Przejdź do głównej zawartości

Adratiklit boulahfa - nowy gatunek, stare dzieje

stegozaur, dinozaur tyreoforański

Odkryto najstarszego przedstawiciela najbardziej znanych dinozaurów. Tym samym jest to nowy, nieznany dotąd gatunek. Mowa o Adratiklit boulahfa.


Niewątpliwie niedawno odkryto pozostałości stegozaura,  czyli tzw. pancernego dinozaura. Szczątki,  znalezione przez naukowców, posiadają bowiem charakterystyczne płytkowate kości, wystające z kręgosłupa zwierzęcia oraz kolce na ogonie. Część szkieletu, jaki odkryto, należy do nowego, dla świata nauki, gatunku, który żył na Ziemi 168 mln lat temu. 

Pomimo tego, że odnaleziony okaz zawiera tylko kilka kręgów i kość ramienną, naukowcy doszli do wniosku, że jest to nowy gatunek i rodzaj, który pochodzi z okresu środkowej jury. Jest to znacznie wcześniejsze typowanie niż większości poznanych dotąd stegozaurów. Te najbardziej znane pochodzą bowiem z dużo późniejszego, okresu jurajskiego, co czyni aktualne odkrycie najstarszym osobnikiem z tej grupy i z pewnością pomaże lepiej zrozumieć jej ewolucję.

dinozaur tyreoforański
Kompletna skamielina stegozaura w Muzeum Historii Naturalnej w Londynie.
Zdjęcie: John Stillwell / PA

Co więcej, okaz jest pierwszym stegozaurem, jednocześnie dinozaurem tyreoforycznym, którego znaleziono w Afryce Północnej. Naukowcy wyjaśnili, że dinozaury tyreoforyczne występują na całym świecie, a przypisano je głównie formacjom skalnym Laurazji. Sugerowano dotąd, że kiedy Ziemia została podzielona na dwa superkontynenty, Laurazję i Gondwanę, tyreofory były bardziej powszechne i różnorodne w Laurazji. To jednak nie musi oznaczać, że stegozaury nie występowały podobnie w Gondwanie. Jak domniemają badacze, być może niewiedza na ten temat w rzeczywistości wynika z faktu, że formacje skalne pochodzące z Gondwany nie zostały poddane wykopaliskom i szczegółowym badaniom w tej samej mierze, co te z Laurazji. Ponadto wzbogacenie teorii i zapisów kopalnych dinozaurów pancernych z Gondwany wymaga jeszcze wiele wysiłków, a w znacznym stopniu obciążone są one czynnikami geologicznymi i problemami związanymi z pozyskiwaniem materiału. 

dinozaur tyreoforański
Model stegozaura, Bałtowski Park Jurajski. Autor: Jakub Hałun.

Naukowcy nie tracą jednak wiary i zapału. Twierdzą, że ekscytujące jest to, że w miejscach, w których do tej pory nie były prowadzone wykopaliska, może spoczywać o wiele więcej dinozaurów tyreoforańskich. Zespół zaznacza również, że dalsze odkrycia w tym regionie zapewnią poznanie rozmieszczenia tej grupy dinozaurów i mogą zaowocować odnalezieniem pełniejszego okazu, odpowiednika tego, który zbadano teraz, a nazwano Adratiklit boulahfa.

Zespół badaczy, pod przewodnictwem dr Susannah Maidment, nazwał nowy gatunek mianem "Adratiklit boulahfa", gdyż w języku berberyjskim oznacza on tyle, co „jaszczurka górska”. Boulahfa stanowi odniesienie do obszaru w górach Atlasu Środkowego w Maroku, w którym znaleziono okaz.


Opracowanie: Źródła:
https://www.nhm.ac.uk/
Escaso F, Ortega F, Dantas P, Malafaia E, Pimentel NL, Pereda-Suberbiola X, Sanz JL, Kullberg JC, Kullberg MC, Barriga F.. New Evidence of Shared Dinosaur Across Upper Jurassic Proto-North Atlantic: Stegosaurus From Portugal. „Naturwissenschaften”, 2007

Popularne posty z tego bloga

Spermatogeneza + Schemat przebiegu spermatogenezy

Spermatogeneza Definicja procesu Spermatogeneza jest procesem przebiegającym w gonadach osobnika męskiego. Ma on na celu wytworzenie męskich komórek rozrodczych – plemników . Przebieg spermatogenezy ryc. 1. Schemat przebiegu spermatogenezy Podstawą do rozpoczęcia spermatogenezy są pierwotne komórki płciowe zwane też  komórkami prapłciowymi (gonocyty) .  Zawartość materiału genetycznego w tych komórkach to 2n. W stadium płodowym komórki te dzielą się mitotycznie, zwiększając swoją liczbę. Część degeneruje, cześć przechodzi do spoczynku (stadium prespermatogonialne). Ok. 3 miesiąca życia z komórek prapłciowych tworzą się spermatogonia , z których powstają natomiast  spermatocyty I rzędu  – największe komórki ( 3-4 rok życia ). Te ostatnie to komórki z ilością materiału genetycznego 2n, powstałe również w wyniku podziałów mitotycznych. Wydarzenia te są etapem nazywanym  spermatogoniogenezą . Po niej następuje kolejny,  spermatocytogeneza . Rozpoczyna się

Rozmnażanie storczyków - keiki

Storczyki wytwarzają nasiona, jednak ich wysiew i otrzymywanie dorosłej rośliny jest czasochłonne i nie zawsze skuteczne. 

Aparaty szparkowe

Aparat szparkowy to niezwykle ważny element funkcjonalny rośliny. 

Bluszcz - roślina w kulturze, sztuce, religii

Bluszcz pospolity ( Hedera helix L . ) jest gatunkiem zwanym wiecznie zielonym pnączem. Hedera helix L. należy do rodziny araliowatych ( Araliaceae ) i jest jedynym jej przedstawicielem w polskiej florze. Stanowi on również jedyne polskie pnącze o liściach zimotrwałych. Siedliska posiada on w lasach całej Polski. Podlega on jednak ochronie prawnej, mimo że jest gatunkiem inwazyjnym. Występuje on w całej Europie i Azji Mniejszej.

Ajoloty, czyli „węże z łapkami”

Co wyjdzie ze skrzyżowania węża, kreta i dżdżownicy? Komisja etyczna ds. nauki tym się nie zainteresuje, bo coś takiego już istnieje w naturze. W Meksyku żyją 4 endemiczne gatunki gadów z rodziny Bipedidae, przypominające węże z krecimi łapkami.