Przejdź do głównej zawartości

Owoce - informacje podstawowe

Owoc – organ rozmnażania generatywnego roślin okrytonasiennych. Jest konsekwencją zapylenia i zapłodnienia.


Składa się z:
 • owocni
 • nasion
Funkcja:
 • ochrona nasion
 • ich rozsiewanie
Powstawanie:
 • ze słupka
 • często częściowo z dna kwiatowego
Typowa owocnia posiada 3 warstwy:
 • egzokarp – powstały z zewnętrznej skórki słupka
 • mezokarp – powstały z miękiszu ściany słupka
 • endokarp – powstały ze skórki wewnętrznej
Owocom towarzysza czasem szupinki – dodatkowe części owocu powstałe z części innych niż słupek. Wówczas powstaje tzw. owoc rzekomy (pozorny), który w odróżnieniu od owocu właściwego nie powstaje tylko ze słupka, ale np. z rozrośniętego, mięsistego dna kwiatowego, rzadziej z okwiatu.

Rozwój:
 • Niedojrzała owocnia jest zielona. Zawiera duże ilości kwasów organicznych i garbników.
 • W trakcie dojrzewania dochodzi do rozkładu chlorofilu, zastępowanie kwasów organicznych i garbników znacznymi ilościami cukrów.
 • Szypułka kwiatowa zamienia się w ogonek owocu.
Podział owoców:
 1. pojedyncze
 2. złożone
 3. owocostany

Ad. 1. Owoce pojedyncze powstają z 1 zalążni. Jeżeli kwiat posiadał kilka słupków niezrośniętych, może powstać kilka owoców w miejsce 1 kwiatu, wówczas powstaje owoc złożony.
Podział:

 • suche
  - pękające
  -niepękające
 • mięsiste
Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Spermatogeneza + Schemat przebiegu spermatogenezy

Spermatogeneza Definicja procesu Spermatogeneza jest procesem przebiegającym w gonadach osobnika męskiego. Ma on na celu wytworzenie męskich komórek rozrodczych – plemników . Przebieg spermatogenezy ryc. 1. Schemat przebiegu spermatogenezy Podstawą do rozpoczęcia spermatogenezy są pierwotne komórki płciowe zwane też  komórkami prapłciowymi (gonocyty) .  Zawartość materiału genetycznego w tych komórkach to 2n. W stadium płodowym komórki te dzielą się mitotycznie, zwiększając swoją liczbę. Część degeneruje, cześć przechodzi do spoczynku (stadium prespermatogonialne). Ok. 3 miesiąca życia z komórek prapłciowych tworzą się spermatogonia , z których powstają natomiast  spermatocyty I rzędu  – największe komórki ( 3-4 rok życia ). Te ostatnie to komórki z ilością materiału genetycznego 2n, powstałe również w wyniku podziałów mitotycznych. Wydarzenia te są etapem nazywanym  spermatogoniogenezą . Po niej następuje kolejny,  spermatocytogeneza . Rozpoczyna się

Rozmnażanie storczyków - keiki

Storczyki wytwarzają nasiona, jednak ich wysiew i otrzymywanie dorosłej rośliny jest czasochłonne i nie zawsze skuteczne. 

Aparaty szparkowe

Aparat szparkowy to niezwykle ważny element funkcjonalny rośliny. 

Bluszcz - roślina w kulturze, sztuce, religii

Bluszcz pospolity ( Hedera helix L . ) jest gatunkiem zwanym wiecznie zielonym pnączem. Hedera helix L. należy do rodziny araliowatych ( Araliaceae ) i jest jedynym jej przedstawicielem w polskiej florze. Stanowi on również jedyne polskie pnącze o liściach zimotrwałych. Siedliska posiada on w lasach całej Polski. Podlega on jednak ochronie prawnej, mimo że jest gatunkiem inwazyjnym. Występuje on w całej Europie i Azji Mniejszej.

Ajoloty, czyli „węże z łapkami”

Co wyjdzie ze skrzyżowania węża, kreta i dżdżownicy? Komisja etyczna ds. nauki tym się nie zainteresuje, bo coś takiego już istnieje w naturze. W Meksyku żyją 4 endemiczne gatunki gadów z rodziny Bipedidae, przypominające węże z krecimi łapkami.