czwartek, 20 września 2012

Związki allelopatyczne - działanie

Allelopatiny oddziałują na 3 poziomach organizacyjnych:

 1. Poziom biochemiczny (molekularny):
  poprzez zmniejszenie biosyntez: RNA, DNA oraz białek podstawowych,
  poprzez zwiększenie biosyntez białek stresowych,
  poprzez aktywowanie poszczególnych enzymów,
  poprzez akumulowanie proliny,
  poprzez tworzenie reaktywnych form tlenu (ROS).
 2. Poziom struktury (strukturalny):
  przez inhibicję podziałów komórkowych,
  przez ultrastrukturalne zmiany obrazu komórki.
 3. Poziom fizjologiczny:
  poprzez zmiany w najważniejszych procesach życiowych:
  oddychaniu mitochondrialnym oraz fotosyntezie,
  poprzez zmiany w poborze jonów,
  ogólnie:
  przez inhibicję rozwoju i wzrostu organizmu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zapraszamy do komentowania, każdą uwagą warto się podzielić

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...