Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z 2012

Maceracja - definicja

Maceracja to pojęcie głównie biochemiczne, opisujące rozpadanie się wiązań w substancjach dość złożonych. Najczęściej zachodzi pod wpływem działania wody, ale mogą to być również inne związki ciekłe. M.in, substancjami takimi mogą być enzymy lityczne. W konsekwencji procesu dochodzi do degradacji substancji poprzez rozpad, lub oddzielenia jej fragmentów. Termin maceracja można odnieść również do komórek, lub fragmentów tkanek, także do całych organów roślinnych, wtedy pojęcie to funkcjonuje jako opisujące rozkład. red. Izabela Kołodziejczyk

"Uzdrawiajacy" papieros

Rynek tytoniowy w Chinach prawdopodobnie zostanie wywrócony do góry nogami, a wszystko to w związku z oporem mieszkanców kraju na produkty Philip Morris International ($PM). Producent papierosów $PM nie zyskał zbyt dużej aprobaty wchodząc ze swoimi produktami na rynek chiński. Zamiast, by ć może nieopłacalnie, inwestowa ć w reklamę postanowił zupełnie inaczej przywiąza ć klientów do swoich wyrobów. Chiny w ostatnich latach borykały się z nawracającymi epidemiami grypy. Ponadto statystyki mówią o około 1 mln zgonów rocznie spowodowanych paleniem papierosów. Philip Morris znalazł sposób na oba te problemy, a przede wszystkim niepodważalnie otworzył sobie szeroko drzwi na chiński rynek. Zainwestował bowiem potężne pieniądze w dzialalnoś ć kanadyjskej firmy biotechnologicznej Medicago. Firma ta specjalizuje się w produkcji sezonowych szczepionek tytoniowych przeciwko grypie. Właściciel $PM zagwarantował sobie dodatkowo wyłączne prawa do szczepionki firmy Medicago na te

Olejek pomarańczowy

Olejek pomarańczowy to produkt stosowany w aromaterapii. Do jego właściwości należą: stabilizacja układu nerwowego,  działanie uspokajające,  działanie harmonizujące.  Warto więc go stosować jako aromaterapeutyk gdy jesteśmy nadmiernie wrażliwi, rozdrażnieni, czy żyjemy w dużym stresie.  Zapach pomarańczy nas zrelaksuje i uspokoi, przywróci zadowolenie, wprowadzi w dobry nastrój. Olejek ten polecany jest nawet osobom kłótliwym, niespokojnym.  Warto wyposażyć mieszkanie w tzw. kominek, gdzie w ogrzewane naczynie leje się kilka kropli olejku zapachowego na wodę. Niektórzy nasączają olejkami specjalne gąbeczki, kropią ozdobne kamyki, ja wolę gdy zapach uwalnia się równomiernie i subtelnie. Ciekawym sposobem aromaterapii jest skroplenie olejkiem drewna, które wrzucamy do kominka. Opracowanie:  red. Iza Kołodziejczyk

Kolejna nieprzespana noc to o krok bliżej do zawału serca

Bezsenność dotyka co trzecią osobę na ś wiecie. W Polsce podobnie, w 2000 roku 34% społeczeństwa cierpiało na tę przypadłość. Niestety w ciągu ostatnich lat liczba ta wzrosła. Dla co dziesiątego Polaka jest to zaburzenie przewlekle. Zostało zadanych wiele pytań dotyczących przyczyn bezsenności i są one powszechnie znane. Aktualnie dowiedziono jakie fatalne może mieć ona skutki, poza oczywistym przemęczeniem oraz skłonnością do popadania w depresję. Naukowcy z Tajwanu odkryli korelację pomiędzy występowaniem bezsenności a zawałami serca i udarami mózgu. Eksperyment polegał na przebadaniu i monitorowaniu stanu zdrowia 43 000 osób w wieku 45+, w tym 10 871 przypadków z rozpoznaną bezsennością. Badania prowadzono przez 4 lata. W tym czasie doszło do 424 ataków serca i 3 307 udarów u osób z “grupy bezsenności”.

Toksyny roślinne

Toksyny roślinne to związki wytwarzane przez rośliny, stanowiące część strategii przeżycia i obronę w czasie walki ze szkodnikami i roślinożercami. Substancje takie mają działać odstraszająco lub toksycznie na organizm, który im zagraża. Jednak o tym, czy dochodzi do zatrucia decyduje dawka, aktywność związku oraz to, czy dany szkodnik wypracował własną zdolność obrony. Podział związków toksycznych pochodzenia roślinnego: Toksyny z wbudowanym w strukturę azotem: Aminokwasy niebiałkowe Występują najczęściej w nasionach roślin motylkowych. Mają działanie toksyczne na owady oraz zwierzęta roślinożerne. Np. L-DOPA powoduje ciemnienie i twardnienie pancerzy owadów poprzez inhibicję aktywności tyrozynazy. Niektóre owady potrafią radzić sobie z toksycznością tych związków poprzez nie wbudowywanie ich w białka oraz rozkładanie ich do produktów, które wykorzystują do budowy innych, endogennych substancji. Przykłady: L-DOPA Glukozynolany Występują najczęściej u kapustowatych

