sobota, 30 marca 2013

Rak zabija od środka, ESK1 zniszczy go jego własną metodą


Naukowcy z Memorial Sloan-Kettering Cancer Center i Eureka Therapeutics dokonali przełomowego odkrycia, które być może zrewolucjonizuje metody leczenia nowotworów. Stworzono przeciwciało monoklonalne o nazwie ESK1, które ukierunkowane jest na rozpoznanie białek znajdujących się wewnątrz komórek rakowych i ich niszczenie.

piątek, 29 marca 2013

GFP - białko zielonej fluorescencji


GFP (ang. green fluorescent protein)
 • Białko małe: 238 aminokwasów, 26,9 kDa
 • Naturalnie występujące
 • Wyizolowane z meduzy Aequeorea wictoria, występującej na zachodnich wybrzeżach Ameryki Północnej (1962 O. Shimomure, dalsze prace Chalfie)
 • Wykorzystywane jako znacznik, ponieważ może wiązać się z innymi niewidocznymi białkami (pierwsze testy na C. elegans)
 • Tzw. cząsteczka reporterowa. Znakowanie przez GFP umożliwia obserwacje umiejscowienia, przeniesienia i działania znakowanych białek
 • Narzędzie inżynierii genetycznej i biologii molekularnej
 • Dołączone do innego białka, stworzeniu fuzji, pozwala śledzić losy badanej cząsteczki w komórce dzięki świeceniu, któe pozwala na lokalizację podczas obserwacji mikroskopowych

Historia inżynierii genetycznej w pigułceHistoria:
1950- Chargaff – zdefiniowanie relacji między 4 nukleotydani w DNA
1951 – Mc Clintoch – ruchome elementy genetyczne
1952- Kershey, chale – geny zawierają DNA
1953 – Franklin, Crick, Watson – struktura DNA
1955 – Sanger – struktura aminokwasowi białka (insulina)
1956 – Kornberg – synteza DNA in vitro
1957 – Ingram – struktura aminokasowa hemoglobiny
1961 – Nirenberg – zasady kodu genetycznego
Jacob, Monod – koncepcje genomu, regulacje ekspresji genu
1968 – Arber, Smith – odkrycie enzymów restrykcyjnych
1970 – Baltimore, Temin – odkrycie odwrotnej transkryptazy, początek IG
1971 - oracowanie technik izolowania, wycinania, ‘wklejania’ i kopiowania DNA
1975 – Southern – analiza DNA metodą hybrydyzacji
1976 – Jaenisch – pierwsza transgeniczna mysz
1977 – Sharp, Roberts – nieciągła struktura genów, egzony
Sanger, Gilbert – metody sekwencjonowania DNA

środa, 27 marca 2013

Mimoza


Papugi nierozłączki
Spermatogeneza + Schemat przebiegu spermatogenezy

Spermatogeneza

 1. Definicja procesu
Spermatogeneza jest procesem przebiegającym w gonadach osobnika męskiego. Ma on na celu wytworzenie męskich komórek rozrodczych – plemników.

 1. Przebieg spermatogenezy

ryc. 1. Schemat przebiegu spermatogenezy

Podstawą do rozpoczęcia spermatogenezy są pierwotne komórki płciowe zwane też komórkami prapłciowymi (gonocyty)Zawartość materiału genetycznego w tych komórkach to 2n. W stadium płodowym komórki te dzielą się mitotycznie, zwiększając swoją liczbę. Część degeneruje, cześć przechodzi do spoczynku (stadium prespermatogonialne).


Ok. 3 miesiąca życia z komórek prapłciowych tworzą się spermatogonia, z których powstają natomiast spermatocyty I rzędu – największe komórki (3-4 rok życia). Te ostatnie to komórki z ilością materiału genetycznego 2n, powstałe również w wyniku podziałów mitotycznych. Wydarzenia te są etapem nazywanym spermatogoniogenezą.


