czwartek, 8 sierpnia 2013

Twoje oczy mają pół miliarda lat

Spójrz sobie w oczy – mają przynajmniej pół miliarda lat i na dobrą sprawę są starsze od mózgu… Choć są jednym z naszych najbardziej niezwykłych i cennych organów, ich pochodzenie i początki były owiane tajemnicą. Do rozwikłania zagadki dołożył się profesor Trevor Lamb z The Vision Centre na Australian National University, który poświęcił ponad 30 lat na badanie ich sekretów. Opublikował właśnie obszerny artykuł

poniedziałek, 5 sierpnia 2013

Ultradźwięki na poprawę nastrojuZespół badawczy z University of Arizona prowadzi badania w  kierunku wykorzystania ultradźwięków do leczenia depresji i lęków. Kierownik badania, prof. Hameroff testuje na sobie system przed rozpoczęciem badań na wolontariuszach. Sonograf kieruje ultradźwięki w przednią korę skroniową (The University of Arizona Health Sciences Center)

piątek, 2 sierpnia 2013

Cytokineza

Cytokineza, czyli podział cytoplazmy w czasie mejozy może się dokonywać za pomocą dwóch różnych mechanizmów:

  1. CENTRYFUGALNA- Po podziale jądra wytwarza się fragmoplast i powstaje przegroda pierwotna rozwijająca się centryfugalnie ( to znaczy że przegroda zapoczątkowuje się w środku płaszczyzny równikowej pomiędzy dwoma jądrami i następnie rozbudowuje się w kierunku ścian komórkowych)
  2. CENTRYPETALNA- Rozdział cytoplazmy zaczyna się wokół przyściennej części

Tapetum

TAPETUM

jest najbardziej wewnętrzną, somatyczną tkanką każdego woreczka pyłkowego (mikrosporangium) w pylniku roślin nasiennych, która otacza w formie kapsuły męskie mejocyty i powstające z nich mikrospory rozwijające się w ziarna pyłku. Tapetum wyściela komorę (Lukullus) wypełnioną odżywczym płynem.

Transferaza glutationowa (GST)

Transferaza glutationowa (GST) to enzym katalizujący reakcję sprzęgania glutationu ze związkami nukleofilowymi i elektrofilowymi, w wyniku czego powstają koniugaty z glutationem. GST określana jest jako homo – i heterodimer. Każda jej podjednostka posiada centrum aktywne z 2 miejscami wiązania:
1. wiążące glutation (GSH) miejsce G
2. wiążące substrat miejsce H

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...