Przejdź do głównej zawartości

Pierwsza część słownika pojęć biologicznych

http://pl.freepik.com/
Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom osób, które pragną zgłębić tajniki biologii. Niejednokrotnie problemem na tej drodze są niezrozumiałe terminy. Dlatego na http://biostrefa.net sukcesywnie pojawiać się będą artykuły służące wyjaśnieniu pojęć powszechnie używanych w biologii, ale nie powszechnie znanych.adkrustacja - odkładanie na powierzchni
amorficzny - bezkształtny
apozycja - nakładanie
archespor - tkanka odpowiadająca za rozmnażanie
centrypetalnie - dośrodkowo
centryfugalnie - odśrodkowo
desykacja - wysychanie
dyferencjacja - różnicowanie
elongacja - wydłużanie
endocytoza - pobieranie do wewnątrz komórki
egzocytoza - wydzielanie na zewnątrz komórki
epiblema - skórka korzenia, ryzoderma
epiderma - skórka
ergastoplazma -
fellem - korek
feloderma- miękisz korkowy
felogen - kambium korkotwórcze, korkorodne
floem - łyko
informacyjny RNA - matrycowy RNA, mRNA
inkrustacja - wypełnianie
interkalarny - wstawowy
intususcepcja - wnikanie
jednorodna - prosta
kallus - miazga przyranna
kompartmentacja - podział
korowy - z części peryferyjnej
ksylem - drewno
liście amfistomatyczne - z aparatami szparkowymi po obu stronach liścia
liście epistomatyczne - z aparatami szparkowymi po górnej stronie liścia
liście hipostomatyczne - z aparatami szparkowymi po dolnej stronie liścia
micella - krystaloid celulozowy
niejednorodna - złożona
podział antyklinalny - podział w płaszczyźnie prostopadłej
podział peryklinalny - podział w płaszczyźnie równoległej
podział redukcyjny - mejoza
poliedryczny - wieloramienny
polisomy - polirybosomy
protokutyna - prekursor kutyny
przestrzeń perimitochondrialna - przestrzeń między błoną wewnętrzną a zewnętrzną błoną mitochondrialną
rdzeniowy - z części centralnej
ryzoderma - skórka korzenia, epiblema
senescencja - starzenie
siateczka śródplazmatyczna agranularna - siateczka śródplazmatyczna gładka
siateczka śródplazmatyczna granularna - siateczka śródplazmatyczna szorstka
trichomy - włoski roślin
twardzica - sklerenchyma
zwarcica - kolenchyma

Popularne posty z tego bloga

Spermatogeneza + Schemat przebiegu spermatogenezy

Spermatogeneza Definicja procesu Spermatogeneza jest procesem przebiegającym w gonadach osobnika męskiego. Ma on na celu wytworzenie męskich komórek rozrodczych – plemników . Przebieg spermatogenezy ryc. 1. Schemat przebiegu spermatogenezy Podstawą do rozpoczęcia spermatogenezy są pierwotne komórki płciowe zwane też  komórkami prapłciowymi (gonocyty) .  Zawartość materiału genetycznego w tych komórkach to 2n. W stadium płodowym komórki te dzielą się mitotycznie, zwiększając swoją liczbę. Część degeneruje, cześć przechodzi do spoczynku (stadium prespermatogonialne). Ok. 3 miesiąca życia z komórek prapłciowych tworzą się spermatogonia , z których powstają natomiast  spermatocyty I rzędu  – największe komórki ( 3-4 rok życia ). Te ostatnie to komórki z ilością materiału genetycznego 2n, powstałe również w wyniku podziałów mitotycznych. Wydarzenia te są etapem nazywanym  spermatogoniogenezą . Po niej następuje kolejny,  spermatocytogeneza . Rozpoczyna się

Rozmnażanie storczyków - keiki

Storczyki wytwarzają nasiona, jednak ich wysiew i otrzymywanie dorosłej rośliny jest czasochłonne i nie zawsze skuteczne. 

Aparaty szparkowe

Aparat szparkowy to niezwykle ważny element funkcjonalny rośliny. 

Bluszcz - roślina w kulturze, sztuce, religii

Bluszcz pospolity ( Hedera helix L . ) jest gatunkiem zwanym wiecznie zielonym pnączem. Hedera helix L. należy do rodziny araliowatych ( Araliaceae ) i jest jedynym jej przedstawicielem w polskiej florze. Stanowi on również jedyne polskie pnącze o liściach zimotrwałych. Siedliska posiada on w lasach całej Polski. Podlega on jednak ochronie prawnej, mimo że jest gatunkiem inwazyjnym. Występuje on w całej Europie i Azji Mniejszej.

Ajoloty, czyli „węże z łapkami”

Co wyjdzie ze skrzyżowania węża, kreta i dżdżownicy? Komisja etyczna ds. nauki tym się nie zainteresuje, bo coś takiego już istnieje w naturze. W Meksyku żyją 4 endemiczne gatunki gadów z rodziny Bipedidae, przypominające węże z krecimi łapkami.