Przejdź do głównej zawartości

BioBetter - relacja

W dniu 16.04.2016 r. odbyła się II Konferencja Biotechnologiczna BioBetter. w której udział wzięli młodzi przedstawiciele świata nauki.

Tematem przewodnim spotkania był zamysł przedłużania życia w różnych jego okresach, a narzędziem w walce z chorobami tak ciężkimi, jak nowotwory, była biotechnologia.
Pomysłodawcami wydarzenia są członkowie Studenckiego Koła Naukowego BioBetter działającego przy Zakładzie Biologii Nowotworów na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Plan konferencji został podzielony na 5 bloków tematycznych. W każdym z nich wystąpił wybitny specjalista z branży. Konferencję rozpoczął panel tematyczny dotyczący okresu prenatalnego, a w zagadnienia z nim związane wprowadziła uczestników dr n. med. Monika Jurkowska. W drugim bloku tematycznym, dotyczącym okresu dziecięcego, wystąpił prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak. Trudnej dyskusji w zakresie onkologii podjął się lek. med. Wojciech Kuncman. Nadzieje na innowacyjne terapie przedstawił dr Maciej Szydłowski. Natomiast jak zdrowo przebrnąć przez starzenie opowiedział prof. dr. hab. n. med. Maciej Banach.


W konwencję Konferencji BioBetter wyśmienicie wpisali się studenci i doktoranci prezentujący swoje wyniki badań. Przedstawili oni perspektywy branży life science na najbliższe lata.
Spośród uczestników wyłonieni zostali laureaci konkursu:
za plakaty 1. Aneta Dąbrowska 2. Natalia Łabędź 3. Natalia Ćwilichowska,
za wystąpienia ustne 1. Karolina Szafrańska 2. Katarzyna Hetmańczyk 3. Rafał Matusiak.
Wyróżnienia otrzymali: Bartłomiej Skowronek, Adrian Janiszewski i Aleksandra Skubis.


Wydarzenie posłużyło integracji środowiska naukowego, wymianie doświadczeń oraz transferowi wiedzy biomedycznej pomiędzy uczestnikami.


Redakcja biostrefa.net zachęca do uczestniczenia w wydarzeniu za rok.
Komentarze

Prześlij komentarz

Zapraszamy do komentowania, każdą uwagą warto się podzielić

Popularne posty z tego bloga

Spermatogeneza + Schemat przebiegu spermatogenezy

Spermatogeneza Definicja procesu Spermatogeneza jest procesem przebiegającym w gonadach osobnika męskiego. Ma on na celu wytworzenie męskich komórek rozrodczych – plemników . Przebieg spermatogenezy ryc. 1. Schemat przebiegu spermatogenezy Podstawą do rozpoczęcia spermatogenezy są pierwotne komórki płciowe zwane też  komórkami prapłciowymi (gonocyty) .  Zawartość materiału genetycznego w tych komórkach to 2n. W stadium płodowym komórki te dzielą się mitotycznie, zwiększając swoją liczbę. Część degeneruje, cześć przechodzi do spoczynku (stadium prespermatogonialne). Ok. 3 miesiąca życia z komórek prapłciowych tworzą się spermatogonia , z których powstają natomiast  spermatocyty I rzędu  – największe komórki ( 3-4 rok życia ). Te ostatnie to komórki z ilością materiału genetycznego 2n, powstałe również w wyniku podziałów mitotycznych. Wydarzenia te są etapem nazywanym  spermatogoniogenezą . Po niej następuje kolejny,  spermatocytogeneza . Rozpoczyna się

Rozmnażanie storczyków - keiki

Storczyki wytwarzają nasiona, jednak ich wysiew i otrzymywanie dorosłej rośliny jest czasochłonne i nie zawsze skuteczne. 

Aparaty szparkowe

Aparat szparkowy to niezwykle ważny element funkcjonalny rośliny. 

Bluszcz - roślina w kulturze, sztuce, religii

Bluszcz pospolity ( Hedera helix L . ) jest gatunkiem zwanym wiecznie zielonym pnączem. Hedera helix L. należy do rodziny araliowatych ( Araliaceae ) i jest jedynym jej przedstawicielem w polskiej florze. Stanowi on również jedyne polskie pnącze o liściach zimotrwałych. Siedliska posiada on w lasach całej Polski. Podlega on jednak ochronie prawnej, mimo że jest gatunkiem inwazyjnym. Występuje on w całej Europie i Azji Mniejszej.

Ajoloty, czyli „węże z łapkami”

Co wyjdzie ze skrzyżowania węża, kreta i dżdżownicy? Komisja etyczna ds. nauki tym się nie zainteresuje, bo coś takiego już istnieje w naturze. W Meksyku żyją 4 endemiczne gatunki gadów z rodziny Bipedidae, przypominające węże z krecimi łapkami.