Powtórka przed próbną maturą? Pod lupę bierzemy bakterie!


Sprawdź co pamiętasz z działu bakterie. Zakres pytań - matura rozszerzona. 

Ściana komórkowa bakterii zbudowana jest z białkowo-cukrowej substancji zwanej ............................

Rzęski bakteryjne zbudowane są ze spiralnie skręconych włókien, białka podobnego do miozyny, o nazwie ........................................, najczęściej są pojedyncze.

........................, białkowe rurki, wystające z cytoplazmy cienko / grubo ściennych bakterii, ułatwiają przytwierdzanie do podłoża.

Nukleoid to obszar cytoplazmy bakteryjnej zawierający ................................, w którym zapisana jest informacja genetyczna komórki. Mniejszymi nośnikami informacji genetycznych są także małe koliste cząsteczki DNA o nazwie ....................................... Odpowiadają one za podstawowe / dodatkowe cechy organizmu bakteryjnego.

U samożywnych auto / hetero troficznych bakterii, błona komórkowa od wewnętrznej strony komórki tworzy uwypuklenia zawierające barwniki. Twory te noszą nazwę mezosomy / tylakoidy, wymiennie zwane są też ...................................

Sinice posiadają wiele barwników fotosyntetycznych (podkreśl dla nich właściwe):
Chlorofil a, chlorofil b, chlorofil c, chlorofil d, różowa fikoerytryna, czerwona fikoerytryna, niebieska fikocyjanina, fioletowa fikocyjanina, zeaksantyna.

Bezpośrednio w cytoplazmie komórek bakteryjnych zanurzone są ziarna materiału zapasowego:
  • ............................ (substancja podobna do zwierzęcego materiału zapasowego) 
  • ............................ (substancja występująca także u grzybów) 
  • ............................ ................................ 
Twory biorące udział w oddychaniu to .................................., stanowią one także miejsce przyczepu .....................................

Laseczki i niektóre maczugowce potrafią wytwarzać przetrwalniki, inaczej zwane ............................. W stanie życia utajonego czyli ................................. bakterie mogą przetrwać tak wiele lat, niezależnie od warunków środowiska.

W koloniach bakterii wiązanie azotu zachodzi w specjalnych komórkach zwanych ...............................

Rozmnażanie bakterii zachodzi przez podział bezpośredni, nazywany również podziałem .................... lub ...........................

Koniugacja to proces płciowy / „rekombinacyjny”, podczas którego dochodzi do wymiany materiału genetycznego pochodzącego z ............................. i fragmentów ..........................

Metoda Grama różnicuje bakterie na 2 grupy:
  • G + zabarwiają się na kolor ................................. i mają grubą / cienką ścianę komórkową 
  • G – na kolor ....................................... i mają ................... ścianę komórkową Opracowanie: Avi
Komentarze

Możesz również przeczytać: