Tkanka nabłonkowa

Tkanka nabłonkowa
 1. Funkcje:
  - oddzielenie organizmu od środowiska zewnętrznego
  - u organizmów lądowych zabezpieczenie przed utratą wody
  - wymiana gazowa
  - odbiór bodźców zewnętrznych
  - wyścielanie narządów i jam ciała
 2. Budowa:
  - urozmaicona, ze względu na pełnienie różnych funkcji
  - wszystkie mają zwarty układ komórek, bardzo mała ilość substancji międzykomórkowej
  - błona podstawna
  - rożne typy połączeń międzykomórkowych
 3. Typy połączeń międzykomórkowych:
  - desmosomy – białkowe wypustki na powierzchni błon sąsiednich komórek, zachodzą na siebie jak zatrzask. Od wewnętrznej strony błony komórkowej z desmosomami łączą się sieci białkowe będące elementem cytoszkieletu
  - połączenia zwierające – podobne do poprzednich, tworzą jeszcze ściślejsze połączenia
  - połączenia zamykające – uszczelniają przestrzeń między komórkami
  - połączenia komunikacyjne – to układ bardzo cienkich białkowych kanalików, przepływają nimi małe cząsteczki i jony. Nie mieszczą się przez nie białka (odróżnienie od plasmodesm, które pełnią tę samą funkcję). Połączenia te występują tez w innych typach tkanek zwierzęcych
 4. Odżywianie:
  - nabłonki są nieunaczynione (wyjątek: nabłonek skóry płazów)
  - pobierają substancje odżywcze z tkanki łącznej leżącej pod nimi
 5. Proliferacja:
  - nabłonki są zdolne do podziałów
  - mają duże możliwości regeneracji
 6. Rozwój:
  - ewolucyjnie stary typ tkanki, bo mają go w prymitywnej formie już gąbki
  - nabłonki u kręgowców rozwijają się ze wszystkich listków zarodkowych (nabłonek jelita i płuc z endodermy, jamy ustnej z ektodermy, wyścielający naczynia krwionośne z mezodermy)
 7. Podział (wg kształtu komórek i ilości ich warstw)
  - jednowarstwowe – 1 warstwa komórek
  - wielowarstwowe – więcej niż 1 warstwa
  Bezkręgowce mają tylko jednowarstwowe nabłonki, kręgowce oba ich rodzaje.
 8. Kształt komórek:
  - płaski
  - sześcienny = brukowy = kostkowy
  - walcowaty = cylindryczny

  red. Izabela Kołodziejczyk
Komentarze

Popularne posty z tego bloga