Przejdź do głównej zawartości

Transferaza glutationowa (GST)

Transferaza glutationowa (GST) to enzym katalizujący reakcję sprzęgania glutationu ze związkami nukleofilowymi i elektrofilowymi, w wyniku czego powstają koniugaty z glutationem. GST określana jest jako homo – i heterodimer. Każda jej podjednostka posiada centrum aktywne z 2 miejscami wiązania:
1. wiążące glutation (GSH) miejsce G
2. wiążące substrat miejsce H

Uważano, że GST występuje tylko we frakcji cytozolowej. Niedawno jednak stwierdzono, że ten specyficzny enzym znajduje się również w apoplaście, a nawet w jądrze komórkowym. Dokonano klasyfikacji transferaz glutationowych wg różnic w strukturze i specyficzności substratowej, na tej podstawie utworzono 5 ich klas: Fi (F), Lambda (L), Tau (U), Teta (T) oraz Zeta (Z).
GST jest podstawowym enzymem detoksykacyjnym związków endo – i egzopochodnych. Reakcja detoksykacji tych substancji zachodzi w cytoplazmie, a powstające w jej wyniku nietoksyczne koniugaty przenoszone są do wakuoli. Niektóre z opisywanych izoenzymów wykazują aktywność peroksydazową, np. GSH-Px redukuje nadtlenki organiczne do alkoholi. GST uczestniczą też w antyoksydacji i detoksykacją poprzez:
  • Uczestniczenie w transporcie metabolitów wtórnych do wakuol
  • Udział w utrzymaniu hormonalnej równowagi organizmu

Z danych literaturowych wynika, że aktywność GST w roślinach może być indukowana w wyniku działania czynników abiotycznych, mogą być nimi np. herbicydy, czy metale ciężkie, lub po zakażeniu patogenami, badź po potraktowaniu organizmu roślinnego elicytorami grzybowymi. W związku z powyższym enzym ten można potraktować jako marker zjawiska stresu. 

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Bluszcz - roślina w kulturze, sztuce, religii

Bluszcz pospolity (Hedera helix L.)
jest gatunkiem zwanym wiecznie zielonym pnączem. Hedera helix L. należy do rodziny araliowatych (Araliaceae) i jest jedynym jej przedstawicielem w polskiej florze. Stanowi on również jedyne polskie pnącze o liściach zimotrwałych. Siedliska posiada on w lasach całej Polski. Podlega on jednak ochronie prawnej, mimo że jest gatunkiem inwazyjnym. Występuje on w całej Europie i Azji Mniejszej.

Silphium – utracony skarb

Za pierwszą znaną roślinę wytępioną przez człowieka uznaje się silphium (sylfion), tajemniczy gatunek, na którego temat nasza wiedza jest obecnie bardzo skąpa. Roślina zniknęła z powierzchni ziemi około 2 tysiące lat temu wcześniej będąc lekarstwem na liczne dolegliwości, przyprawą, afrodyzjakiem, metodą antykoncepcji oraz środkiem lokowania kapitału (równym wartością złotu i srebru). Co wiemy o tej roślinie i dlaczego wyginęła?

Rozwój zęba

Rozwój zęba • charakter ciągły; • listki zarodkowe: 1.ektoderma: szkliwo (pączek = narząd szkliwotwórczy), 2.mezoderma (mezenchyma): zębina, miazga (brodawka zęba), cement, więzadła przyzębia (kieszonka zęba –mezenchyma otaczająca narząd oraz brodawkę zęba);