redakcja


Iza Kołodziejczyk

Doktorantka na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, specjalność ekofizjologia roślin.
Absolwentka studiów II stopnia biotechnologii roślinnej na Uniwersytecie Łódzkim.
Absolwentka studiów II stopnia biologii eksperymentalnej na Uniwersytecie Łódzkim.
Absolwentka studiów I stopnia biologii na Uniwersytecie Łódzkim.

Zajmuję się badaniem wpływu melatoniny na wzrost i rozwój roślin istotnych gospodarczo, dostosowywaniem metod przedsiewnego uszlachetniania nasion oraz zmianami na poziomie DNA i proteomu. Opublikowałam kilka artykułów w zagranicznych, uznanych czasopismach naukowych.
Pracowałam w Pracowni Biobank Uniwersytetu Łódzkiego, realizując projekt POPC, przy zastosowaniu SNG i metod pozyskiwania aDNA. Tworzyłam treści portalu internetowego projektu, będąc jednocześnie jego edytorem. Natomiast umiejętności redaktora uzyskałam pracując w jednym z największych portali branżowych, którego nie będę tu reklamować ;).

Obecnie freelancer, copywriter, edytor tekstów w sektorze life science, jak i poza nim.

Przemek Tomczyk

Doktorant na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, specjalność ekologia molekularna roślin. Absolwent studiów II stopnia genetyki na Uniwersytecie Łódzkim.
Absolwent studiów I stopnia biologii na Uniwersytecie Łódzkim.

Obecnie zajmuję się badaniem morfologicznego i genetycznego zróżnicowania izolowanych i otwartych populacji reliktowych gatunków roślin.

Możesz również przeczytać: