Przejdź do głównej zawartości

Konferencja Naukowa MICROBS


Redakcja biostrefa.net objęła patronat medialny nad II Ogólnopolską Mikrobiologiczną Konferencją Naukową Microbs. Zapraszamy na wydarzenie.


Dwikozy k. Sandomierza, 18-19 maja 2017 r.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

Nauki mikrobiologiczne pozwalają na badania i analizę niespotykanie mnogiej i różnorodnej grupy jaką stanowią mikroorganizmy, podejmują walkę z powodowanymi przez nie chorobami oraz opracowują metody wykorzystania ich potencjału na korzyść człowieka. Biorąc pod uwagę rangę oraz rozległość mikrobiologii jako nauki koniecznym jest stworzenie ogólnopolskiego panelu do dyskusji nad naglącymi problemami i ekscytującymi możliwościami współczesnej mikrobiologii. 

II Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa MICROBS to wydarzenie naukowe, którego tematyka obejmuje szeroki zakres nauk mikrobiologicznych. Głównym jej celem jest integracja środowiska naukowego oraz stworzenie pola do wymiany poglądów oraz wnikliwej akademickiej debaty na temat zastosowania, poznania warunków rozwoju, cech środowiska bytowania, budowy oraz przejawów życiowych mikroorganizmów.

Z osiągnięć mikrobiologii korzystamy we wszystkich dziedzinach życia. Począwszy od metod fermentacji używanych od wieków w produkcji żywności a teraz zaadaptowanych na skalę przemysłową, poprzez metody oczyszczania wody, kompostowania odpadów, wzbogacania gleb, produkcji i oczyszczania związków chemicznych, produkcji leków i szczepionek oraz metod inżynierii genetycznej. Mając na względzie jej interdyscyplinarny charakter, ambicją organizatorów jest zachęcenie pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz specjalistów używających technik mikrobiologicznych w życiu zawodowym do nawiązywania współpracy naukowej, która mogłaby zaowocować zwiększeniem innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań.

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość wysłuchania wykładów zaproszonych gości i innych uczestników wydarzenia, a ponadto wygłoszenia własnego wystąpienia ustnego oraz wydania rozdziału w monografii naukowej. Podczas trwania konferencji na uczestników czeka również okazja do zwiedzenia Winnicy Sandomierskiej oraz degustacji lokalnych wyrobów fermentowanych np. kiszona kapusta i ogórki. Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej wydarzenia do 12 kwietnia 2017 r. 


Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.microbs.pl


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Spermatogeneza + Schemat przebiegu spermatogenezy

Spermatogeneza Definicja procesu Spermatogeneza jest procesem przebiegającym w gonadach osobnika męskiego. Ma on na celu wytworzenie męskich komórek rozrodczych – plemników . Przebieg spermatogenezy ryc. 1. Schemat przebiegu spermatogenezy Podstawą do rozpoczęcia spermatogenezy są pierwotne komórki płciowe zwane też  komórkami prapłciowymi (gonocyty) .  Zawartość materiału genetycznego w tych komórkach to 2n. W stadium płodowym komórki te dzielą się mitotycznie, zwiększając swoją liczbę. Część degeneruje, cześć przechodzi do spoczynku (stadium prespermatogonialne). Ok. 3 miesiąca życia z komórek prapłciowych tworzą się spermatogonia , z których powstają natomiast  spermatocyty I rzędu  – największe komórki ( 3-4 rok życia ). Te ostatnie to komórki z ilością materiału genetycznego 2n, powstałe również w wyniku podziałów mitotycznych. Wydarzenia te są etapem nazywanym  spermatogoniogenezą . Po niej następuje kolejny,  spermatocytogeneza . Rozpoczyna się

Rozmnażanie storczyków - keiki

Storczyki wytwarzają nasiona, jednak ich wysiew i otrzymywanie dorosłej rośliny jest czasochłonne i nie zawsze skuteczne. 

Aparaty szparkowe

Aparat szparkowy to niezwykle ważny element funkcjonalny rośliny. 

Bluszcz - roślina w kulturze, sztuce, religii

Bluszcz pospolity ( Hedera helix L . ) jest gatunkiem zwanym wiecznie zielonym pnączem. Hedera helix L. należy do rodziny araliowatych ( Araliaceae ) i jest jedynym jej przedstawicielem w polskiej florze. Stanowi on również jedyne polskie pnącze o liściach zimotrwałych. Siedliska posiada on w lasach całej Polski. Podlega on jednak ochronie prawnej, mimo że jest gatunkiem inwazyjnym. Występuje on w całej Europie i Azji Mniejszej.

Ajoloty, czyli „węże z łapkami”

Co wyjdzie ze skrzyżowania węża, kreta i dżdżownicy? Komisja etyczna ds. nauki tym się nie zainteresuje, bo coś takiego już istnieje w naturze. W Meksyku żyją 4 endemiczne gatunki gadów z rodziny Bipedidae, przypominające węże z krecimi łapkami.