Enzymy rozkładające reaktywne formy tlenu

Enzymy rozkładające ROS:

  • peroksydazy:
    przeprowadzają reakcję, której substratami są: woda utleniona (nadtlenek wodoru) oraz wodorek danej substancji (pochodzący z antyoksydantu). W rezultacie powstają 2 cząsteczki wody i produkt pozbawiony grupy H2:
H2O2 + AH2 --------> 2 H2O + A

  • dysmutaza ponadtlenkowa (SOD):
    z 2 cząsteczek anionorodnika ponadtlenkowego i 2 kationów wodorowych w wyniku reakcji powstaje 1 cząsteczka nadtlenku wodoru i cząsteczka tlenu:
2 O2*- + 2 H+ --------> H2O2 + O2

  • katalaza (CAT):
    przeprowadza reakcje dwóch cząsteczek nadtlenku wodoru, w rezultacie powstają 2 cząsteczki wody oraz cząsteczka tlenu:
H2O2 + H2O2 --------> 2 H2O + O2

Komentarze

Popularne posty z tego bloga