Przejdź do głównej zawartości

Mikrobiom vs rak płuc

Ilość i różnorodność bakterii, które występują w jamie ustnej zaczynają być łączone przez naukowców z ryzykiem wystąpienia raka płuc u osób niepalących. Nie da się ukryć, że informacja ta jest nieco zaskakująca. 


Statystycznie jeden na cztery przypadki zachorowań na raka płuc dotyczy osoby niepalącej, dlatego już od dawna naukowcy starają się ustalić przyczyny takiego występowania choroby. Poznanymi dotąd czynnikami, zwiększającymi prawdopodobieństwo zapadnięcia na ten typ nowotworu są: tzw. bierne palenie, ekspozycja na promieniowanie radonowe, zanieczyszczenie powietrza oraz występowanie choroby w rodzinie. Jednak dane te nie tłumaczą wszystkich sprzyjających schorzeniu możliwości.

Wcześniej ustalono, że rodzaj i ilość mikrobiomu jamy ustnej, związane są z występowaniem różnych typów nowotworów, m.in. głowy, szyi, przełyku oraz trzustki. Ostatnie badania przeprowadzone były po to, by potwierdzić przypuszczenie, że to samo dotyczy raka płuc. 

Uczestnicy z The Shanghai Women's Health Study i Shanghai Men's Health Study to osoby przez całe życie niepalące, których zdrowie monitorowano co 2-3 lata po przystąpieniu do badania w latach 1996-2006. W pierwszym etapie pozyskiwano profil rezydujących bakterii w jakie ustnej każdego z uczestników. Następnie uzyskano informacje na temat stylu życia, diety, historii medycznej i innych czynników środowiskowych oraz związanych z miejscem pracy. Zebrano wszelkie informacje, które mogłyby wpływać na fakt, iż 90 kobiet i 24 mężczyzn zachorowało na raka płuc w ciągu około 7 lat.

Przypadki te zostały porównane z grupą 114 również niepalących osób w podobnym wieku i o tej samej płci. Od nich również pobrano próbki z jamy ustnej. Ta grupa kontrolna nie miała raka płuc, ale była dobrana tak, by reprezentować podobny poziom wykształcenia, stylu życia i historię raka płuc w rodzinie.

Porównanie zestawów próbek z obu grup wykazało, że różnią się one mikrobiomem. Szerszy zakres gatunków bakterii wiązał się z niższym ryzykiem zachorowania na raka płuc. Większa objętość już poszczególnych gatunków z kolei była związana z ryzykiem wystąpienia raka płuc.

Dokładnie mówiąc, większa liczba gatunków Bacteroidetes i Spirochaetes wiązała się z niższym ryzykiem, podczas gdy większa liczba gatunków Firmicutes wiązała się z podwyższonym ryzykiem. W szczególności w przypadku gatunku Spirochaetes, większa liczebność Spirochaetia związana była z niższym ryzykiem, a w przypadku gatunku Firmicutes większa liczba organizmów z rzędu drobnoustrojów Lactobacillales wiązała się ze zwiększonym ryzykiem.

Dane ograniczono dodatkowo, ujmując w analizie jedynie próbki pochodzące od uczestników, którzy nie przyjmowali żadnych antybiotyków w ciągu 7 dni przed pobraniem próbki i po wykluczeniu tych, u których zdiagnozowano raka płuc w ciągu 2 lat od dostarczenia próbki.

Mimo, że odkrycie to jest znaczące, ma charakter badania obserwacyjnego i dlatego brakuje danych do ustalenia przyczyny uzyskania takich wyników. Naukowcy uznają ograniczenia i nieścisłości, jakie wymagają dalszych badań. Sami wypowiadają się następująco: „Chociaż nasze badanie dostarcza dowodów na to, że zmienność mikrobiomu jamy ustnej odgrywa rolę w ryzyku zachorowania na raka płuc, interpretacja wyników musi być dokonana z uwzględnieniem zastrzeżenia, że ​​nasze odkrycia pochodzą z jednego punktu czasowego w jednym miejscu geograficznym”.

Według dr Davida Christiani z Uniwersytetu Harvarda bakterie jamy ustnej mogą wywoływać przewlekłe stany zapalne, zwiększać proliferację komórek i hamować śmierć komórek, nawet tych, w których następują zmiany w DNA. Co więcej, w wyniku ich wpływu może dochodzić do włączania aktywności genów odpowiadających za wystąpienie raka, a to może wyjaśnić otrzymane przez naukowców wyniki.

