Przejdź do głównej zawartości

Zaburzenia rozwojowe ośrodkowego układu nerwowego i urazy okołoporodowe

rozwój OUN
Redakcja biostrefa.net opracowała dla Was kilka zagadnień z zakresu neurobiologii. 


ZABURZENIA ROZWOJOWE OUN I URAZY OKOŁOPORODOWE

rozwój OUN - powstaje blaszka nerwowa, wpukla się w rynienkę, zamyka i tworzy cewkę nerwową. Kształtują się pęcherzyki mózgowe (3 pierwotne).

Etapy rozwoju:
 • 17-18 dni po zapłodnieniu - początek rozwoju OUN 
 • 18-19 dni– kształtowanie płytki nerwowej
 • 3 tygodnie – rynienka 
 • 28 dni – zamykanie rynienki, tworzenie cewki nerw (bardzo dużo chorób) 
 • 4 tydzień – 3 pęcherzyki pierwotne przekształcane są w 5 pęcherzyków wtórnych 
 • 5 tydzień – początek rozwoju móżdżku 
 • 6-7 tydzień – kora mózgowa 
 • 11-12 tydzień – bruzdy w korze (zaburzenia dają bardzo poważne uszkodzenia) 
 • przed urodzeniem – kończenie kształtowania się dróg wzrokowych i słuchowych
 • 1 rok – mielinizacja włókien 
 • kilka lat po urodzeniu – pamięć, rozwój strukturalny i funkcjonalny 
 • do późnego wieku dziecięcego – kora przedczołowa jest niedorozwinięta (brak wyczucia układów społecznych, dziecko nie rozróżnia "co wypada", a co nie. Często coś "palnie", nie ma poczucia kultury zachowania).


Choroby mogą mięć podłoże genetyczne, mogą być dziedziczone.
Czynniki powodujące zaburzenia OUN w życiu zarodka:
 • niedotlenienie
 • niedokrwienie
 • promieniowanie jonizujące
 • leki
 • zapalenie
 • zakażenie bakteryjne, wirusowe, pasożytnicze (toksoplazma)

STRUKTURALNE WADY ROZWOJU OUN:
 • fakomatozy – choroby dziedziczne (dominująco autosomalnie).
  Objawy: plamy na skórze koloru capuccino, znamiona łojowe, guzki, zmiany w OUN (stwardnienie guzowate – znamię Pingle'a, padaczka bardzo oporna na leczenie, upośledzenie umysłowe, zaburzenia we włóknach, w istocie białej, na obwodzie), nowotwory istoty białej, pasm słuchowych i wzrokowych, nerwiakowłókniakowatość – 2 typy:
  1 typ: guzki = nerwiakowłókniaki w istocie białej i na obwodzie, nowotwory w tęczówce, różna śłepota
  2 typ: nowotwory w nerwie słuchowym, głuchota, nowotwory  nerwów czaszkowych
  Leczenie: objawowe
 • wady cewy nerwowej  = dysrafie – Przyczyny: dysfunkcje w zamykaniu cewy nerw, tworzeniu rynienki, rozszczep czaszki, wady rdzeniowe: przepukliny rdzeniowe, jamistość rdzenia, wady mózg: przepuklina mózgowa, bezmózgowie. Choroby bardzo upośledzające, śmiertelne.
  Przyczyny: niedobór kwasu foliowego, predyspozycje genetyczne, cukrzyca matki
 • wady rdzenia kręgowego
 • przepukliny:
- oponowa – w przepuklinie znajduje się opona twarda i pajęcza.
Objawy: bezobjawowo lub zaburzenia czucia, niedowłady kończyn dolnych
- oponowo-rdzeniowa – w przepuklinie opony i rdzeń kręgowy.
Objawy: niedowłady, zaburzenia czucia poniżej miejsca przepukliny, brak czucia zwieraczy.
  Objawy zależą od tego, co jest wciągnięte do przepukliny.
  Leczenie: chirurgiczne, najlepiej w 1 dobie po urodzeniu.
 • jamistość rdzenia – jamy w rdzeniu, zmiany strukturalne w budowie rdzenia, zaburzenia czucia, niedowłady kończyn, wady rozwojowe, upośledzenie nerwów twarzy
 • rozdwojenie rdzenia – podział rdzenia na 2 symetryczne części oddzielone blaszką łącznotkankową lub kostną, najczęściej na dole.
  Objawy: brak
 • rozszczep czaszki i kanału kręgowego – zawsze śmiertelne już w płodzie, czaszka zamiast sklepienia ma komórki glejowe z naczyniami krwionośnymi.
  Objawy: zmiany w narządach
 • wady mózgu
 • przepukliny – defekty kostne na pow czaszki,
   - oponowa – w przepuklinie opony
   - mózgowa – w przepuklinie niezróżnicowane elementy układu nerwowego. 
Objawy: zaburzenia funkcji OUN, upośledzenie rozwoju, padaczka
 • bezmózgowie – zawsze śmiertelne, anomalie w budowie czaszki
 • wady linii środkowej – wady dwustronnej symetrii mózgu i kory mózgowej
 • przodomózgowie jednokomorowe – brak bruzdy środkowej, spoidła wielkiego i półkul, 1 komora zamiast 2 komór bocznych, zły rozwój kory, fuzja jej struktur, zła budowa hipokampa. W zależności od rozwoju zaburzenia:
  - lekkie – silny niedorozwój umysłowy, śmierć po paru dniach, cyklopia, anomalie twarzoczaszki
  - ciężkie – brak funkcjonowania  kory mózgowej, poronienie lub śmierć zaraz po urodzeniu
 • brak układu  spoidłowego – i brak ciała modzelowatego, brak połączenia między półkulami mózgu.
  Objawy: brak.

