Komórka - podstawowa jednostka organizmu

Z tego artykułu dowiesz się czym jest komórka i jakie cechy decydują o klasyfikacji komórek. 


Komórka
Komórka jest to najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka, tworząca organizmy żywe. Jednostka ta jest zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (np. przemiana materii, wzrost i rozmnażanie). Komórka jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju. Zawiera ona swoiste elementy lub struktury, czyli organella. Komórki mają różne kształty, rozmiary oraz funkcje.

Organizmy zbudowane z 1 komórki  nazywane są jednokomórkowymi. Natomiast te tworzone z wielu komórek nazywane są wielokomórkowymi.


Metabolizm
W każdej komórce odbywają się procesy życiowe. Suma procesów życiowych komórki to metabolizm. Zjawiska te dzielą się na 2 typy:

  • Anabolizm – wymagające dostarczenia energii reakcje syntezy złożonych związków chemicznych ze związków prostych. 
  • Katabolizm – uwalniające energię reakcje rozkładu złożonych związków chemicznych na związki proste. Uwolniona energia gromadzona jest w ATP lub rozpraszana w postaci ciepła. 


Podział komórek
Ze względu na stopień złożoności i budowę komórek, dokonano ich podziału na 2 grupy o charakterystycznym planie budowy. Są to:

  • prokarionty – organizmy bezjądrowe, których materiał genetyczny leży bezpośrednio w cytoplazmie, DNA skupiony jest w jednym jej regionie i wraz z nim nosi nazwę nukleoid. Nukleoid nie jest otoczony żadną błoną. Komórki te mają znacznie mniejsze rozmiary niż druga grupa organizmów. Są one organizmami jednokomórkowymi, czasami żyjącymi w koloniach. Należą tu m.in. bakterie i sinice. 
  • eukarionty – organizmy jądrowe. Oprócz jądra posiadają wewnątrzkomórkowe organella błoniaste i charakteryzują się dużo bardziej skomplikowaną budową niż pierwsza grupa.


Porównanie komórek: prokariotycznej i eukariotycznych
W tabeli poniżej przedstawiono elementy budowy komórek.


Opracowanie: Photos Selected by freepik

Komentarze

Możesz również przeczytać: