicznie (neurony). Zbudowane z białka p80 koiliny.

Glikokaliks – materiał budujący warstwę o grubości od 10 -100um na zewnątrz powierzchni błony cytoplazmatycznej komórki. Zbudowany z cząsteczek glikoproteinowych.
Zbudowany z węglowodanów tworzące boczne łańcuchy glikolipidów i glikoprotein.

Węglowodany to oligosacharydy zbudowane z mannozy, fukozy, glukozy, galaktozaminy, glukozaminy, kwasu sjalowego. Występuje na powierzchni wszystkich komórek organizmu. Najgrubsza warstwa glikokaliksu na wolnej powierzchni apikalnej kom nabłonkowej. Na powierzchni bocznych kom nabłonkowych warstwa glikokaliksu jest cieńsza.

Na zakończeniach łańcuchów oligosacharydowych głównie:
- kwas sjalowy – nadaje powierzchni kom charakter elektroujemny (kwas N-acetyloneuroaminiowy)
- fukoza – monocukier , może być rozpoznawana przez inne cząsteczki i komórki. Uczestniczy w procesach rozpoznawania.

Funkcje glikokaliksu:

 1. w skład determinant antygenowych układy grupowego ABH wchodzą: galaktaza, fukoza (antygen H), N-acetylogalaktozamina (antygen A) lub galaktoza (antygen B).
 2. ochrania błonę cytoplazmatyczną od czynników chemicznych i fizycznych szkodliwych
 3. buduje błonę podstawną, uczestniczy w regulacji przekazu cząsteczek przez tę błonę
 4. uczestniczy we wchłanianiu substancji pokarmowych przez komórki nabłonkowe układu pokarmowego
 5. tworzy środowisko dla reakcji enzymatycznych
 6. odpowiada za procesy adhezji do podłoża i migracje komórek
 7. bierze udział w procesie rozpoznawania białek (reakcja immunologiczna i hormonalna)

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Spermatogeneza + Schemat przebiegu spermatogenezy

Spermatogeneza Definicja procesu Spermatogeneza jest procesem przebiegającym w gonadach osobnika męskiego. Ma on na celu wytworzenie męskich komórek rozrodczych – plemników . Przebieg spermatogenezy ryc. 1. Schemat przebiegu spermatogenezy Podstawą do rozpoczęcia spermatogenezy są pierwotne komórki płciowe zwane też  komórkami prapłciowymi (gonocyty) .  Zawartość materiału genetycznego w tych komórkach to 2n. W stadium płodowym komórki te dzielą się mitotycznie, zwiększając swoją liczbę. Część degeneruje, cześć przechodzi do spoczynku (stadium prespermatogonialne). Ok. 3 miesiąca życia z komórek prapłciowych tworzą się spermatogonia , z których powstają natomiast  spermatocyty I rzędu  – największe komórki ( 3-4 rok życia ). Te ostatnie to komórki z ilością materiału genetycznego 2n, powstałe również w wyniku podziałów mitotycznych. Wydarzenia te są etapem nazywanym  spermatogoniogenezą . Po niej następuje kolejny,  spermatocytogeneza . Rozpoczyna się

Rozmnażanie storczyków - keiki

Storczyki wytwarzają nasiona, jednak ich wysiew i otrzymywanie dorosłej rośliny jest czasochłonne i nie zawsze skuteczne. 

Aparaty szparkowe

Aparat szparkowy to niezwykle ważny element funkcjonalny rośliny. 

Bluszcz - roślina w kulturze, sztuce, religii

Bluszcz pospolity ( Hedera helix L . ) jest gatunkiem zwanym wiecznie zielonym pnączem. Hedera helix L. należy do rodziny araliowatych ( Araliaceae ) i jest jedynym jej przedstawicielem w polskiej florze. Stanowi on również jedyne polskie pnącze o liściach zimotrwałych. Siedliska posiada on w lasach całej Polski. Podlega on jednak ochronie prawnej, mimo że jest gatunkiem inwazyjnym. Występuje on w całej Europie i Azji Mniejszej.

Ajoloty, czyli „węże z łapkami”

Co wyjdzie ze skrzyżowania węża, kreta i dżdżownicy? Komisja etyczna ds. nauki tym się nie zainteresuje, bo coś takiego już istnieje w naturze. W Meksyku żyją 4 endemiczne gatunki gadów z rodziny Bipedidae, przypominające węże z krecimi łapkami.