Przejdź do głównej zawartości

Wpływ ołowiu na rośliny

Wpływ ołowiu na rośliny

Głównymi źródłami ołowiu mogą być: wybuchy, erozja skał, pożary lasów. Ponad 70% ołowiu znajdującego się w roślinach ma pochodzenie atmosferyczne. W części nadziemnej roślin znajduje się niewiele tego metalu, ponieważ jest ona chroniona przez kutykulę. Samopobieranie ołowiu zależne jest od:
- pH gleby - w przypadku kwaśnego pH,


pobieranie jest wyższe
- struktury gleby
- obecności związków organicznych
- obecności innych metali
- obecności mikroorganizmów
Pobieranie ołowiu zachodzi głównie w strefie włośnikowej oraz merystematycznej.


Reakcje roślin na ołów zależą od czasu działania, stężenia oraz od podatności konkretnego gatunku. Zmiany fizjologiczne roślin poddanych stresowi traktowania ołowiem dotyczą głównie zakłóceń grawitropizmu (zawijanie się korzenia), uszkodzeń plazmolemmy (zmniejszona przepuszczalność dla wody, spadek turgoru), zmiany metabolizmu lipidów, zaburzeń fotosyntezy. Można również zaobserwować zmianę w biomasie (głównie obniżenie biomasy korzenia), zahamowanie wzrostu korzenia głównego (boczne się nie rozwijają), zaburzenie produkcji mikrotubul, elongacji (co skutkuje obniżeniem elastyczności ścian komórkowych), zmniejszoną ilość włośników, brązowienie korzeni, grubienie strefy apikalnej, plamy nekrotyczne, podwijanie się liści.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Spermatogeneza + Schemat przebiegu spermatogenezy

Spermatogeneza Definicja procesu Spermatogeneza jest procesem przebiegającym w gonadach osobnika męskiego. Ma on na celu wytworzenie męskich komórek rozrodczych – plemników . Przebieg spermatogenezy ryc. 1. Schemat przebiegu spermatogenezy Podstawą do rozpoczęcia spermatogenezy są pierwotne komórki płciowe zwane też  komórkami prapłciowymi (gonocyty) .  Zawartość materiału genetycznego w tych komórkach to 2n. W stadium płodowym komórki te dzielą się mitotycznie, zwiększając swoją liczbę. Część degeneruje, cześć przechodzi do spoczynku (stadium prespermatogonialne). Ok. 3 miesiąca życia z komórek prapłciowych tworzą się spermatogonia , z których powstają natomiast  spermatocyty I rzędu  – największe komórki ( 3-4 rok życia ). Te ostatnie to komórki z ilością materiału genetycznego 2n, powstałe również w wyniku podziałów mitotycznych. Wydarzenia te są etapem nazywanym  spermatogoniogenezą . Po niej następuje kolejny,  spermatocytogeneza . Rozpoczyna się

Rozmnażanie storczyków - keiki

Storczyki wytwarzają nasiona, jednak ich wysiew i otrzymywanie dorosłej rośliny jest czasochłonne i nie zawsze skuteczne. 

Aparaty szparkowe

Aparat szparkowy to niezwykle ważny element funkcjonalny rośliny. 

Bluszcz - roślina w kulturze, sztuce, religii

Bluszcz pospolity ( Hedera helix L . ) jest gatunkiem zwanym wiecznie zielonym pnączem. Hedera helix L. należy do rodziny araliowatych ( Araliaceae ) i jest jedynym jej przedstawicielem w polskiej florze. Stanowi on również jedyne polskie pnącze o liściach zimotrwałych. Siedliska posiada on w lasach całej Polski. Podlega on jednak ochronie prawnej, mimo że jest gatunkiem inwazyjnym. Występuje on w całej Europie i Azji Mniejszej.

Ajoloty, czyli „węże z łapkami”

Co wyjdzie ze skrzyżowania węża, kreta i dżdżownicy? Komisja etyczna ds. nauki tym się nie zainteresuje, bo coś takiego już istnieje w naturze. W Meksyku żyją 4 endemiczne gatunki gadów z rodziny Bipedidae, przypominające węże z krecimi łapkami.