Przejdź do głównej zawartości

Kwasy karboksylowe (teoria + zadania)

KWASY KARBOKSYLOWE

grupa funkcyjna:
O
//
C -      grupa karboksylowa
\
OHwzór ogólny:
O
//
C - R   gdzie R oznacza H, gr. alifatyczną lub gr. aromatyczną
\
OH


nazewnictwo:

wzór
Nazwa systemiczna
Nazwa zwyczajowa
HCOOH
KWAS METANOWY
KWAS MRÓWKOWY
CH3COOH
KW. ETANOWY
KW. OCTOWY
CH3CH2COOH
KW. PROPANOWY
KW. PROPIONOWY
CH3CH2CH2COOH
KW. BUTANOWY
KW. MASŁOWY
C15H31COOH
KW. HEKSADEKANOWY
KW. PALMITYNOWY
C17H35COOH
KW. OKTADEKANOWY
KW. STEARYNOWY


Otrzymywanie:

1
alkohol
---utlenianie
kwas karboksylowy

np.etanol
---utlenianie
kwas etanowy

CH3CH2-OH
---utlenianie
CH3-COOH
2
aldehyd
---utlenianie
Kwas karboksylowy

np.Propanal
---utlenianie
Kwas propanowy

CH3-CH2-CHO
---utlenianie
CH3-CH2-COOH

Właściwości:

1
HCOOH
---utlenianie
CO2 + H2O
2
HCOOH
---stęż. H2SO4
CO + H2O
3
HCOOH + Zn
-------→
(HCOO)2Zn + H2
4
HCOOH + Cu
-------→
(HCOO)2Cu+ H2O
5
HCOOH + KOH
-------→
HCOOK + H2O
6
HCOOH
------->
HCOO- + H+
7
2 HCOOH + CaO
------>
(HCOO)2Ca + H2O
8
HCOOH + CH3OH
------->
HCOOCH3 + H2O


Przykłady:
1. Przeprowadź reakcje otrzymywania (znanymi Ci sposobami) następujących kwasów:
a) kw. Butanowy
b) kw. Pentanowy
c) kw. Heptanowy
d) kw. Dekanowy
e) kw. Nonanowy
f) kw. Propionowy
g) kw. Stearynowy
h) kw. Palmitynowy
i) kw. heksanowy

2. Otrzymaj sole kwasów karboksylowych znanymi Ci sposobami:
a) mrówczan potasu
b) octan miedzi
c) sól glinowa kwasu butanowegod) stearynian żelaza, Fe (V)
e) sól strontowa kwasu propanowego
f) octan boru
g) sól litowa kwasu nonanowego
h) maślan fransui) sól cezowa kwasu oktanowegoj) maślan galu


red. Izabela Kołodziejczyk

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Spermatogeneza + Schemat przebiegu spermatogenezy

Spermatogeneza Definicja procesu Spermatogeneza jest procesem przebiegającym w gonadach osobnika męskiego. Ma on na celu wytworzenie męskich komórek rozrodczych – plemników . Przebieg spermatogenezy ryc. 1. Schemat przebiegu spermatogenezy Podstawą do rozpoczęcia spermatogenezy są pierwotne komórki płciowe zwane też  komórkami prapłciowymi (gonocyty) .  Zawartość materiału genetycznego w tych komórkach to 2n. W stadium płodowym komórki te dzielą się mitotycznie, zwiększając swoją liczbę. Część degeneruje, cześć przechodzi do spoczynku (stadium prespermatogonialne). Ok. 3 miesiąca życia z komórek prapłciowych tworzą się spermatogonia , z których powstają natomiast  spermatocyty I rzędu  – największe komórki ( 3-4 rok życia ). Te ostatnie to komórki z ilością materiału genetycznego 2n, powstałe również w wyniku podziałów mitotycznych. Wydarzenia te są etapem nazywanym  spermatogoniogenezą . Po niej następuje kolejny,  spermatocytogeneza . Rozpoczyna się

Rozmnażanie storczyków - keiki

Storczyki wytwarzają nasiona, jednak ich wysiew i otrzymywanie dorosłej rośliny jest czasochłonne i nie zawsze skuteczne. 

Aparaty szparkowe

Aparat szparkowy to niezwykle ważny element funkcjonalny rośliny. 

Bluszcz - roślina w kulturze, sztuce, religii

Bluszcz pospolity ( Hedera helix L . ) jest gatunkiem zwanym wiecznie zielonym pnączem. Hedera helix L. należy do rodziny araliowatych ( Araliaceae ) i jest jedynym jej przedstawicielem w polskiej florze. Stanowi on również jedyne polskie pnącze o liściach zimotrwałych. Siedliska posiada on w lasach całej Polski. Podlega on jednak ochronie prawnej, mimo że jest gatunkiem inwazyjnym. Występuje on w całej Europie i Azji Mniejszej.

Ajoloty, czyli „węże z łapkami”

Co wyjdzie ze skrzyżowania węża, kreta i dżdżownicy? Komisja etyczna ds. nauki tym się nie zainteresuje, bo coś takiego już istnieje w naturze. W Meksyku żyją 4 endemiczne gatunki gadów z rodziny Bipedidae, przypominające węże z krecimi łapkami.