czwartek, 9 maja 2013

Krew i limfa

KREW I LIMFA  - tkanka łączna płynna
U owadów – hemolimfa bez barwników oddechowych, brak funkcji transportowania gazów oddechowych, tę rolę pełnią tkanki.
U reszty bezkręgowców – krew przenosi O2 i CO2, nośnikiem tlenu jest jedno z białek: hemoglobina (czerwona), hemocyjanina (niebieska), chlorokruryna (zielona).
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...