Pierwsza część słownika pojęć biologicznych

http://pl.freepik.com/
Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom osób, które pragną zgłębić tajniki biologii. Niejednokrotnie problemem na tej drodze są niezrozumiałe terminy. Dlatego na http://biostrefa.net sukcesywnie pojawiać się będą artykuły służące wyjaśnieniu pojęć powszechnie używanych w biologii, ale nie powszechnie znanych.adkrustacja - odkładanie na powierzchni
amorficzny - bezkształtny
apozycja - nakładanie
archespor - tkanka odpowiadająca za rozmnażanie
centrypetalnie - dośrodkowo
centryfugalnie - odśrodkowo
desykacja - wysychanie
dyferencjacja - różnicowanie
elongacja - wydłużanie
endocytoza - pobieranie do wewnątrz komórki
egzocytoza - wydzielanie na zewnątrz komórki
epiblema - skórka korzenia, ryzoderma
epiderma - skórka
ergastoplazma -
fellem - korek
feloderma- miękisz korkowy
felogen - kambium korkotwórcze, korkorodne
floem - łyko
informacyjny RNA - matrycowy RNA, mRNA
inkrustacja - wypełnianie
interkalarny - wstawowy
intususcepcja - wnikanie
jednorodna - prosta
kallus - miazga przyranna
kompartmentacja - podział
korowy - z części peryferyjnej
ksylem - drewno
liście amfistomatyczne - z aparatami szparkowymi po obu stronach liścia
liście epistomatyczne - z aparatami szparkowymi po górnej stronie liścia
liście hipostomatyczne - z aparatami szparkowymi po dolnej stronie liścia
micella - krystaloid celulozowy
niejednorodna - złożona
podział antyklinalny - podział w płaszczyźnie prostopadłej
podział peryklinalny - podział w płaszczyźnie równoległej
podział redukcyjny - mejoza
poliedryczny - wieloramienny
polisomy - polirybosomy
protokutyna - prekursor kutyny
przestrzeń perimitochondrialna - przestrzeń między błoną wewnętrzną a zewnętrzną błoną mitochondrialną
rdzeniowy - z części centralnej
ryzoderma - skórka korzenia, epiblema
senescencja - starzenie
siateczka śródplazmatyczna agranularna - siateczka śródplazmatyczna gładka
siateczka śródplazmatyczna granularna - siateczka śródplazmatyczna szorstka
trichomy - włoski roślin
twardzica - sklerenchyma
zwarcica - kolenchyma

Popularne posty z tego bloga