piątek, 23 maja 2014

Ajoloty, czyli „węże z łapkami”

Co wyjdzie ze skrzyżowania węża, kreta i dżdżownicy? Komisja etyczna ds. nauki tym się nie zainteresuje, bo coś takiego już istnieje w naturze. W Meksyku żyją 4 endemiczne gatunki gadów z rodziny Bipedidae, przypominające węże z krecimi łapkami.

wtorek, 20 maja 2014

Zaburzenia ruchowe towarzyszące chorobom ośrodkowego układu nerwowego

Zaburzenia ruchowe towarzyszą wielu chorobom ośrodkowego układu nerwowego

Zaburzenia ruchowe:
1. zaburzenia koordynacji
a) ataksja móżdżkowa
b) ataksja czuciowa
c) zawroty głowy

niedziela, 18 maja 2014

Organizmy transgeniczne


Organizmy transgeniczne

- modyfikowane w sposób celowy, aby wprowadzone zmiany były dziedziczne - nie tylko transgen wprowadza się do komórek somatycznych, ale też do linii komórek płciowych - transgen znajduje się w gametach wytwarzanych przez organizm modyfikowany

sobota, 17 maja 2014

Techniki in vitro z użyciem roślin leczniczych do produkcji metabolitów wtórnych


Techniki in vitro z użyciem roślin leczniczych do produkcji metabolitów wtórnych
- duże znaczenie w medycynie mają substancje naturalne uzyskiwane z roślin
- większość tych zw. stanowią tzw. naturalne metabolity wtórne, często fizjologicznie silnie działające połączenia, które z chemicznego punktu widzenia mają tak samo skomplikowaną strukturę

piątek, 16 maja 2014

Naprawić mózg zębem

Badacze z University of Adelaide odkryli, że komórki macierzyste pobrane z zębów mogą wzrastać by uzupełniać tkankę mózgową. Opracowana metoda pewnego dnia może być użyta w terapii chorób neurodegeneracyjnych.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...