Przejdź do głównej zawartości

Tkanka nabłonkowa

Tkanka nabłonkowa
 1. Funkcje:
  - oddzielenie organizmu od środowiska zewnętrznego
  - u organizmów lądowych zabezpieczenie przed utratą wody
  - wymiana gazowa
  - odbiór bodźców zewnętrznych
  - wyścielanie narządów i jam ciała
 2. Budowa:
  - urozmaicona, ze względu na pełnienie różnych funkcji
  - wszystkie mają zwarty układ komórek, bardzo mała ilość substancji międzykomórkowej
  - błona podstawna
  - rożne typy połączeń międzykomórkowych
 3. Typy połączeń międzykomórkowych:
  - desmosomy – białkowe wypustki na powierzchni błon sąsiednich komórek, zachodzą na siebie jak zatrzask. Od wewnętrznej strony błony komórkowej z desmosomami łączą się sieci białkowe będące elementem cytoszkieletu
  - połączenia zwierające – podobne do poprzednich, tworzą jeszcze ściślejsze połączenia
  - połączenia zamykające – uszczelniają przestrzeń między komórkami
  - połączenia komunikacyjne – to układ bardzo cienkich białkowych kanalików, przepływają nimi małe cząsteczki i jony. Nie mieszczą się przez nie białka (odróżnienie od plasmodesm, które pełnią tę samą funkcję). Połączenia te występują tez w innych typach tkanek zwierzęcych
 4. Odżywianie:
  - nabłonki są nieunaczynione (wyjątek: nabłonek skóry płazów)
  - pobierają substancje odżywcze z tkanki łącznej leżącej pod nimi
 5. Proliferacja:
  - nabłonki są zdolne do podziałów
  - mają duże możliwości regeneracji
 6. Rozwój:
  - ewolucyjnie stary typ tkanki, bo mają go w prymitywnej formie już gąbki
  - nabłonki u kręgowców rozwijają się ze wszystkich listków zarodkowych (nabłonek jelita i płuc z endodermy, jamy ustnej z ektodermy, wyścielający naczynia krwionośne z mezodermy)
 7. Podział (wg kształtu komórek i ilości ich warstw)
  - jednowarstwowe – 1 warstwa komórek
  - wielowarstwowe – więcej niż 1 warstwa
  Bezkręgowce mają tylko jednowarstwowe nabłonki, kręgowce oba ich rodzaje.
 8. Kształt komórek:
  - płaski
  - sześcienny = brukowy = kostkowy
  - walcowaty = cylindryczny

  red. Izabela Kołodziejczyk
Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Spermatogeneza + Schemat przebiegu spermatogenezy

Spermatogeneza Definicja procesu Spermatogeneza jest procesem przebiegającym w gonadach osobnika męskiego. Ma on na celu wytworzenie męskich komórek rozrodczych – plemników . Przebieg spermatogenezy ryc. 1. Schemat przebiegu spermatogenezy Podstawą do rozpoczęcia spermatogenezy są pierwotne komórki płciowe zwane też  komórkami prapłciowymi (gonocyty) .  Zawartość materiału genetycznego w tych komórkach to 2n. W stadium płodowym komórki te dzielą się mitotycznie, zwiększając swoją liczbę. Część degeneruje, cześć przechodzi do spoczynku (stadium prespermatogonialne). Ok. 3 miesiąca życia z komórek prapłciowych tworzą się spermatogonia , z których powstają natomiast  spermatocyty I rzędu  – największe komórki ( 3-4 rok życia ). Te ostatnie to komórki z ilością materiału genetycznego 2n, powstałe również w wyniku podziałów mitotycznych. Wydarzenia te są etapem nazywanym  spermatogoniogenezą . Po niej następuje kolejny,  spermatocytogeneza . Rozpoczyna się

Rozmnażanie storczyków - keiki

Storczyki wytwarzają nasiona, jednak ich wysiew i otrzymywanie dorosłej rośliny jest czasochłonne i nie zawsze skuteczne. 

Aparaty szparkowe

Aparat szparkowy to niezwykle ważny element funkcjonalny rośliny. 

Bluszcz - roślina w kulturze, sztuce, religii

Bluszcz pospolity ( Hedera helix L . ) jest gatunkiem zwanym wiecznie zielonym pnączem. Hedera helix L. należy do rodziny araliowatych ( Araliaceae ) i jest jedynym jej przedstawicielem w polskiej florze. Stanowi on również jedyne polskie pnącze o liściach zimotrwałych. Siedliska posiada on w lasach całej Polski. Podlega on jednak ochronie prawnej, mimo że jest gatunkiem inwazyjnym. Występuje on w całej Europie i Azji Mniejszej.

Ajoloty, czyli „węże z łapkami”

Co wyjdzie ze skrzyżowania węża, kreta i dżdżownicy? Komisja etyczna ds. nauki tym się nie zainteresuje, bo coś takiego już istnieje w naturze. W Meksyku żyją 4 endemiczne gatunki gadów z rodziny Bipedidae, przypominające węże z krecimi łapkami.