Przejdź do głównej zawartości

Cytokineza

Cytokineza, czyli podział cytoplazmy w czasie mejozy może się dokonywać za pomocą dwóch różnych mechanizmów:

  1. CENTRYFUGALNA- Po podziale jądra wytwarza się fragmoplast i powstaje przegroda pierwotna rozwijająca się centryfugalnie ( to znaczy że przegroda zapoczątkowuje się w środku płaszczyzny równikowej pomiędzy dwoma jądrami i następnie rozbudowuje się w kierunku ścian komórkowych)
  2. CENTRYPETALNA- Rozdział cytoplazmy zaczyna się wokół przyściennej części płaszczyzny równikowej gdzie najpierw powstaje bruzda wgłębiającą się centrypetalnie (dośrodkowo)

Wyróżniamy dwa rodzaje cytokinezy:
SUKCESYWNA – przegrody pierwotne zakładają się kolejno po każdym podziale i po pierwszym podziale mejotycznym wytarza się diada – stadium dwukomórkowe, a następnie w każdej z komórek diady odbywa się druga faza mejozy (drugi podział) i powstają 4 komórki oddzielone ścianami – tetrada.
SYMULTANICZNA (równoczesna) -  bruzdy i przegrody tworzą się dopiero po zakończeniu obu podziałów mejotycznych czyli wtedy kiedy w komórce są już 4 haploidalne jądra.


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Spermatogeneza + Schemat przebiegu spermatogenezy

Spermatogeneza Definicja procesu Spermatogeneza jest procesem przebiegającym w gonadach osobnika męskiego. Ma on na celu wytworzenie męskich komórek rozrodczych – plemników . Przebieg spermatogenezy ryc. 1. Schemat przebiegu spermatogenezy Podstawą do rozpoczęcia spermatogenezy są pierwotne komórki płciowe zwane też  komórkami prapłciowymi (gonocyty) .  Zawartość materiału genetycznego w tych komórkach to 2n. W stadium płodowym komórki te dzielą się mitotycznie, zwiększając swoją liczbę. Część degeneruje, cześć przechodzi do spoczynku (stadium prespermatogonialne). Ok. 3 miesiąca życia z komórek prapłciowych tworzą się spermatogonia , z których powstają natomiast  spermatocyty I rzędu  – największe komórki ( 3-4 rok życia ). Te ostatnie to komórki z ilością materiału genetycznego 2n, powstałe również w wyniku podziałów mitotycznych. Wydarzenia te są etapem nazywanym  spermatogoniogenezą . Po niej następuje kolejny,  spermatocytogeneza . Rozpoczyna się

Rozmnażanie storczyków - keiki

Storczyki wytwarzają nasiona, jednak ich wysiew i otrzymywanie dorosłej rośliny jest czasochłonne i nie zawsze skuteczne. 

Aparaty szparkowe

Aparat szparkowy to niezwykle ważny element funkcjonalny rośliny. 

Bluszcz - roślina w kulturze, sztuce, religii

Bluszcz pospolity ( Hedera helix L . ) jest gatunkiem zwanym wiecznie zielonym pnączem. Hedera helix L. należy do rodziny araliowatych ( Araliaceae ) i jest jedynym jej przedstawicielem w polskiej florze. Stanowi on również jedyne polskie pnącze o liściach zimotrwałych. Siedliska posiada on w lasach całej Polski. Podlega on jednak ochronie prawnej, mimo że jest gatunkiem inwazyjnym. Występuje on w całej Europie i Azji Mniejszej.

Ajoloty, czyli „węże z łapkami”

Co wyjdzie ze skrzyżowania węża, kreta i dżdżownicy? Komisja etyczna ds. nauki tym się nie zainteresuje, bo coś takiego już istnieje w naturze. W Meksyku żyją 4 endemiczne gatunki gadów z rodziny Bipedidae, przypominające węże z krecimi łapkami.