Przejdź do głównej zawartości

Powtórka przed próbną maturą? Pod lupę bierzemy bakterie!


Sprawdź co pamiętasz z działu bakterie. Zakres pytań - matura rozszerzona. 

Ściana komórkowa bakterii zbudowana jest z białkowo-cukrowej substancji zwanej ............................

Rzęski bakteryjne zbudowane są ze spiralnie skręconych włókien, białka podobnego do miozyny, o nazwie ........................................, najczęściej są pojedyncze.

........................, białkowe rurki, wystające z cytoplazmy cienko / grubo ściennych bakterii, ułatwiają przytwierdzanie do podłoża.

Nukleoid to obszar cytoplazmy bakteryjnej zawierający ................................, w którym zapisana jest informacja genetyczna komórki. Mniejszymi nośnikami informacji genetycznych są także małe koliste cząsteczki DNA o nazwie ....................................... Odpowiadają one za podstawowe / dodatkowe cechy organizmu bakteryjnego.

U samożywnych auto / hetero troficznych bakterii, błona komórkowa od wewnętrznej strony komórki tworzy uwypuklenia zawierające barwniki. Twory te noszą nazwę mezosomy / tylakoidy, wymiennie zwane są też ...................................

Sinice posiadają wiele barwników fotosyntetycznych (podkreśl dla nich właściwe):
Chlorofil a, chlorofil b, chlorofil c, chlorofil d, różowa fikoerytryna, czerwona fikoerytryna, niebieska fikocyjanina, fioletowa fikocyjanina, zeaksantyna.

Bezpośrednio w cytoplazmie komórek bakteryjnych zanurzone są ziarna materiału zapasowego:
  • ............................ (substancja podobna do zwierzęcego materiału zapasowego) 
  • ............................ (substancja występująca także u grzybów) 
  • ............................ ................................ 
Twory biorące udział w oddychaniu to .................................., stanowią one także miejsce przyczepu .....................................

Laseczki i niektóre maczugowce potrafią wytwarzać przetrwalniki, inaczej zwane ............................. W stanie życia utajonego czyli ................................. bakterie mogą przetrwać tak wiele lat, niezależnie od warunków środowiska.

W koloniach bakterii wiązanie azotu zachodzi w specjalnych komórkach zwanych ...............................

Rozmnażanie bakterii zachodzi przez podział bezpośredni, nazywany również podziałem .................... lub ...........................

Koniugacja to proces płciowy / „rekombinacyjny”, podczas którego dochodzi do wymiany materiału genetycznego pochodzącego z ............................. i fragmentów ..........................

Metoda Grama różnicuje bakterie na 2 grupy:
  • G + zabarwiają się na kolor ................................. i mają grubą / cienką ścianę komórkową 
  • G – na kolor ....................................... i mają ................... ścianę komórkową Opracowanie: Avi
Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Spermatogeneza + Schemat przebiegu spermatogenezy

Spermatogeneza Definicja procesu Spermatogeneza jest procesem przebiegającym w gonadach osobnika męskiego. Ma on na celu wytworzenie męskich komórek rozrodczych – plemników . Przebieg spermatogenezy ryc. 1. Schemat przebiegu spermatogenezy Podstawą do rozpoczęcia spermatogenezy są pierwotne komórki płciowe zwane też  komórkami prapłciowymi (gonocyty) .  Zawartość materiału genetycznego w tych komórkach to 2n. W stadium płodowym komórki te dzielą się mitotycznie, zwiększając swoją liczbę. Część degeneruje, cześć przechodzi do spoczynku (stadium prespermatogonialne). Ok. 3 miesiąca życia z komórek prapłciowych tworzą się spermatogonia , z których powstają natomiast  spermatocyty I rzędu  – największe komórki ( 3-4 rok życia ). Te ostatnie to komórki z ilością materiału genetycznego 2n, powstałe również w wyniku podziałów mitotycznych. Wydarzenia te są etapem nazywanym  spermatogoniogenezą . Po niej następuje kolejny,  spermatocytogeneza . Rozpoczyna się

Rozmnażanie storczyków - keiki

Storczyki wytwarzają nasiona, jednak ich wysiew i otrzymywanie dorosłej rośliny jest czasochłonne i nie zawsze skuteczne. 

Aparaty szparkowe

Aparat szparkowy to niezwykle ważny element funkcjonalny rośliny. 

Bluszcz - roślina w kulturze, sztuce, religii

Bluszcz pospolity ( Hedera helix L . ) jest gatunkiem zwanym wiecznie zielonym pnączem. Hedera helix L. należy do rodziny araliowatych ( Araliaceae ) i jest jedynym jej przedstawicielem w polskiej florze. Stanowi on również jedyne polskie pnącze o liściach zimotrwałych. Siedliska posiada on w lasach całej Polski. Podlega on jednak ochronie prawnej, mimo że jest gatunkiem inwazyjnym. Występuje on w całej Europie i Azji Mniejszej.

Ajoloty, czyli „węże z łapkami”

Co wyjdzie ze skrzyżowania węża, kreta i dżdżownicy? Komisja etyczna ds. nauki tym się nie zainteresuje, bo coś takiego już istnieje w naturze. W Meksyku żyją 4 endemiczne gatunki gadów z rodziny Bipedidae, przypominające węże z krecimi łapkami.