Przejdź do głównej zawartości

Fitoaleksyny

Fitoaleksyny:
 1. Syntetyzowane po zakażeniu
 2. Niskocząsteczkowe, lipofilne
 3. Właściwości antybiotyczne
 4. Kumulowane w tkance w odpowiedzi na:
 • Infekcję
 • Żerowanie owadów
 • Zranienia
 • Wzrost stężenia jonów metali ciężkich
 • UV
 • Środki ochrony rośliny fungicydy, herbicydy
Fitoaleksyny są syntetyzowane wtedy, roślina atakowana przez grzyby lub infekcję bakteryjną lub wirusa.

Większość fitoaleksyn ma budowę :
 • CHALKONU (szkielet C6-C3-C6)
 • FLAWON
Związek fenolowy ( fitoaleksyn) najlepiej poznana jest pizatyna która jest pochodną pterokarpanu
 • TERPENOIDÓW - o szkielecie izoprenowym C5 (seskwiterpeny 3xC5) np. riszityna (u ziemniaków)
 • STILBENÓW (szkielet C6-C2-C6) np. resweratrol
Rośliny należące do tej samej rodziny botanicznej syntetyzują fitoaleksyny o zbliżonej strukturze.
 • Strączkowa te głównie flawonoidowe
 • Psiankowate głównie terpenoidowe
Fitoaleksyny o budowie stilbenowej – wysoka toksyczność
Stilbeny warunkują odporność sosny na patogeny grzybowe:
Orzech - resweratrol
Morwa czarna -  oksyresweratrol
Pinus - dihydroksy pinosylvin
Viris - resweratrol

Związki fenolowe pełniące rolę fitoaleksyn mają zablokowane grupy –OH, dzięki temu są dobrze rozpuszczalne w tłuszczach, w wyniku zmetylowania lub uformowania pierścienia metylowo-di-oksy.

Działanie fitoaleksyn:
 • Hamują kiełkowanie zarodników
 • Hamują wzrost strzępek
 • Hamują wytwarzanie i aktywność enzymów patogenów
 • Działają bakteriobójczo, bakteriostatycznie
Działanie ich jest mało specyficzne !

Bakterie gram „-‘’ są mniej wrażliwe na fitoaleksyny niż „+”

Synteza fitoaleksyn flawonoidowych jest dwustopniowa :
 1. Pierwszy pierścień C6 pochodzi od kwasu melonowego, drugi C3-C6 od kwasu kumarowego
 2. Związek pośredni ->  chalkon <- (synteza chalkonowa)
Synteza stilbenowa -> stilbeny

Fitoaleksyny terpenoidowe:
Acetylo – CoA
kwas mewalonowy
izopentynylopirofosforan

Niezależnie od prekursora, synteza fitoaleksyn wykazuje związek metabolizmem tryptofanu, którego synteze warunkuje obecność cynku, a także stan odżywienia rośliny siarką.
Budowa chemiczna fitoaleksyn powoduje, że związki blokują możliwość przenikania patogenom przez błony.Mają charakter związków steroidowych.

Efektywność fitoaleksyn zależna jest od:
 • Szybkości syntezy
 • Kumulacji w komórce (hamuje to rozwój patogenu)

Biosynteza fitoaleksyn zachodzi u roślin:
 • Podatnych
 • Odpornych na patogeny (tu synteza szybciej i intensywniej)

Mechanizmy detoksykacji fitoaleksyn przez patogeny:
 • Niektóre patogeny wykazują tolerancję na fitoaleksyny w wyniku ich detoksykacji
 • Hydroksylacja pierścieni benzoesowych
 • Demetylacja
Te procesy wywołują wzrost rozpuszczalności fitoaleksyn w H2O i spadek toksyczności
pizatyna medikarpina
hydroksyl makiaina hydroksy mediakarpina
(mało aktywna) (u koniczyny)

Detoksykacja następuje w wyniku:
 • Redukcji
 • Utleniania
 • Rozszczepienia pierścienia benzenowego


Wirulencja Gibbera pulicaris jest zależna od możliwości patogenu do demetylacji fitoaleksyn seskwiterpenowych

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Spermatogeneza + Schemat przebiegu spermatogenezy

Spermatogeneza Definicja procesu Spermatogeneza jest procesem przebiegającym w gonadach osobnika męskiego. Ma on na celu wytworzenie męskich komórek rozrodczych – plemników . Przebieg spermatogenezy ryc. 1. Schemat przebiegu spermatogenezy Podstawą do rozpoczęcia spermatogenezy są pierwotne komórki płciowe zwane też  komórkami prapłciowymi (gonocyty) .  Zawartość materiału genetycznego w tych komórkach to 2n. W stadium płodowym komórki te dzielą się mitotycznie, zwiększając swoją liczbę. Część degeneruje, cześć przechodzi do spoczynku (stadium prespermatogonialne). Ok. 3 miesiąca życia z komórek prapłciowych tworzą się spermatogonia , z których powstają natomiast  spermatocyty I rzędu  – największe komórki ( 3-4 rok życia ). Te ostatnie to komórki z ilością materiału genetycznego 2n, powstałe również w wyniku podziałów mitotycznych. Wydarzenia te są etapem nazywanym  spermatogoniogenezą . Po niej następuje kolejny,  spermatocytogeneza . Rozpoczyna się

Rozmnażanie storczyków - keiki

Storczyki wytwarzają nasiona, jednak ich wysiew i otrzymywanie dorosłej rośliny jest czasochłonne i nie zawsze skuteczne. 

Aparaty szparkowe

Aparat szparkowy to niezwykle ważny element funkcjonalny rośliny. 

Bluszcz - roślina w kulturze, sztuce, religii

Bluszcz pospolity ( Hedera helix L . ) jest gatunkiem zwanym wiecznie zielonym pnączem. Hedera helix L. należy do rodziny araliowatych ( Araliaceae ) i jest jedynym jej przedstawicielem w polskiej florze. Stanowi on również jedyne polskie pnącze o liściach zimotrwałych. Siedliska posiada on w lasach całej Polski. Podlega on jednak ochronie prawnej, mimo że jest gatunkiem inwazyjnym. Występuje on w całej Europie i Azji Mniejszej.

Ajoloty, czyli „węże z łapkami”

Co wyjdzie ze skrzyżowania węża, kreta i dżdżownicy? Komisja etyczna ds. nauki tym się nie zainteresuje, bo coś takiego już istnieje w naturze. W Meksyku żyją 4 endemiczne gatunki gadów z rodziny Bipedidae, przypominające węże z krecimi łapkami.