piątek, 28 września 2012

Trening przed tańcem

Wiele osób narzeka na swoją sylwetkę, nieprawidłową rzeźbę ciała, o kilka cm tu i ówdzie. W internecie można znaleźć mnóstwo diet, które jednak bez odpowiednich ćwiczeń dają niewiele. Należy jednak postawić przede wszystkim na ćwiczenia, w połączeniu ze zróżnicowaną dietą, można by powiedzieć "normalną", ale co najważniejsze bez udziału fast-foodów, bez objadania się. O tym jednak w innym artykule.
Dzisiejszy jest bardziej namową na znalezienie sobie sposobu na przyjemne, aktywne spędzanie czasu. Dla mnie bezwarunkowo, sposobem takim jest taniec. I tu muszę przyznać się, że pomimo swojej miłości do tej dyscypliny sportu, przez dość długi czas całkowicie z niego rezygnowałam, tłumacząc się brakiem czasu, zajęciami na uczelni i każdą wymówką, która sugerowała, że mogę odpuścić sobie dbanie o własne ciało. Nie przytyłam jakoś "namacalnie", ale czuję jednak różnicę w kondycji, czuję że mogłabym wrócić do swojej normy. Dlatego odkrywam taniec na nowo. A żeby to zrealizować wystarczy przecież 2 x po 30 min dziennie i wytrwałość.
Aby wziąć się na poważnie za taniec, należy rozpocząć od przygotowania swojego ciała do nowego wysiłku. Warto zwrócić uwagę zarówno na kondycję, jak i samą rzeźbę ciała. 

Jednym z najważniejszych, odznaczających się podczas tańca, elementów jest brzuch

czwartek, 27 września 2012

Białka suszy

Produkty białkowe genów indukowanych stresem suszy:

 • osmotyny
 • białka transportujące lipidy
 • enzymy, np. oksydazy
 • białka LEA (ang. late embriogenesis abudant - białka późnej embriogenezy), do których należą dehydryny

wtorek, 25 września 2012

Alkaloidy pirolizydynowe


Alkalaloidy pirolizydynowe

to związki będące pochodnymi pirolizydyny, należące do grupy alkaloidów, które należą do toksyn posiadających azot w swojej strukturze. Stanowią one substancje chemiczne charakteryzujące się silną biologiczną aktywnością, negatywną dla organizmu ludzkiego, z uwagi na ich właściwości hepatotoksyczne lub kancerogenne, a wykorzystywane w formie obrony przez rośliny i niektóre owady.

 • Toksyczność:

Toksyczność alkaloidów pirolizydynowych zależy od ich bioaktywacji w organizmie ludzkim, a więc ich pochodnych i metabolitów. Dochodzi wówaczas do hydroliz i utleniania, w efekcie czego powstaje wiele związków, m.in. toksycznych dla nas piroli.

 • Pozytywne zastosowanie:
Alkaloidy stanowią formę obrony roślin przed żerem szkodników, roślinożercami (owadami i kręgowcami). Niektóre owady

piątek, 21 września 2012

Enzymy rozkładające reaktywne formy tlenu

Enzymy rozkładające ROS:

 • peroksydazy:
  przeprowadzają reakcję, której substratami są: woda utleniona (nadtlenek wodoru) oraz wodorek danej substancji (pochodzący z antyoksydantu). W rezultacie powstają 2 cząsteczki wody i produkt pozbawiony grupy H2:
H2O2 + AH2 --------> 2 H2O + A

 • dysmutaza ponadtlenkowa (SOD):
  z 2 cząsteczek anionorodnika ponadtlenkowego i 2 kationów wodorowych w wyniku reakcji powstaje 1 cząsteczka nadtlenku wodoru i cząsteczka tlenu:
2 O2*- + 2 H+ --------> H2O2 + O2

 • katalaza (CAT):
  przeprowadza reakcje dwóch cząsteczek nadtlenku wodoru, w rezultacie powstają 2 cząsteczki wody oraz cząsteczka tlenu:
H2O2 + H2O2 --------> 2 H2O + O2

Stres oksydacyjny - definicja

Stres oksydacyjny
to stan w komórce, podczas którego ma miejsce zachwianie równowagi oksydoredukcyjnej oraz jej przesunięcie w stronę prooksydacyjną, tzn. w komórce albo dochodzi do nadprodukcji reaktywnych form tlenu, albo do niedoboru antyoksydantów, czego konsekwencją są uszkodzenia struktury komórki, jej dysfunkcje, a nawet śmierć komórkowa.
Stres oksydacyjny może być spowodowany kontaktem rośliny z patogenem i uruchomieniem pierwszych mechanizmów obronnych.czwartek, 20 września 2012

Związki allelopatyczne - działanie

Allelopatiny oddziałują na 3 poziomach organizacyjnych:

 1. Poziom biochemiczny (molekularny):
  poprzez zmniejszenie biosyntez: RNA, DNA oraz białek podstawowych,
  poprzez zwiększenie biosyntez białek stresowych,
  poprzez aktywowanie poszczególnych enzymów,
  poprzez akumulowanie proliny,
  poprzez tworzenie reaktywnych form tlenu (ROS).
 2. Poziom struktury (strukturalny):
  przez inhibicję podziałów komórkowych,
  przez ultrastrukturalne zmiany obrazu komórki.
 3. Poziom fizjologiczny:
  poprzez zmiany w najważniejszych procesach życiowych:
  oddychaniu mitochondrialnym oraz fotosyntezie,
  poprzez zmiany w poborze jonów,
  ogólnie:
  przez inhibicję rozwoju i wzrostu organizmu.

wtorek, 18 września 2012

Desykacja

Desykacja
to zjawisko wysychania, a więc tracenia wody przez rośliny w rezultacie naturalnego parowania w suchym powietrzu lub, co częściej definiuje to pojęcie, w wyniku działania odwadniających związków chemicznych, zwanych desykantami.


 • Zastosowanie:
Desykację stosuje się jako metodę agrotechniczną, by wysuszyć przed zbiorem rośliny charakteryzujące się dużą, ale wolno wysychającą masą liściową.
Okres:
od 1 do 3 tygodni przed zbiorami.
Rośliny poddawane desykacji:
w plantacjeh roślin przemysłowych, pastewnych bądź nasiennych. W przypadku kukurydzy, rzepaku, słonecznika, lucerny, koniczyny, ziemniaków na sadzeniaki czy nasienników buraka.
Cel stosowania:
szybszy zbiór i łatwość przetwarzania roślin.

red. Izabela Kołodziejczyk

środa, 12 września 2012

Keiki - definicja

Keiki, keik 
to nowa roślina, jaka pojawia się zamiast odgałęzienia wyrastającego z węzła łodygi kwiatowej na roślinie matczynej, np. u Orchidaceae. Struktura ta może służyć do wegetatywnego sposobu rozmnażania, a dla rośliny stanowi sposób rozprzestrzeniania się, gdy warunki środowiska są niesprzyjające.


red. Izabela Kołodziejczyk

Antraknoza - definicja

Antraknoza 
jest to choroba roślinna wywołana przez grzyby patogeniczne. Jej objawy to brunatne, brązowawe plamy na liściach bądź owocach, w zależności od gatunku rośliny. Może ostatecznie prowadzić do obumarcia rośliny.


red. Izabela Kołodziejczyk

wtorek, 11 września 2012

Biostymulatory roślin - przykłady

Biostymulatory pobudzają wzrost, rozwój i lepszą odporność roślin na choroby, co ostatecznie prowadzi do obfitszego plonowania.

Przykłady środków, będących biostymulatorami:
 • Biostym:
Produkt stosuje się w trakcie uprawy gatunków roślin użytkowych, a także sadowniczych. Poprawia on procesy wzrostu oraz rozwoju roślin poprzez:
- zwiększanie wzrostu korzeni,
- polepszenie poboru składników mineralnych z podłoża,
- stymulację odporności rośliny na stresy abiotyczne,
- zwiększanie syntezy fitohormonów.


 • Asahi SL
Produkt stosowany w uprawie rzepaku (Brassica napus), gdzie związkiem aktywnym jest o-nirofenolan sodu, p-nitrofenolan sodu, 5-nitroguajakolan sodu. Środek ten wzmaga wzrost roślin oraz ich zdolność regeneracji po stresach. Co najważniejsze, dochodzi do znacznej poprawy ilości i jakości plonu. Ponadto produkt jest w pełni bezpieczny dla roślin, a przede wszystkim dla konsumenta. Należy stosować go 2 razy podczas wegetacji roślin, z innymi środkami ich ochrony. Szerszy opis ->


piątek, 7 września 2012

Rozmnażanie storczyków - keiki


Storczyki wytwarzają nasiona, jednak ich wysiew i otrzymywanie dorosłej rośliny jest czasochłonne i nie zawsze skuteczne. Ponadto rozmnażanie generatywne nie daje gwarancji otrzymania rośliny identycznej z macierzystą.
Rośliny z rodziny Orchidaceae można rozmnażać wegetatywnie. W warunkach laboratoryjnych najczęstszym sposobem jest klonowanie poprzez merystemy.
 • Rozmnażanie w warunkach domowych:

W warunkach domowych możliwe (i mniej ryzykowne od metody rozsadów poprzez podział rośliny) jest rozmnażanie poprzez tzw. keiki. Sposób ten jest specyficznym klonowaniem rośliny macierzystej, które daje w rezultacie identyczną roślinę potomną.

 • Rozmnażanie poprzez keiki:

Keiki, keik to nowa roślina, jaka pojawia się zamiast odgałęzienia wyrastającego z węzła łodygi kwiatowej na roślinie matczynej. Łodydze takiej należy „pomóc” wytworzyć wspomniane struktury.
W tym celu należy znaleźć na niej miejsce z węzłem, są to ok. 2-3 ściśle przylegające łuski, które w normalnych warunkach pozostają uśpione. Po zakończonym okresie kwitnienia
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...