Po niej następuje kolejny, spermatocytogeneza. Rozpoczyna się ona od podziałów spermatocytów I rzędu poprzez mejozę. Ma tu miejsce interfaza, przebiega profaza I podziału mejotycznego, dzięki czemu dochodzi do zmniejszenia liczby chromosomów. Powstają spermatocyty II rzędu i w tym momencie kończy się spermatocytogeneza. Spermatocyty II rzędu przechodzą II podział mejotyczny, co prowadzi do powstania spermatyd. Te ostatnie dają w konsekwencji plemniki w czasie spermiogenezy. Przebieg całego procesu został przedstawiony na ryc. 1.

red. Izabela Kołodziejczyk

Barwienie płynem Unna; dyspersja chromatyny po sarkozylu

Allium cepa (cebula) - skórka z łuski spichrzowej cebuli. Barwienie płynem Unna

Dyspersja chromatyny po rozpadzie otoczki jądrowej (po dodaniu sarkozylu) w komórce skórki z łuski spichrzowej Allium cepa (cebuli)

wtorek, 26 marca 2013

Zaginiony fragment ludzkiej ewolucji

Jak donoszą najnowsze analizy materiału genetycznego nie wszystko wiemy o przebiegu ludzkiej ewolucji. Wiadome dotąd było, że przodek człowieka współczesnego odłączył się od Neandertalczyków 300 000 lat temu. Jednak obecne badania rodowodu chromosomy Y są w stanie zmienić fundamenty ludzkiego pochodzenia. Zdaje się, że nigdy nie było "mitochondrialnej Ewy" ani "Adama chromosomu Y", a może było dwóch "Adamów"? Więcej w artykule -> przejdź do pełnego artykułu

red. Izabela Kołodziejczyk

sobota, 23 marca 2013

Godzina dla Ziemi


Zachęcam do dopisania się do akcji godzina dla Ziemi: www.godzinadlaziemi.pl
Wystarczy podać tylko maila i miejscowość.
Taka godzina to niby nic, ale na pewno warto poświęcić ten czas na rzeczy ważniejsze niż komputer.

czwartek, 21 marca 2013

Tkanki roślinne - epiderma = skórka


Epiderma = skórka
To zewnętrzna warstwa komórek pierwotnych ciała rośliny. Ten powierzchniowy pokład komórek wykazuje istotne różnice w budowie i w funkcji.
W korzeniach nosi nazwę ryzoderma lub epiglema, bo jest innego pochodzenia i ma inną funkcję niż epiderma łodygi.
Epiderma pędu chroni przed nadmierną transpiracją, reguluje wymianę gazową, może pomagać magazynować wodę, magazynować produkty przemiany materii. Czasami tkanka ta fotosyntetyzuje,  a także bierze udział w wydzielaniu, absorbcji, a nawet percepcji bodźców. Tkankę tę charakteryzują potencjalne właściwości merystematyczne, może tu tworzyć się fellogen.
Pochodzi ona z inicjałów najbardziej zewnętrznych wierzchołkowych – protodermy. Początkowo niezróżnicowana warstwa, z czasem ulega dyferencjacji. Komórki starej epidermy są dużo szersze. Organy od momentu zajścia przyrostu wtórnego zachowują epidermę przez całe życie (np. u wielu nagonasiennych, drzew). Jedno- i dwuliścienne z przyrostem wtórnym, mogą zachować epidermę przez różny okres. Później jej funkcje przejmuje peryderma. 
Skład epidermy:
 • Włośnikowe komórki epidermalne
 • Komórki szparkowe
 • Włoski = trichomy
 • Włośniki na korzeniach
Komórki epidermalne
Mogą mieć kształt płytkowaty, w nasionach palisadowy, są 14-stościenne, ich kształt

środa, 20 marca 2013

Tkanki roślinne - miękisz = parenchyma

Parenchyma = miękisz
To komórki żywe, silnie zwakuolizowane. 
Komórki te posiadają mało wyspecjalizowany protoplast, cienkie ściany, najczęściej są to ściany pierwotne. Jeśli pojawiają się ściany wtórne, to zawsze z jamkami prostymi, np. w miękiszu sklerenchymatycznym (odróżnienie od sklerenchymy parenchymatycznej, ona ma inne jamki). Zawsze występują w miękiszu substancje zapasowe. 