Cytując dr Davida Christiani, wyniki badań nasuwają kilka pytań. „Po pierwsze, jak stabilny w czasie jest ludzki mikrobiom jamy ustnej? Po drugie, jeśli ludzki mikrobiom jamy ustnej zmienia się w czasie, co decyduje o tej zmienności? Po trzecie, jak środowisko, otoczenie i inne czynniki zewnętrzne wpływają na mikrobiom jamy ustnej i stan płuc?"

Nadal nie wiadomo więc czy mikrobiom jamy ustnej stanowi czynnik sprawczy, czy jest markerem choroby lub łączy się z aktywnością immunologiczną organizmu. Według dr Davida Christiani, „jeśli to pierwszy przypadek, ważnym będzie zrozumienie czy mikrobiom jamy ustnej faktycznie oddziałuje na mikrobiom płuc, a zatem połączenie takie jest lokalnie”.

Naukowcy na razie zostawiają nas z wieloma pytaniami, jednak będą kontynuować prace, by zrozumieć zaprezentowane w swojej pracy powiązanie. 


Opracowanie: 
Źródło:
Dean Hosgood, Qiuyin Cai, Xing Hua, Jirong Long, Jianxin Shi, Yunhu Wan, Yaohua Yang, Christian Abnet, Bryan a Bassig, Wei Hu, Bu-Tian Ji, Madelyn Klugman, Yongbing Xiang, Yu-Tang Gao, Jason Yy Wong, Wei Zheng, Nathaniel Rothman, Xiao-Ou Shu, Qing Lan. Variation in oral microbiome is associated with future risk of lung cancer among never-smokers. BMJ Thorax, 2020 DOI: http://dx.doi.org/10.1136/thoraxjnl-2020-215542


Photos by Pixabay

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Spermatogeneza + Schemat przebiegu spermatogenezy

Spermatogeneza Definicja procesu Spermatogeneza jest procesem przebiegającym w gonadach osobnika męskiego. Ma on na celu wytworzenie męskich komórek rozrodczych – plemników . Przebieg spermatogenezy ryc. 1. Schemat przebiegu spermatogenezy Podstawą do rozpoczęcia spermatogenezy są pierwotne komórki płciowe zwane też  komórkami prapłciowymi (gonocyty) .  Zawartość materiału genetycznego w tych komórkach to 2n. W stadium płodowym komórki te dzielą się mitotycznie, zwiększając swoją liczbę. Część degeneruje, cześć przechodzi do spoczynku (stadium prespermatogonialne). Ok. 3 miesiąca życia z komórek prapłciowych tworzą się spermatogonia , z których powstają natomiast  spermatocyty I rzędu  – największe komórki ( 3-4 rok życia ). Te ostatnie to komórki z ilością materiału genetycznego 2n, powstałe również w wyniku podziałów mitotycznych. Wydarzenia te są etapem nazywanym  spermatogoniogenezą . Po niej następuje kolejny,  spermatocytogeneza . Rozpoczyna się

Rozmnażanie storczyków - keiki

Storczyki wytwarzają nasiona, jednak ich wysiew i otrzymywanie dorosłej rośliny jest czasochłonne i nie zawsze skuteczne. 

Aparaty szparkowe

Aparat szparkowy to niezwykle ważny element funkcjonalny rośliny. 

Bluszcz - roślina w kulturze, sztuce, religii

Bluszcz pospolity ( Hedera helix L . ) jest gatunkiem zwanym wiecznie zielonym pnączem. Hedera helix L. należy do rodziny araliowatych ( Araliaceae ) i jest jedynym jej przedstawicielem w polskiej florze. Stanowi on również jedyne polskie pnącze o liściach zimotrwałych. Siedliska posiada on w lasach całej Polski. Podlega on jednak ochronie prawnej, mimo że jest gatunkiem inwazyjnym. Występuje on w całej Europie i Azji Mniejszej.

Ajoloty, czyli „węże z łapkami”

Co wyjdzie ze skrzyżowania węża, kreta i dżdżownicy? Komisja etyczna ds. nauki tym się nie zainteresuje, bo coś takiego już istnieje w naturze. W Meksyku żyją 4 endemiczne gatunki gadów z rodziny Bipedidae, przypominające węże z krecimi łapkami.