Przejdź do głównej zawartości

Mikrosporogeneza

Mikrosporogeneza
Głównym procesem prowadzącym do wytworzenia zarodników z tkanki sporogennej jest mejoza.
Tkanka sporogenna – wyodrębniona tkanka sporogenna początkowo zbudowana jest tak jak zwykła tkanka merystematyczna. Przeobrażenie rozpoczyna się w okresie wchodzenia komórek w mejotyczna profazę.


Początkowo tkanka archesporialna to komórki charakteryzujące się:
  • Gęstą cytoplazmą
  • Dużym jądrem
  • Otoczone ścianą celulozowo-pektynową
  • Komórki maja kształt sześcienny.
Na początku mejozy występują zmiany charakteru:
  • Pod ścianą cellulozowopektynową występuje ściana kalozowa (w niej duże komórki cytomiktyczne, które umożliwiają przepływ organelli między miocytami). Kanały pozwalające na przepływ najlepiejj widoczne są w profazie, zanikają przy drugim podziale mejotycznym.
  • Zmiana kształtu z sześciennego
  • Pogrubienie ściany komórek pomiędzy tapetum a endotecium
Schemat przebiegu procesu:
Mikrosporocyt (2n 4c DNA) ->podział mejotyczny I -> 2 komórki potomne - diada (2n 1c DNA), kształt cytryny -> podział mejeotyczny II -> Tetrada (4 mikrosporocyty) [1n 1cDNA]

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Spermatogeneza + Schemat przebiegu spermatogenezy

Spermatogeneza Definicja procesu Spermatogeneza jest procesem przebiegającym w gonadach osobnika męskiego. Ma on na celu wytworzenie męskich komórek rozrodczych – plemników . Przebieg spermatogenezy ryc. 1. Schemat przebiegu spermatogenezy Podstawą do rozpoczęcia spermatogenezy są pierwotne komórki płciowe zwane też  komórkami prapłciowymi (gonocyty) .  Zawartość materiału genetycznego w tych komórkach to 2n. W stadium płodowym komórki te dzielą się mitotycznie, zwiększając swoją liczbę. Część degeneruje, cześć przechodzi do spoczynku (stadium prespermatogonialne). Ok. 3 miesiąca życia z komórek prapłciowych tworzą się spermatogonia , z których powstają natomiast  spermatocyty I rzędu  – największe komórki ( 3-4 rok życia ). Te ostatnie to komórki z ilością materiału genetycznego 2n, powstałe również w wyniku podziałów mitotycznych. Wydarzenia te są etapem nazywanym  spermatogoniogenezą . Po niej następuje kolejny,  spermatocytogeneza . Rozpoczyna się

Rozmnażanie storczyków - keiki

Storczyki wytwarzają nasiona, jednak ich wysiew i otrzymywanie dorosłej rośliny jest czasochłonne i nie zawsze skuteczne. 

Aparaty szparkowe

Aparat szparkowy to niezwykle ważny element funkcjonalny rośliny. 

Bluszcz - roślina w kulturze, sztuce, religii

Bluszcz pospolity ( Hedera helix L . ) jest gatunkiem zwanym wiecznie zielonym pnączem. Hedera helix L. należy do rodziny araliowatych ( Araliaceae ) i jest jedynym jej przedstawicielem w polskiej florze. Stanowi on również jedyne polskie pnącze o liściach zimotrwałych. Siedliska posiada on w lasach całej Polski. Podlega on jednak ochronie prawnej, mimo że jest gatunkiem inwazyjnym. Występuje on w całej Europie i Azji Mniejszej.

Ajoloty, czyli „węże z łapkami”

Co wyjdzie ze skrzyżowania węża, kreta i dżdżownicy? Komisja etyczna ds. nauki tym się nie zainteresuje, bo coś takiego już istnieje w naturze. W Meksyku żyją 4 endemiczne gatunki gadów z rodziny Bipedidae, przypominające węże z krecimi łapkami.