Konferencja BioOpen - rejestracja przedłużona

Wszystkich chętnym przypominamy, że termin rejestracji na Ogólnopolską Konferencję Doktorantów Nauk o Życiu – BioOpen został przedłużony do 15 marca. Konferencja organizowana w ramach Doctoral Science Week Uniwersytetu Łódzkiego, w którym biorą udział trzy wydziały: Biologii i Ochrony Środowiska, Chemii oraz Matematyki i informatyki. W kwietniu i marcu Uniwersytet Łódzkie stanie się miejscem prezentacji dokonań licznych zespołów badawczych, wymiany cennych doświadczeń oraz demonstracji osiągnięć młodych doktorantów. BioOpen to pierwsza konferencja, która obejmuje różne specjalizacje z dziedziny Nauk o Życiu. Wcześniej swoje dokonania doktoranci zaprezentują na III Łódzkim Sympozjum Doktorantów Chemii. 

W celu zapoznania się ze szczegółami wydarzenia zapraszamy na:

Abstrakty na sesje referatowe należny przygotować w języku polskim lub angielskim adekwatnie od języka, w jakim prowadzona jest sesja:

Diseases of civilization– from molecular mechanism to new treatment strategies
Fizjologia i biotechnologia roślin
Komórka – podstawowy model badawczy
Nanotechnologia w naukach biologicznych
Neurobiologia
Życie w skali mikro − od mikrobiologii do biotechnologii


Wśród zaproszonych gości znaleźli się:

Prof. dr hab. Jan Barciszewski
Zakład Biologii RNA, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań

Dr hab. Markus Düchler
Zakład Chemii Bioorganicznej, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź
(Exosomes in cancer diagnosis and therapy)

Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek
Pracownia Neurobiologii Molekularnej, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa
(O umyśle - molekularnie)

Prof. dr hab. Artur Jarmołowski,
Zakład Ekspresji Genów, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
(Kotranskrypcyjna regulacja splicingu alternatywnego u roślin)

Prof. dr hab. Jan Szopa-Skórkowski
Zakład Biochemii Genetycznej, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
(EMO, alternatywą dla GMO)

Dr hab. inż. Anna Sip
Zakład Ekspresji Genów, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
(Od mikrobioty serów regionalnych do biopreparatów o wysokim potencjale komercjalizacyjnym)

Dr hab. Jarosław Grobelny
Katedra Technologii i Chemii Materiałów, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki, Łódź
(Nanomateriały - wytwarzanie, charakteryzowanie, zastosowanie)


Komentarze

Popularne posty z tego bloga