Przejdź do głównej zawartości

Transferaza glutationowa (GST)

Transferaza glutationowa (GST) to enzym katalizujący reakcję sprzęgania glutationu ze związkami nukleofilowymi i elektrofilowymi, w wyniku czego powstają koniugaty z glutationem. GST określana jest jako homo – i heterodimer. Każda jej podjednostka posiada centrum aktywne z 2 miejscami wiązania:
1. wiążące glutation (GSH) miejsce G
2. wiążące substrat miejsce H

Uważano, że GST występuje tylko we frakcji cytozolowej. Niedawno jednak stwierdzono, że ten specyficzny enzym znajduje się również w apoplaście, a nawet w jądrze komórkowym. Dokonano klasyfikacji transferaz glutationowych wg różnic w strukturze i specyficzności substratowej, na tej podstawie utworzono 5 ich klas: Fi (F), Lambda (L), Tau (U), Teta (T) oraz Zeta (Z).
GST jest podstawowym enzymem detoksykacyjnym związków endo – i egzopochodnych. Reakcja detoksykacji tych substancji zachodzi w cytoplazmie, a powstające w jej wyniku nietoksyczne koniugaty przenoszone są do wakuoli. Niektóre z opisywanych izoenzymów wykazują aktywność peroksydazową, np. GSH-Px redukuje nadtlenki organiczne do alkoholi. GST uczestniczą też w antyoksydacji i detoksykacją poprzez:
  • Uczestniczenie w transporcie metabolitów wtórnych do wakuol
  • Udział w utrzymaniu hormonalnej równowagi organizmu

Z danych literaturowych wynika, że aktywność GST w roślinach może być indukowana w wyniku działania czynników abiotycznych, mogą być nimi np. herbicydy, czy metale ciężkie, lub po zakażeniu patogenami, badź po potraktowaniu organizmu roślinnego elicytorami grzybowymi. W związku z powyższym enzym ten można potraktować jako marker zjawiska stresu. 

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Spermatogeneza + Schemat przebiegu spermatogenezy

Spermatogeneza Definicja procesu Spermatogeneza jest procesem przebiegającym w gonadach osobnika męskiego. Ma on na celu wytworzenie męskich komórek rozrodczych – plemników . Przebieg spermatogenezy ryc. 1. Schemat przebiegu spermatogenezy Podstawą do rozpoczęcia spermatogenezy są pierwotne komórki płciowe zwane też  komórkami prapłciowymi (gonocyty) .  Zawartość materiału genetycznego w tych komórkach to 2n. W stadium płodowym komórki te dzielą się mitotycznie, zwiększając swoją liczbę. Część degeneruje, cześć przechodzi do spoczynku (stadium prespermatogonialne). Ok. 3 miesiąca życia z komórek prapłciowych tworzą się spermatogonia , z których powstają natomiast  spermatocyty I rzędu  – największe komórki ( 3-4 rok życia ). Te ostatnie to komórki z ilością materiału genetycznego 2n, powstałe również w wyniku podziałów mitotycznych. Wydarzenia te są etapem nazywanym  spermatogoniogenezą . Po niej następuje kolejny,  spermatocytogeneza . Rozpoczyna się

Rozmnażanie storczyków - keiki

Storczyki wytwarzają nasiona, jednak ich wysiew i otrzymywanie dorosłej rośliny jest czasochłonne i nie zawsze skuteczne. 

Aparaty szparkowe

Aparat szparkowy to niezwykle ważny element funkcjonalny rośliny. 

Bluszcz - roślina w kulturze, sztuce, religii

Bluszcz pospolity ( Hedera helix L . ) jest gatunkiem zwanym wiecznie zielonym pnączem. Hedera helix L. należy do rodziny araliowatych ( Araliaceae ) i jest jedynym jej przedstawicielem w polskiej florze. Stanowi on również jedyne polskie pnącze o liściach zimotrwałych. Siedliska posiada on w lasach całej Polski. Podlega on jednak ochronie prawnej, mimo że jest gatunkiem inwazyjnym. Występuje on w całej Europie i Azji Mniejszej.

Ajoloty, czyli „węże z łapkami”

Co wyjdzie ze skrzyżowania węża, kreta i dżdżownicy? Komisja etyczna ds. nauki tym się nie zainteresuje, bo coś takiego już istnieje w naturze. W Meksyku żyją 4 endemiczne gatunki gadów z rodziny Bipedidae, przypominające węże z krecimi łapkami.