Spermatogeneza + Schemat przebiegu spermatogenezy

Spermatogeneza

  1. Definicja procesu
Spermatogeneza jest procesem przebiegającym w gonadach osobnika męskiego. Ma on na celu wytworzenie męskich komórek rozrodczych – plemników.

  1. Przebieg spermatogenezy

ryc. 1. Schemat przebiegu spermatogenezy

Podstawą do rozpoczęcia spermatogenezy są pierwotne komórki płciowe zwane też komórkami prapłciowymi (gonocyty)Zawartość materiału genetycznego w tych komórkach to 2n. W stadium płodowym komórki te dzielą się mitotycznie, zwiększając swoją liczbę. Część degeneruje, cześć przechodzi do spoczynku (stadium prespermatogonialne).


Ok. 3 miesiąca życia z komórek prapłciowych tworzą się spermatogonia, z których powstają natomiast spermatocyty I rzędu – największe komórki (3-4 rok życia). Te ostatnie to komórki z ilością materiału genetycznego 2n, powstałe również w wyniku podziałów mitotycznych. Wydarzenia te są etapem nazywanym spermatogoniogenezą.


Po niej następuje kolejny, spermatocytogeneza. Rozpoczyna się ona od podziałów spermatocytów I rzędu poprzez mejozę. Ma tu miejsce interfaza, przebiega profaza I podziału mejotycznego, dzięki czemu dochodzi do zmniejszenia liczby chromosomów. Powstają spermatocyty II rzędu i w tym momencie kończy się spermatocytogeneza. Spermatocyty II rzędu przechodzą II podział mejotyczny, co prowadzi do powstania spermatyd. Te ostatnie dają w konsekwencji plemniki w czasie spermiogenezy. Przebieg całego procesu został przedstawiony na ryc. 1.

red. Izabela Kołodziejczyk

Komentarze

Publikowanie komentarza

Zapraszamy do komentowania, każdą uwagą warto się podzielić

Popularne posty z tego bloga