Przejdź do głównej zawartości

Konferencja BioOpen - rejestracja przedłużona

Wszystkich chętnym przypominamy, że termin rejestracji na Ogólnopolską Konferencję Doktorantów Nauk o Życiu – BioOpen został przedłużony do 15 marca. Konferencja organizowana w ramach Doctoral Science Week Uniwersytetu Łódzkiego, w którym biorą udział trzy wydziały: Biologii i Ochrony Środowiska, Chemii oraz Matematyki i informatyki. W kwietniu i marcu Uniwersytet Łódzkie stanie się miejscem prezentacji dokonań licznych zespołów badawczych, wymiany cennych doświadczeń oraz demonstracji osiągnięć młodych doktorantów. BioOpen to pierwsza konferencja, która obejmuje różne specjalizacje z dziedziny Nauk o Życiu. Wcześniej swoje dokonania doktoranci zaprezentują na III Łódzkim Sympozjum Doktorantów Chemii. 

W celu zapoznania się ze szczegółami wydarzenia zapraszamy na:

Abstrakty na sesje referatowe należny przygotować w języku polskim lub angielskim adekwatnie od języka, w jakim prowadzona jest sesja:

Diseases of civilization– from molecular mechanism to new treatment strategies
Fizjologia i biotechnologia roślin
Komórka – podstawowy model badawczy
Nanotechnologia w naukach biologicznych
Neurobiologia
Życie w skali mikro − od mikrobiologii do biotechnologii


Wśród zaproszonych gości znaleźli się:

Prof. dr hab. Jan Barciszewski
Zakład Biologii RNA, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań

Dr hab. Markus Düchler
Zakład Chemii Bioorganicznej, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź
(Exosomes in cancer diagnosis and therapy)

Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek
Pracownia Neurobiologii Molekularnej, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa
(O umyśle - molekularnie)

Prof. dr hab. Artur Jarmołowski,
Zakład Ekspresji Genów, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
(Kotranskrypcyjna regulacja splicingu alternatywnego u roślin)

Prof. dr hab. Jan Szopa-Skórkowski
Zakład Biochemii Genetycznej, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
(EMO, alternatywą dla GMO)

Dr hab. inż. Anna Sip
Zakład Ekspresji Genów, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
(Od mikrobioty serów regionalnych do biopreparatów o wysokim potencjale komercjalizacyjnym)

Dr hab. Jarosław Grobelny
Katedra Technologii i Chemii Materiałów, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki, Łódź
(Nanomateriały - wytwarzanie, charakteryzowanie, zastosowanie)


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Spermatogeneza + Schemat przebiegu spermatogenezy

Spermatogeneza Definicja procesu Spermatogeneza jest procesem przebiegającym w gonadach osobnika męskiego. Ma on na celu wytworzenie męskich komórek rozrodczych – plemników . Przebieg spermatogenezy ryc. 1. Schemat przebiegu spermatogenezy Podstawą do rozpoczęcia spermatogenezy są pierwotne komórki płciowe zwane też  komórkami prapłciowymi (gonocyty) .  Zawartość materiału genetycznego w tych komórkach to 2n. W stadium płodowym komórki te dzielą się mitotycznie, zwiększając swoją liczbę. Część degeneruje, cześć przechodzi do spoczynku (stadium prespermatogonialne). Ok. 3 miesiąca życia z komórek prapłciowych tworzą się spermatogonia , z których powstają natomiast  spermatocyty I rzędu  – największe komórki ( 3-4 rok życia ). Te ostatnie to komórki z ilością materiału genetycznego 2n, powstałe również w wyniku podziałów mitotycznych. Wydarzenia te są etapem nazywanym  spermatogoniogenezą . Po niej następuje kolejny,  spermatocytogeneza . Rozpoczyna się

Rozmnażanie storczyków - keiki

Storczyki wytwarzają nasiona, jednak ich wysiew i otrzymywanie dorosłej rośliny jest czasochłonne i nie zawsze skuteczne. 

Aparaty szparkowe

Aparat szparkowy to niezwykle ważny element funkcjonalny rośliny. 

Bluszcz - roślina w kulturze, sztuce, religii

Bluszcz pospolity ( Hedera helix L . ) jest gatunkiem zwanym wiecznie zielonym pnączem. Hedera helix L. należy do rodziny araliowatych ( Araliaceae ) i jest jedynym jej przedstawicielem w polskiej florze. Stanowi on również jedyne polskie pnącze o liściach zimotrwałych. Siedliska posiada on w lasach całej Polski. Podlega on jednak ochronie prawnej, mimo że jest gatunkiem inwazyjnym. Występuje on w całej Europie i Azji Mniejszej.

Ajoloty, czyli „węże z łapkami”

Co wyjdzie ze skrzyżowania węża, kreta i dżdżownicy? Komisja etyczna ds. nauki tym się nie zainteresuje, bo coś takiego już istnieje w naturze. W Meksyku żyją 4 endemiczne gatunki gadów z rodziny Bipedidae, przypominające węże z krecimi łapkami.