Fitoaleksyny

Fitoaleksyny to grupa metabolitów wtórnych, związków lipofilnych, posiadających właściwości antybiotyczne. W ujęciu chemicznym są to stilbeny, flawonoidy oraz terpenoidy. Działają one inhibująco na wzrost i rozwój patogenów roślinnych, bakterii i grzybów. Stanowią więc formę ochrony roślin w warunkach stresu biotycznego. Do ich akumulacji dochodzi przede wszystkim po infekcji patogenicznej, także po uszkodzeniu w wyniku żeru szkodników, jak również w wyniku stresu abiotycznego. Biosynteza tych związków jest obecna i w roślinach podatnych, i niepodatnych na dany stresor, jednak u gatunków odpornych wytwarzanie jest szybsze, bardziej intensywne i efektywne. Odnotowano zdolność patogenów do detoksykacji fitoaleksyn, a więc ich obrony przed działaniem tych związków, przez demetylację lub hydroksylację. Oddziaływanie fitoaleksyn na organizmy patogeniczne: - inhibicja kiełkowania zarodników grzybów patogenicznych, - inhibicja wzrastania strzępek, - inhibicja wytwarzania i aktywnośc

Trening przed tańcem

Wiele osób narzeka na swoją sylwetkę, nieprawidłową rzeźbę ciała, o kilka cm tu i ówdzie. W internecie można znaleźć mnóstwo diet, które jednak bez odpowiednich ćwiczeń dają niewiele. Należy jednak postawić przede wszystkim na ćwiczenia, w połączeniu ze zróżnicowaną dietą, można by powiedzieć "normalną", ale co najważniejsze bez udziału fast-foodów, bez objadania się. O tym jednak w innym artykule. Dzisiejszy jest bardziej namową na znalezienie sobie sposobu na przyjemne, aktywne spędzanie czasu. Dla mnie bezwarunkowo, sposobem takim jest taniec. I tu muszę przyznać się, że pomimo swojej miłości do tej dyscypliny sportu, przez dość długi czas całkowicie z niego rezygnowałam, tłumacząc się brakiem czasu, zajęciami na uczelni i każdą wymówką, która sugerowała, że mogę odpuścić sobie dbanie o własne ciało. Nie przytyłam jakoś "namacalnie", ale czuję jednak różnicę w kondycji, czuję że mogłabym wrócić do swojej normy. Dlatego odkrywam taniec na nowo. A żeby to zrealiz

Białka suszy

Produkty białkowe genów indukowanych stresem suszy: osmotyny białka transportujące lipidy enzymy, np. oksydazy białka LEA ( ang. late embriogenesis abudant - białka późnej embriogenezy), do których należą dehydryny

Alkaloidy pirolizydynowe

Alkalaloidy pirolizydynowe to związki będące pochodnymi pirolizydyny, należące do grupy alkaloidów, które należą do toksyn posiadających azot w swojej strukturze. Stanowią one substancje chemiczne charakteryzujące się silną biologiczną aktywnością, negatywną dla organizmu ludzkiego, z uwagi na ich właściwości hepatotoksyczne lub kancerogenne, a wykorzystywane w formie obrony przez rośliny i niektóre owady. Toksyczność: Toksyczność alkaloidów pirolizydynowych zależy od ich bioaktywacji w organizmie ludzkim, a więc ich pochodnych i metabolitów. Dochodzi wówaczas do hydroliz i utleniania, w efekcie czego powstaje wiele związków, m.in. toksycznych dla nas piroli. Pozytywne zastosowanie: Alkaloidy stanowią formę obrony roślin przed żerem szkodników, roślinożercami (owadami i kręgowcami). Niektóre owady

Enzymy rozkładające reaktywne formy tlenu

Enzymy rozkładające ROS: peroksydazy: przeprowadzają reakcję, której substratami są: woda utleniona (nadtlenek wodoru) oraz wodorek danej substancji (pochodzący z antyoksydantu). W rezultacie powstają 2 cząsteczki wody i produkt pozbawiony grupy H 2 : H 2 O 2 + AH 2 --------> 2 H 2 O + A dysmutaza ponadtlenkowa (SOD): z 2 cząsteczek anionorodnika ponadtlenkowego i 2 kationów wodorowych w wyniku reakcji powstaje 1 cząsteczka nadtlenku wodoru i cząsteczka tlenu: 2 O 2 *- + 2 H + --------> H 2 O 2 + O 2 katalaza (CAT): przeprowadza reakcje dwóch cząsteczek nadtlenku wodoru, w rezultacie powstają 2 cząsteczki wody oraz cząsteczka tlenu: H 2 O 2 + H 2 O 2 --------> 2 H 2 O + O 2

