Przejdź do głównej zawartości

Skorpiony to nie automaty do zabijania

toksyny
Do tej pory jad wydzielany przez skorpiny uważany był za mieszaninę toksyn, bez zróżnicowania ze względu na zastosowanie. Najnowsze badania dowodzą, że zawartość toksyn różni się w zależności od tego czy skorpion zabija ofiarę, czy broni się przed drapieżnikiem.

Badaniami nad jadem skorpionów, w tym ujęciu, zajął się dr Jamie Seymour z JCU's Australian Institute of Tropical Health and Medicine (AITHM). Dowiódł on, że skorpiony posiadają 3 oddzielne podtypy toksyn. Pierwszy podtyp jest skuteczny tylko przeciwko drapieżnikom - ssakom, drugi przeciwko ofiarom - głównie insektom, trzeci natomiast stanowi pewną rezerwę na nagłe sytuacje - jest skuteczny wobec jednej i drugiej grupy organizmów, ale nieco mniej toksyczny.

Seymour w toku swoich eksperymentów poszukiwał także odpowiedzi na pytania: 
- w jaki sposób dobierana jest odpowiednia receptura jadu?;
- czy warunki środowiska na to wpływają?;
- jak zachodzi adaptacja składu jadu do obecności ofiar / drapieżców?

Zespół badawczy złożony z ekologów, fizjologów i chemików, przetrzymywał skorpiony australijskich lasów tropikalnych w różnych warunkach. Jedna grupa skorpionów otrzymała dostęp do żywych świerszczy - podstawowego pożywienia. Drugiej grupie zaserwowano martwe świerszcze. Natomiast trzecia przebywała w otoczeniu wypchanych myszy, co miało symulować zagrożenie drapieżnikiem. 
jad skorpiona

Po 6 tygodniach eksperymentu okazało się, że skład jadu skorpionów "narażonych" na atak drapieżnika znacząco różnił się od jadu pozostałych grup. Konkretyzując, w jadzie skorpionów przebywających z ssakami, odnotowano bardzo duży spadek toksyn związanych z zabijaniem ofiar, a wzrost poziomu tych odpowiedzialnych za obronę. 

Wyniki przytoczonych badań pozwoliły na sformułowanie następującego wniosku: w organizmach skorpionów następuje swoiste przekierowanie zasobów w celu zwiększenia produkcji poszczególnych frakcji jadu, odpowiedzialnych za różną toksyczność wydzieliny tych bezkręgowców. Po raz pierwszy opisano w ten sposób zmiany składu chemicznego jadu skorpionów w zależności od ekspozycji na różne czynniki. To daje oczywiście nowe możliwości w zakresie projektowania antidotum na jad skorpiona. Opracowanie: Iza Kołodziejczyk
Źródło: http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/284/1863/20171364

Photos Selected by freepik

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Spermatogeneza + Schemat przebiegu spermatogenezy

Spermatogeneza Definicja procesu Spermatogeneza jest procesem przebiegającym w gonadach osobnika męskiego. Ma on na celu wytworzenie męskich komórek rozrodczych – plemników . Przebieg spermatogenezy ryc. 1. Schemat przebiegu spermatogenezy Podstawą do rozpoczęcia spermatogenezy są pierwotne komórki płciowe zwane też  komórkami prapłciowymi (gonocyty) .  Zawartość materiału genetycznego w tych komórkach to 2n. W stadium płodowym komórki te dzielą się mitotycznie, zwiększając swoją liczbę. Część degeneruje, cześć przechodzi do spoczynku (stadium prespermatogonialne). Ok. 3 miesiąca życia z komórek prapłciowych tworzą się spermatogonia , z których powstają natomiast  spermatocyty I rzędu  – największe komórki ( 3-4 rok życia ). Te ostatnie to komórki z ilością materiału genetycznego 2n, powstałe również w wyniku podziałów mitotycznych. Wydarzenia te są etapem nazywanym  spermatogoniogenezą . Po niej następuje kolejny,  spermatocytogeneza . Rozpoczyna się

Rozmnażanie storczyków - keiki

Storczyki wytwarzają nasiona, jednak ich wysiew i otrzymywanie dorosłej rośliny jest czasochłonne i nie zawsze skuteczne. 

Aparaty szparkowe

Aparat szparkowy to niezwykle ważny element funkcjonalny rośliny. 

Bluszcz - roślina w kulturze, sztuce, religii

Bluszcz pospolity ( Hedera helix L . ) jest gatunkiem zwanym wiecznie zielonym pnączem. Hedera helix L. należy do rodziny araliowatych ( Araliaceae ) i jest jedynym jej przedstawicielem w polskiej florze. Stanowi on również jedyne polskie pnącze o liściach zimotrwałych. Siedliska posiada on w lasach całej Polski. Podlega on jednak ochronie prawnej, mimo że jest gatunkiem inwazyjnym. Występuje on w całej Europie i Azji Mniejszej.

Ajoloty, czyli „węże z łapkami”

Co wyjdzie ze skrzyżowania węża, kreta i dżdżownicy? Komisja etyczna ds. nauki tym się nie zainteresuje, bo coś takiego już istnieje w naturze. W Meksyku żyją 4 endemiczne gatunki gadów z rodziny Bipedidae, przypominające węże z krecimi łapkami.