Przejdź do głównej zawartości

Fitopatogeny - mechanizmy odporności

Bacteria Free Photo
Rośliny w swoim środowisku są stale narażone na kontakt z patogenami.
Jednak tylko w nielicznych przypadkach dochodzi do infekcji i choroby.
Rośliny wykazują odporność na przynajmniej część obecnych w środowisku patogenów.


  • Naturalna odporność roślin na stresy biotyczne jest cechą dość powszechną
  • Bezpośredni wpływ patogenów na rośliny – predyspozycja roślin na choroby

Patogeny atakują tylko wybrane rośliny żywicielskie:
  • W określonych fazach rozwojowych
  • W sposób zależny od czynników środowiska
Odporność roślin jest związana z ich stosunkiem do określonych patogenów.
Do choroby rośliny prowadzi jedynie taki rodzaj współżycia patogenu z rośliną, gdy patogen staje się pasożytem. Roślina musi być zdolna do udzielenia patogenowi schronienia i dostarczania mu substancji odżywczych.
  1. Jeżeli patogen charakteryzuje się dużą agresywnością = wirulencją a roślina jest podatna dochodzi do tzw. interakcji zgodnej (kompatybilnej), następuje zaburzenie metabolizmu, pojawiają się symptomy choroby
  2. Jeżeli patogen mało agresywny = awirulentny, lub roślina charakteryzująca się podwyższonym potencjałem obronnym to interakcja niezgodna (niekompatybilna) i roślina pozostaje zdrowa.


Rośliny są stale narażone na atak z ziemi i powietrza. Odpowiedź roślin będzie inna, gdy atakuje ją 1 organizm a inna gdy 2 lub więcej.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Spermatogeneza + Schemat przebiegu spermatogenezy

Spermatogeneza Definicja procesu Spermatogeneza jest procesem przebiegającym w gonadach osobnika męskiego. Ma on na celu wytworzenie męskich komórek rozrodczych – plemników . Przebieg spermatogenezy ryc. 1. Schemat przebiegu spermatogenezy Podstawą do rozpoczęcia spermatogenezy są pierwotne komórki płciowe zwane też  komórkami prapłciowymi (gonocyty) .  Zawartość materiału genetycznego w tych komórkach to 2n. W stadium płodowym komórki te dzielą się mitotycznie, zwiększając swoją liczbę. Część degeneruje, cześć przechodzi do spoczynku (stadium prespermatogonialne). Ok. 3 miesiąca życia z komórek prapłciowych tworzą się spermatogonia , z których powstają natomiast  spermatocyty I rzędu  – największe komórki ( 3-4 rok życia ). Te ostatnie to komórki z ilością materiału genetycznego 2n, powstałe również w wyniku podziałów mitotycznych. Wydarzenia te są etapem nazywanym  spermatogoniogenezą . Po niej następuje kolejny,  spermatocytogeneza . Rozpoczyna się

Rozmnażanie storczyków - keiki

Storczyki wytwarzają nasiona, jednak ich wysiew i otrzymywanie dorosłej rośliny jest czasochłonne i nie zawsze skuteczne. 

Aparaty szparkowe

Aparat szparkowy to niezwykle ważny element funkcjonalny rośliny. 

Bluszcz - roślina w kulturze, sztuce, religii

Bluszcz pospolity ( Hedera helix L . ) jest gatunkiem zwanym wiecznie zielonym pnączem. Hedera helix L. należy do rodziny araliowatych ( Araliaceae ) i jest jedynym jej przedstawicielem w polskiej florze. Stanowi on również jedyne polskie pnącze o liściach zimotrwałych. Siedliska posiada on w lasach całej Polski. Podlega on jednak ochronie prawnej, mimo że jest gatunkiem inwazyjnym. Występuje on w całej Europie i Azji Mniejszej.

Ajoloty, czyli „węże z łapkami”

Co wyjdzie ze skrzyżowania węża, kreta i dżdżownicy? Komisja etyczna ds. nauki tym się nie zainteresuje, bo coś takiego już istnieje w naturze. W Meksyku żyją 4 endemiczne gatunki gadów z rodziny Bipedidae, przypominające węże z krecimi łapkami.