Komórki przenośnikowe

Komórki przenośnikowe
To komórki miękiszowe ze ścianami po stronie wewnętrznej posiadającymi wyrostki lub fałdy. Jest to tzw. labirynt ściennyczyli miejsce zwiększonego kontaktu między plazmolemmą a ścianą komórkową. Jest to styk przenośnikowy. Wyrostki mogą być tu cylindryczne, fałdy proste lub rozgałęzione, mogą łączyć się ze sobą, mogą wystawać wgłąb komórki nawet do połowy.
Mają one charakter ściany wtórnej. Są tu kanaliki dla migracji wody i substancji w niej rozpuszczonych.
Protoplast komórki przenośnikowej ma dobrze mitochondria. Plazmolemma wyrostów odznacza się silną aktywnością pompowania, zachodzi tu transport. W stykach nie występują plasmodesmy.

Należy zaznaczyć, że parenchyma jest wszędobylska. Występuje w protoksylemie, suspensorach, przy najdrobniejszych żyłkach liścia, pośredniczy między pochwą miękiszową a włóknami przewodzącymi. Miękisz tworzy pochwę, rozdziela 2 obszary: zewnętrzny i wewnętrzny: endoderma, egzoderma, miękiszowe pochwy wiązkowe, pochwy komórek Fi [Φ].

Komentarze

Popularne posty z tego bloga