redakcja

Iza Kołodziejczyk

Doktorantka na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, specjalność ekofizjologia roślin. 
Absolwentka studiów II stopnia biotechnologii roślinnej na Uniwersytecie Łódzkim. 
Absolwentka studiów II stopnia biologii eksperymentalnej na Uniwersytecie Łódzkim.
Absolwentka studiów I stopnia biologii na Uniwersytecie Łódzkim.

W pracy licencjackiej, a później magisterskiej skupiałam się nad fenomenem roli endoreplikacji u roślin oraz nad czynnikami wywołującymi to zjawisko. Druga praca magisterska traktowała o cyklu infekcyjnym Alternaria brassicicola u kapustowatych. 
Na doktoracie zajmuję się badaniem wpływu melatoniny na wzrost i rozwój roślin istotnych gospodarczo, dostosowywaniem metod przedsiewnego uszlachetniania nasion oraz zmianami na poziomie DNA i proteomu. Opublikowałam kilka artykułów w zagranicznych, uznanych czasopismach naukowych.
Pracowałam w Pracowni Biobank Uniwersytetu Łódzkiego, realizując projekt POPC, przy zastosowaniu NGS i metod pozyskiwania aDNA. Tworzyłam treści portalu internetowego projektu, będąc jednocześnie jego edytorem. Natomiast umiejętności redaktora uzyskałam pracując w jednym z największych portali branżowych, którego nie będę tu reklamować ;).

Obecnie freelancer, copywriter, edytor tekstów w sektorze life science, jak i poza nim. Przemek Tomczyk

Doktorant na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, specjalność ekologia molekularna roślin. Absolwent studiów II stopnia genetyki na Uniwersytecie Łódzkim.
Absolwent studiów I stopnia biologii na Uniwersytecie Łódzkim.


Obecnie zajmuję się badaniem morfologicznego i genetycznego zróżnicowania izolowanych i otwartych populacji reliktowych gatunków roślin.Maja Polak

Absolwentka studiów I stopnia biotechnologii ze specjalizacją z biochemii i biologii molekularnej na Politechnice Łódzkiej. 
Absolwentka studiów II stopnia biotechnologii ze specjalizacją z biochemii i biologii molekularnej na Politechnice Łódzkiej. 

Tematem mojej pracy inżynierskiej była charakterystyka zewnątrzkomórkowych enzymów proteolitycznych pochodzących ze szczepów Bacillus. Badania magisterskie dotyczyły modelowania i analizy struktur krystalicznych albumin w kompleksach z ANS, gdzie zgłębiałam wiedzę zarówno z dziedziny krystalografii, jak i bioinformatyki. 
Od 2017 roku jestem związana z Pracownią Biobank Katedry Biofizyki Molekularnej Uniwersytetu Łódzkiego na stanowisku pracownik naukowo-techniczny przy realizacji projektu POPC. W zespole projektowym zajmuję się głównie antycznym DNA oraz Sekwencjonowaniem Nowej Generacji. 

W wolnych chwilach, między innymi czytam książki, szczególnie Érica-Emmanuela Schmitta oraz te dotyczące samodoskonalenia oraz wykonuję kartki okolicznościowe metodą quilling.Illia Shrubkovskyi

Absolwent studiów I i II stopnia biologii molekularnej na Kijowskim Uniwersytecie Narodowym im. Tarasa Szewczenki przy współpracy z Narodową Akademią Nauki Ukrainy. 

Przedmiotem badań był interaktom eEF1Bγ, m. in. laboratoryjne potwierdzenie łączenia z białkiem p62.
Obecnie biolog w zespole naukowo technicznym w Pracowni Biobank na Uniwersytecie Łódzkim. Jestem jednym z realizatorów POPC: zajmuję się tworzeniem portalu projektu, treści popularnonaukowych i naukowych, przeprowadzam także badania GWAS oraz analizy NGS.

W wolnym czasie zajmuję się fotografią, tworzeniem tekstów, podróżami i jestem gitarzystą.


Natalia Koj

Absolwentka studiów II stopnia biotechnologii medycznej na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.
Absolwentka studiów I stopnia biotechnologii medycznej na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

W pracy licencjackiej oceniłam rolę przemiany śródbłonkowo-mezenchymalnej (EndMT) w procesie zwłóknienia nerek i serca. Z kolei badania pracy magisterskiej dotyczyły lentiwirusowych wektorów ekspresyjnych i konstrukcji plazmidowego wektora kodującego BCL2 do transfekcji in vitro

Od 2017 roku związana jestem z Pracownią Biobank Katedry Biofizyki Molekularnej Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuję na stanowisku pracownik naukowo-techniczny przy realizacji projektu POPC. W zespole projektowym zajmuje się głównie tworzeniem treści portalu internetowego projektu.

Doświadczenie w pracy badawczej oraz laboratoryjnej nabyłam również jako wolontariusz w Centrum Onkologii w Gliwicach w Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej w Zespole Proteomiki Klinicznej .

Interesuję się zdrowiem człowieka oraz zdrowym trybem życia.


Popularne posty z tego bloga

Bluszcz - roślina w kulturze, sztuce, religii

Silphium – utracony skarb