redakcjaPrzemek Tomczyk

Doktorant na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, specjalność ekologia molekularna roślin. Absolwent studiów II stopnia genetyki na Uniwersytecie Łódzkim.
Absolwent studiów I stopnia biologii na Uniwersytecie Łódzkim.
Obecnie zajmuje się badaniem morfologicznego i genetycznego zróżnicowania izolowanych i otwartych populacji reliktowych gatunków roślin.Piotrek Bialik

Doktorant na wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, specjalność genetyka molekularna, genetyka kliniczna. Absolwent studiów II stopnia biotechnologii medycznej na Uniwersytecie Łódzkim
Absolwent studiów I stopnia biotechnologii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.
Obecnie zajmuje się poszukiwaniem zmienności genetycznej w genach cyklu SUMO oraz genach naprawy DNA.

Iza Kołodziejczyk


Doktorantka na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, specjalność ekofizjologia roślin.
Absolwentka studiów II stopnia biotechnologii roślinnej na Uniwersytecie Łódzkim.
Absolwentka studiów II stopnia biologii eksperymentalnej na Uniwersytecie Łódzkim.
Absolwentka studiów I stopnia biologii na Uniwersytecie Łódzkim.
Obecnie zajmuje się badaniem wpływu melatoniny na wzrost i rozwój roślin istotnych gospodarczo, dostosowywaniem metod przedsiewnego uszlachetniania nasion oraz zmianami na poziomie DNA i proteomu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zapraszamy do komentowania, każdą uwagą warto się podzielić

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...