Przejdź do głównej zawartości

Komórka - podstawowa jednostka organizmu

komórka roślinna
Z tego artykułu dowiesz się czym jest komórka i jakie cechy decydują o klasyfikacji komórek. 


Komórka


Komórka jest to najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka, tworząca organizmy żywe. Jednostka ta jest zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (np. przemiana materii, wzrost i rozmnażanie). Komórka jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju. Zawiera ona swoiste elementy lub struktury, czyli organella. Komórki mają różne kształty, rozmiary oraz funkcje.

Organizmy zbudowane z 1 komórki  nazywane są jednokomórkowymi. Natomiast te tworzone z wielu komórek nazywane są wielokomórkowymi.

Metabolizm

W każdej komórce odbywają się procesy życiowe. Suma procesów życiowych komórki to metabolizm. Zjawiska te dzielą się na 2 typy:

  • Anabolizm – wymagające dostarczenia energii reakcje syntezy złożonych związków chemicznych ze związków prostych. 
  • Katabolizm – uwalniające energię reakcje rozkładu złożonych związków chemicznych na związki proste. Uwolniona energia gromadzona jest w ATP lub rozpraszana w postaci ciepła. 

Podział komórek


Ze względu na stopień złożoności i budowę komórek, dokonano ich podziału na 2 grupy o charakterystycznym planie budowy. Są to:

  • prokarionty – organizmy bezjądrowe, których materiał genetyczny leży bezpośrednio w cytoplazmie, DNA skupiony jest w jednym jej regionie i wraz z nim nosi nazwę nukleoid. Nukleoid nie jest otoczony żadną błoną. Komórki te mają znacznie mniejsze rozmiary niż druga grupa organizmów. Są one organizmami jednokomórkowymi, czasami żyjącymi w koloniach. Należą tu m.in. bakterie i sinice. 
  • eukarionty – organizmy jądrowe. Oprócz jądra posiadają wewnątrzkomórkowe organella błoniaste i charakteryzują się dużo bardziej skomplikowaną budową niż pierwsza grupa.

Porównanie komórek: prokariotycznej i eukariotycznych

W tabeli poniżej przedstawiono elementy budowy komórek.
prokariota, eukariota

Opracowanie: Photos Selected by freepik

Komentarze

Prześlij komentarz

Zapraszamy do komentowania, każdą uwagą warto się podzielić

Popularne posty z tego bloga

Spermatogeneza + Schemat przebiegu spermatogenezy

Spermatogeneza Definicja procesu Spermatogeneza jest procesem przebiegającym w gonadach osobnika męskiego. Ma on na celu wytworzenie męskich komórek rozrodczych – plemników . Przebieg spermatogenezy ryc. 1. Schemat przebiegu spermatogenezy Podstawą do rozpoczęcia spermatogenezy są pierwotne komórki płciowe zwane też  komórkami prapłciowymi (gonocyty) .  Zawartość materiału genetycznego w tych komórkach to 2n. W stadium płodowym komórki te dzielą się mitotycznie, zwiększając swoją liczbę. Część degeneruje, cześć przechodzi do spoczynku (stadium prespermatogonialne). Ok. 3 miesiąca życia z komórek prapłciowych tworzą się spermatogonia , z których powstają natomiast  spermatocyty I rzędu  – największe komórki ( 3-4 rok życia ). Te ostatnie to komórki z ilością materiału genetycznego 2n, powstałe również w wyniku podziałów mitotycznych. Wydarzenia te są etapem nazywanym  spermatogoniogenezą . Po niej następuje kolejny,  spermatocytogeneza . Rozpoczyna się

Rozmnażanie storczyków - keiki

Storczyki wytwarzają nasiona, jednak ich wysiew i otrzymywanie dorosłej rośliny jest czasochłonne i nie zawsze skuteczne. 

Aparaty szparkowe

Aparat szparkowy to niezwykle ważny element funkcjonalny rośliny. 

Bluszcz - roślina w kulturze, sztuce, religii

Bluszcz pospolity ( Hedera helix L . ) jest gatunkiem zwanym wiecznie zielonym pnączem. Hedera helix L. należy do rodziny araliowatych ( Araliaceae ) i jest jedynym jej przedstawicielem w polskiej florze. Stanowi on również jedyne polskie pnącze o liściach zimotrwałych. Siedliska posiada on w lasach całej Polski. Podlega on jednak ochronie prawnej, mimo że jest gatunkiem inwazyjnym. Występuje on w całej Europie i Azji Mniejszej.

Ajoloty, czyli „węże z łapkami”

Co wyjdzie ze skrzyżowania węża, kreta i dżdżownicy? Komisja etyczna ds. nauki tym się nie zainteresuje, bo coś takiego już istnieje w naturze. W Meksyku żyją 4 endemiczne gatunki gadów z rodziny Bipedidae, przypominające węże z krecimi łapkami.