Stres oksydacyjny - definicja

Stres oksydacyjny to stan w komórce, podczas którego ma miejsce zachwianie równowagi oksydoredukcyjnej oraz jej przesunięcie w stronę prooksydacyjną, tzn. w komórce albo dochodzi do nadprodukcji reaktywnych form tlenu, albo do niedoboru antyoksydantów, czego konsekwencją są uszkodzenia struktury komórki, jej dysfunkcje, a nawet śmierć komórkowa. Stres oksydacyjny może być spowodowany kontaktem rośliny z patogenem i uruchomieniem pierwszych mechanizmów obronnych.

Związki allelopatyczne - działanie

Allelopatiny oddziałują na 3 poziomach organizacyjnych: Poziom biochemiczny (molekularny): poprzez zmniejszenie biosyntez: RNA, DNA oraz białek podstawowych, poprzez zwiększenie biosyntez białek stresowych, poprzez aktywowanie poszczególnych enzymów, poprzez akumulowanie proliny, poprzez tworzenie reaktywnych form tlenu (ROS). Poziom struktury (strukturalny): przez inhibicję podziałów komórkowych, przez ultrastrukturalne zmiany obrazu komórki. Poziom fizjologiczny: poprzez zmiany w najważniejszych procesach życiowych: oddychaniu mitochondrialnym oraz fotosyntezie, poprzez zmiany w poborze jonów, ogólnie: przez inhibicję rozwoju i wzrostu organizmu.

Desykacja

Desykacja to zjawisko wysychania, a więc tracenia wody przez rośliny w rezultacie naturalnego parowania w suchym powietrzu lub, co częściej definiuje to pojęcie, w wyniku działania odwadniających związków chemicznych, zwanych desykantami. Zastosowanie: Desykację stosuje się jako metodę agrotechniczną, by wysuszyć przed zbiorem rośliny charakteryzujące się dużą, ale wolno wysychającą masą liściową. Okres : od 1 do 3 tygodni przed zbiorami. Rośliny poddawane desykacji: w plantacjeh roślin przemysłowych, pastewnych bądź nasiennych. W przypadku kukurydzy, rzepaku, słonecznika, lucerny, koniczyny, ziemniaków na sadzeniaki czy nasienników buraka. Cel stosowania : szybszy zbiór i łatwość przetwarzania roślin. red. Izabela Kołodziejczyk

Keiki - definicja

Keiki, keik to nowa roślina, jaka pojawia się zamiast odgałęzienia wyrastającego z węzła łodygi kwiatowej na roślinie matczynej, np. u Orchidaceae. Struktura ta może służyć do wegetatywnego sposobu rozmnażania, a dla rośliny stanowi sposób rozprzestrzeniania się, gdy warunki środowiska są niesprzyjające. red. Izabela Kołodziejczyk

Antraknoza - definicja

Antraknoza  jest to choroba roślinna wywołana przez grzyby patogeniczne. Jej objawy to brunatne, brązowawe plamy na liściach bądź owocach, w zależności od gatunku rośliny. Może ostatecznie prowadzić do obumarcia rośliny. red. Izabela Kołodziejczyk

Biostymulatory roślin - przykłady

Biostymulatory pobudzają wzrost, rozwój i lepszą odporność roślin na choroby, co ostatecznie prowadzi do obfitszego plonowania. Przykłady środków, będących biostymulatorami: Biostym: Produkt stosuje się w trakcie uprawy gatunków roślin użytkowych, a także sadowniczych. Poprawia on procesy wzrostu oraz rozwoju roślin poprzez: - zwiększanie wzrostu korzeni, - polepszenie poboru składników mineralnych z podłoża, - stymulację odporności rośliny na stresy abiotyczne, - zwiększanie syntezy fitohormonów. Asahi SL Produkt stosowany w uprawie rzepaku ( Brassica napus ), gdzie związkiem aktywnym jest o-nirofenolan sodu, p-nitrofenolan sodu, 5-nitroguajakolan sodu. Środek ten wzmaga wzrost roślin oraz ich zdolność regeneracji po stresach. Co najważniejsze, dochodzi do znacznej poprawy ilości i jakości plonu. Ponadto produkt jest w pełni bezpieczny dla roślin, a przede wszystkim dla konsumenta. Należy stosować go 2 razy podczas wegetacji roślin, z innymi środkami ich o

Rozmnażanie storczyków - keiki

Storczyki wytwarzają nasiona, jednak ich wysiew i otrzymywanie dorosłej rośliny jest czasochłonne i nie zawsze skuteczne.