Artykuły powiązane:
14 Mar 2013 ... Budowa ośrodkowego układu nerwowego - notatki. NERWY CZASZKOWE: węchowy. wzrokowy. okoruchowy. bloczkowy. trójdzielny.
20 Maj 2014 ... Zaburzenia ruchowe towarzyszą wielu chorobom ośrodkowego układu nerwowego. Zaburzenia ruchowe: 1. zaburzenia koordynacji a) ataksja ...

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Spermatogeneza + Schemat przebiegu spermatogenezy

Spermatogeneza Definicja procesu Spermatogeneza jest procesem przebiegającym w gonadach osobnika męskiego. Ma on na celu wytworzenie męskich komórek rozrodczych – plemników . Przebieg spermatogenezy ryc. 1. Schemat przebiegu spermatogenezy Podstawą do rozpoczęcia spermatogenezy są pierwotne komórki płciowe zwane też  komórkami prapłciowymi (gonocyty) .  Zawartość materiału genetycznego w tych komórkach to 2n. W stadium płodowym komórki te dzielą się mitotycznie, zwiększając swoją liczbę. Część degeneruje, cześć przechodzi do spoczynku (stadium prespermatogonialne). Ok. 3 miesiąca życia z komórek prapłciowych tworzą się spermatogonia , z których powstają natomiast  spermatocyty I rzędu  – największe komórki ( 3-4 rok życia ). Te ostatnie to komórki z ilością materiału genetycznego 2n, powstałe również w wyniku podziałów mitotycznych. Wydarzenia te są etapem nazywanym  spermatogoniogenezą . Po niej następuje kolejny,  spermatocytogeneza . Rozpoczyna się

Rozmnażanie storczyków - keiki

Storczyki wytwarzają nasiona, jednak ich wysiew i otrzymywanie dorosłej rośliny jest czasochłonne i nie zawsze skuteczne. 

Aparaty szparkowe

Aparat szparkowy to niezwykle ważny element funkcjonalny rośliny. 

Bluszcz - roślina w kulturze, sztuce, religii

Bluszcz pospolity ( Hedera helix L . ) jest gatunkiem zwanym wiecznie zielonym pnączem. Hedera helix L. należy do rodziny araliowatych ( Araliaceae ) i jest jedynym jej przedstawicielem w polskiej florze. Stanowi on również jedyne polskie pnącze o liściach zimotrwałych. Siedliska posiada on w lasach całej Polski. Podlega on jednak ochronie prawnej, mimo że jest gatunkiem inwazyjnym. Występuje on w całej Europie i Azji Mniejszej.

Ajoloty, czyli „węże z łapkami”

Co wyjdzie ze skrzyżowania węża, kreta i dżdżownicy? Komisja etyczna ds. nauki tym się nie zainteresuje, bo coś takiego już istnieje w naturze. W Meksyku żyją 4 endemiczne gatunki gadów z rodziny Bipedidae, przypominające węże z krecimi łapkami.