Przejdź do głównej zawartości

Mikrotubule

MTOC - centrum organizacji mikrotubul, tworzony przez gamma tubulinę.
Posiadają koniec "+" betatubulinowy i "-" alfatubulinowy.
Mikrotubule to dimery tubuliny.

Alfa tubulina i beta tubulina połączone wiązaniami kowalencyjnymi. Na 1 mikrometr długości przypada 16 tysięcy dimerów tubuliny.


budowa mikrotubulBudowa mikrotubul

Dimery tubuliny dodawane są indywidualnie stopniowo budując strukturę wydrążonej rurki.

Polimeryzacja dimerów tubuliny wymaga obecności GTP, Mg2+.

Szybkość polimeryzacji i depolimeryzacji modyfikowana jest przez białka związane z mikrotubulami: wysokocząsteczkowe białka MAP (1,2,3,4), TOPg i białka Tau.


Alkaloidy roślinne (kolchicyna, winblastyna) zapobiegaja polimeryzacji. Zapobiegają rozwojowi chorób nowotworowych. Taksol zapobiega depolimeryzacji 

W komórce nerwowej wszystkie mikrotubule są skierowane w tym samym kierunku swoimi końcami "+" ku zakończeniu aksonu. 

Wzdłuż tych szlaków odbywa się transport aksonalny (wolny i szybki).
Transport aksonalny odbywa się przy udziale białek motorycznych należących do MAP.
- dynein – w kierunku końca „-„
- kinezyn – w kierunku końca „+”

Białka motoryczne maja aktywność ATP-azy , w procesach endoergicznych zmieniają swój kąt ułożenia względem mikrotubul i kroczą wzdłuż mielin.

Funkcje mikrotubul:
1 biorą udział w utrzymaniu kształtu komórki
2 tworzą zrąb tkanek i wici 
3 tworzą wrzeciona podziałowe
4 uczestniczą w transporcie komórkowym

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Spermatogeneza + Schemat przebiegu spermatogenezy

Spermatogeneza Definicja procesu Spermatogeneza jest procesem przebiegającym w gonadach osobnika męskiego. Ma on na celu wytworzenie męskich komórek rozrodczych – plemników . Przebieg spermatogenezy ryc. 1. Schemat przebiegu spermatogenezy Podstawą do rozpoczęcia spermatogenezy są pierwotne komórki płciowe zwane też  komórkami prapłciowymi (gonocyty) .  Zawartość materiału genetycznego w tych komórkach to 2n. W stadium płodowym komórki te dzielą się mitotycznie, zwiększając swoją liczbę. Część degeneruje, cześć przechodzi do spoczynku (stadium prespermatogonialne). Ok. 3 miesiąca życia z komórek prapłciowych tworzą się spermatogonia , z których powstają natomiast  spermatocyty I rzędu  – największe komórki ( 3-4 rok życia ). Te ostatnie to komórki z ilością materiału genetycznego 2n, powstałe również w wyniku podziałów mitotycznych. Wydarzenia te są etapem nazywanym  spermatogoniogenezą . Po niej następuje kolejny,  spermatocytogeneza . Rozpoczyna się

Rozmnażanie storczyków - keiki

Storczyki wytwarzają nasiona, jednak ich wysiew i otrzymywanie dorosłej rośliny jest czasochłonne i nie zawsze skuteczne. 

Aparaty szparkowe

Aparat szparkowy to niezwykle ważny element funkcjonalny rośliny. 

Bluszcz - roślina w kulturze, sztuce, religii

Bluszcz pospolity ( Hedera helix L . ) jest gatunkiem zwanym wiecznie zielonym pnączem. Hedera helix L. należy do rodziny araliowatych ( Araliaceae ) i jest jedynym jej przedstawicielem w polskiej florze. Stanowi on również jedyne polskie pnącze o liściach zimotrwałych. Siedliska posiada on w lasach całej Polski. Podlega on jednak ochronie prawnej, mimo że jest gatunkiem inwazyjnym. Występuje on w całej Europie i Azji Mniejszej.

Ajoloty, czyli „węże z łapkami”

Co wyjdzie ze skrzyżowania węża, kreta i dżdżownicy? Komisja etyczna ds. nauki tym się nie zainteresuje, bo coś takiego już istnieje w naturze. W Meksyku żyją 4 endemiczne gatunki gadów z rodziny Bipedidae, przypominające węże z krecimi łapkami.