Już za 3 dni decyzja w sprawie opatentowania genów ludzkich

Od 2009 roku na forum światowym wrze dyskusja dotycząca tematu wyjątkowo budzącego kontrowersje. Mowa tu o zgłoszeniu patentowym jednej z firm amerykańskich zajmującej się badaniem nowotworów piersi i jajnika. Firma ta wyraziła chęć opatentowania genów skorelowanych z wystąpieniem wspomnianych typów raka. Wydarzenie to spotkało na wrogością opinii publicznej, a złożony przeciwko firmie pozew trafił  z Sądu Rejonowego do Sądu Najwyższego USA. Sąd
Najwyższy w poniedziałek, czyli 15.04.2013 roku ma podjąć decyzję czy genu ludzkie są wytworem natury i przez to nie można ich opatentować. Jeśli jednak wyrok będzie korzystny dla wspomnianej firmy, zyska ona całkowity monopol na testy genetyczne w tym zakresie w obrębie całych Stanów Zjednoczonych, a niewykluczone, że będzie starała się o rozszerzenie patentu również na inne kraje.
> czytaj więcej < 

red. Izabela Kołodziejczyk

Popularne posty