Parenchyma to komórki otaczające inne tkanki. W ciele rośliny jest podstawą, w której zanurzone są inne komórki. Komórki merystematyczne i reproduktywne (różnicują się z nich spory) mają charakter parenchymy. Komórki miękiszu posiadają zdolność do podziałów, mogą odróżnicowywać, a to jest ważne dla procesu regeneracji.
Mają różne kształty: cylindryczne, kafelkowate, czasem gwiazdkowate (np. w miękiszu powietrznym). 
Miękisz to tkanka pierwotna w sensie orto- i filogenetycznym. 
Zachodzą tu procesy fizjologiczne, takie jak: oddychanie, fotosynteza, asymilacja,

sobota, 16 marca 2013

Stres w ujęciu neurologicznymStres działa na wszystkie organizmy,
Stres jako reakcja – zarówno fizjologiczna jak i psychologiczna jest odpowiedzią na działanie stresorów (sytuacji wywołujących stres). Do teorii związanych z tą definicjią należą: homeostatyczna teoria Cannona czy koncepcja Selyego

[Cannon i Bard uważali, że przetworzone przez wzgórze bodźce zewnętrzne kierowane są do kory mózgowej  (droga 2b) i do podwzgórza (droga 2a). Podwzgórze z kolei wysyła impulsy zarówno do mięśni  i narządów (droga 3a), jak i do kory (droga 3b). Wzajemne oddziaływanie impulsów docierających do kory, informujących o tym czym jest dany bodziec (droga 2b), i o jego znaczeniu emocjonalnym (droga 3b), daje w wyniku świadome przeżycie emocji (odczucie). Według tej teorii reakcje emocjonalne i odczucia występują równolegle (równocześnie).]  

U złożonych organizmów (jak nasze własne), układy stresu wyewoluowały jako skomplikowane procesy pomagające w radzeniu sobie z nadzwyczajnymi i niespodziewanymi sytuacjami. Układy te wykorzystują komórkowe mechanizmy zabezpieczające do tworzenia większego układu chroniącego organizm przed stresem.

Stres jest postrzegany przez mózg, który koordynuje też odpowiedź. Nasze świadome pobudzenie mózgu jakąś sytuacją współdziała z przenoszonymi przez krążenie: substancjami odżywczymi, hormonami, sygnałami i molekułami 

piątek, 15 marca 2013

Budowa ośrodkowego układu nerwowego - notatki


NERWY CZASZKOWE:
 1. węchowy
 2. wzrokowy
 3. okoruchowy
 4. bloczkowy
 5. trójdzielny
 6. odwodzący
 7. twarzowy
 8. przedsionkowo-ślimakowy
 9. językowo-gardłowy
 10. błędny
 11. dodatkowy
 12. podjęzykowy
  Podział wg funkcjonalności:

czwartek, 14 marca 2013

Bluszcz - roślina w kulturze, sztuce, religii

bluszcz symbolika
Bluszcz pospolity (Hedera helix L.) to gatunek określany mianem wiecznie zielonego pnącza. Należy on do rodziny araliowatych (Araliaceae). Jest jedynym przedstawicielem tej rodziny w polskiej florze i jedynym z pnączy o liściach zimotrwałych. Można go spotkać w lasach całej Polski, gdzie podlega ochronie prawnej. Poza naturalnym zasięgiem obejmującym Europę i Azję Mniejszą, jest gatunkiem inwazyjnym.

sobota, 9 marca 2013

Wstęp do Eukariota, Protisty - zakres LO


EUKARIOTA: Protisty

Budowa:
 • rozmiar – większe od Prokariota
 • konstrukcja – bardziej złożone
 • mają system przedziałów wewnątrzkomórkowych, błon wewnętrznych (ER, ap. Golgiego, wakuole, lizosomy, cytoszkielet)
  ! cytoszkielet budują włokienka białkowe (mikrotubule, mikrofilamenty)
 • posiadają jądro komórkowe
 • obecność organelli – mitochondria, plastydy
Historia:
 • 2 mld lat temu powstały pierwsze eukariota, w wodzie w praoceanie. Pierwotnie formy jednokomórkowe, z czasem łączyły się w kolonie.
  ! W koloniach początkowo wszystkie komórki pełniły jednakowe funkcje. Z czasem doszło do różnicowania funkcji i budowy w wyniku komunikacji, co doprowadziło ostatecznie do specjalizacji. Proces z czasem doprowadził do wykształcenia organizmów wielokomórkowych.
 • powstanie komórki eukariotycznej – teoria endosymbiozy:
  wg niej komórki eukariotyczne powstały dzięki stopniowym przekształceniom komórek prokariotycznych. Wyróżniono kilka przypuszczalnych etapów:

piątek, 8 marca 2013

O krok bliżej do regeneracji tkanek zwierzęcych, a może ludzkich?

Mały płaz - traszka posiada niezwykłą zdolność regeneracji uszkodzonych tkanek, a nawet całych narządów. Dzięki licznym badaniom nad tym zwierzęciem ustalono składniki maszynerii naprawczej. Niestety  są to mechanizmy wtórne ewolucyjnie, co oznacza, że w genomie ludzkim nie znajdują się wyciszone sekwencje, które pobudzone mogłyby doprowadzać do samonaprawy organizmu. Ale czy rzeczywiście nie mamy szans na regenerację? Cały artykuł oraz odpowiedź na to pytanie można znaleźć tutaj

red. Izabela Kołodziejczyk

Allelopatia - definicje

Allelopatia

 • to interakcje w ujęciu biochemicznym
  - zbiór reakcji pomiędzy roślinami, oraz pomiędzy rośliną a mikroorganizmem.
  - obejmują oddziaływania zarówno niekorzystne, jak i korzystne
 • to każdy proces, w którym udział biorą metabolity wtórne wytwarzane przez organizmy roślinne, grzybowe oraz mikroorganizmy (wyłączając zwierzęta). Zjawiska te wpływają na wzrost i rozwój systemów biologicznych, a także rolniczych.
 • to wszystkie oddziaływania pomiędzy roślinami wyższymi, ze szczególnym zróżnicowaniem na:
  - autotoksyczność - czyli negatywne oddziaływania pomiędzy przedstawicielami tego samego gatunku
  - heterotoksyczność - czyli negatywne oddziaływania pomiędzy przedstawicielami odmiennych gatunków.

Biotechnolodzy interweniują w sprawie niszczenia Wielkiej Rafy koralowej

Okazuje się, że analizy genomu koralowców są niezwykle przydatne w interpretacji ich zdolności do przetrwania w zmieniających się warunkach środowiska. Na szczęście najgroźniejszy dotąd czynnik - ludzie, odkrywają możliwości uratowania tych wspaniałych ekosystemów morskich. Cały artykuł na ten temat -> przejdź do artykułu

red. Izabela Kołodziejczyk

Etapy oddziaływania patogen-roślina

Etapy oddziaływania patogen-roślina:

1 etap - kontakt
Bakterie patogeniczne nie posiadające zdolności aktywnego wnikania w tkanki chronione barierami strukturalnymi korzystają z organów roślinnych niepokrytych kutykulą (słupek kwiatu, włośniki) lub z naturalnych otworów rośliny (aparaty szparkowe, przetchlinki), a także z miejsc uszkodzonych mechanicznie, zranień.
Grzyby patogeniczne wytwarzają spory. Formy te przylegają do powierzchni tkanki w wyniku wydzielania substancji lepkich. Czasami spory mogą wbijać się w kutykulę.

2 etap - penetracja
Właściwe wnikanie do wewnątrz organizmu roślinnego, całego patogenu lub jego struktur.
Wirusy by dotrzeć do środka rośliny wymagają transmitera (odnóża bądź układ pokarmowy owada), zajmują żywe komórki.
Bakterie, które znajdą się w tkance roślinnej, pozostają w apoplaście, nie zajmują żywych komórek, jedynie miejsca po komórkach zniszczonych.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...